25 Kasım 1922-2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması

Edirne Belediyesi'nin düzenlediği 25 Kasım 1922-2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması'na projelerin ilk teslim tarihi 23 Mayıs 2022, projelerin son teslim tarihi 17 Haziran 2022, posta veya kargo ile gönderilen projelerin teslim alınması için son tarih 20 Haziran 2022.

YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

Yarışmalar; belirlenen konu ve alanlar ile ilgili değişik görüşlerle tasarlanan eserleri tartışmak, yeni fikirlerin gelişimine olanak sağlamak, bilgi ve deneyimlerin uygulanma olanağını sağlamak amaçlı yapılır. Tasarımların meslek uygulaması ve sentezlenmesini, ayrıca değişik disiplinlere ortak ürün sunma fırsatını verir. Yarışma süreci; belirlenen yerde ve öngörülen felsefeyi kavrayarak belli bir düzen içinde uygulama olanağı verecektir. Önerilerin tamamını kentin dokusuna uygun uygulama yarışmasıdır. Bölgenin doğal, kültürel verilerini önceleyen tasarımlar sunulmasına fırsat vermektedir. Yapılacak anıt ve anma alanı fikir projesi, kentin ve belirlenen mekânın bölge ve şehircilik planlaması, kentsel ve yerel uyumu, geçmiş ve gelecek imgeleri içermesi, gelecekte etaplar halinde yapılacak eklentileri de kapsaması çağdaş anlayış gereğidir. Bu tür anıt ve anma alanı fikir projeleri, alanında yetkin, değişik bilim ve uygulama dallarından oluşmuş özgür jürilerce değerlendirilmelidir. Proje ekip elemanları kadar, değerlendiren jüri de sonuçta başarıyı paylaşır.

Hıdırlık Tepesi, Edirne savunmasının simgesidir. Edirne şehrini en yüksek tepelerinden olup batıdan gelen tehditleri önlemeye, şehir güvenliğini sağlamaya yönelik konumlanmış “Hıdırlık Tabya” ismi ile anılır. Edirne savunma tabyalarının en büyüğü olup 125 metre rakımlı, çevresi 1800 metre ve toplam 60 dönümlük alandır. Balkan savunmasında Şükrü Paşa’nın karargâhıdır. Şükrü Paşa açlık, soğuk, salgın hastalıklar ve diğer tüm olumsuzluklara karşın 155 gün burada Edirne’yi savunmuştur.

Edirne, son olarak 10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması ile Yunanlılara verilmiştir. Bu işgal 28 ay sürmüş ve 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Meriç Nehri sınır kabul edilmiş ve doğusundaki Doğu Trakya topraklarından Yunanlılar 1922 yılı Kasım ayı boyunca çekilmiştir. Edirne Valisi Şakir Kesebir 24 Kasım akşamında şehre girmiş, 25 Kasım 1922 günü törenle şehri teslim almıştır. Lozan Barış Antlaşması imzalaması sonrası savaş tazminatı olarak Meriç Nehri diğer tarafındaki Karaağaç Nahiyesi ve Bosnaköy Mahallesi alınmıştır.

“25 Kasım 1922-2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması” bağlamında tasarlanacak anıt ve anma alanı kentin Balkan coğrafyasındaki bin yıllardır süren varlığını kapsayacak, işgallerden kurtuluşunu, şanlı savunmasını yansıtacak, barış ve çağdaşlığı simgeleyecek zenginlikte olmalıdır. Anıt ve anma alanı, “Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi” olarak düzenlenen Hıdırlık Tabya yanına yapılacaktır. Anıt ve anma alanı yolunun diğer tarafında da Belediyemizce “Mimar Sinan Eserleri Minyatür Parkı” yapılması planlanmaktadır.

Tasarım ve düzenlemeler tarihi doku ve doğal özellikler taşımalıdır. Geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bağ kurabilmelidir. Ulusal ve yerel özellikleri kapsayan ve aynı zamanda çağdaş teknoloji kullanımı ile özgün ve estetik etkisi yüksek olmalıdır. Sanatçının anlatmak istediği tarzda biçimsel, düşünsel ve kavramsal bütünlük içermelidir. Bulunduğu mekânın tarihi alan dışındaki kentsel konumuna değer katmalı, yakın çevresini dönüştürebilecek özellikler taşımalıdır.

Ayrıca Türkiye’nin Kapıkule girişinde gerek TEM ve gerekse E-5 karayolu seyrinde Selimiye Camii ve minareleri ile yarışmayacak yükseklikte olmalıdır. Kent girişi karayolu ve demiryolu seyrinde algılanmalı ancak Edirne siluetine de uymalıdır. Kentin tarihi ve kültürel doku karaltısını bozmamalıdır. Edirne’nin silueti, kentin karakterini yansıtır. Edirne’nin en iyi silueti Kapıkule tarafından görülendir. Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı’nın yeri Kapıkule-Edirne arasındadır. Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi, Edirne’nin tarihi ve kültürel dokusu ile barışık ve uyumlu olması gerekir.

YARIŞMA ALANININ YERİ

Anıt ve anma alanı Edirne İli Merkez İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Hıdırlık Tepesi, “Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi” bitişiğinde, 1132 ada 81 parselde, tapuda Edirne Belediyesi mülkiyetine kayıtlı, ekteki verilen şehir imar planı örneği ve görsellerde gösterilen yerde konumlandırılacaktır.

Yarışma alanı, E-5 Karayoluna yaklaşık 1 km ulaşım mesafesindedir. Yarışma alanı yerinin kuzeyinde Hıdırlık Tabya yer almakla birlikte, güneyinde otopark alanı, doğusunda otel ve Mimar Sinan Eserleri Minyatür Parkı yapılması planlanan alanlar bulunmaktadır. Yarışma yerinin kentsel konumuna bakıldığında ise doğusunda Edirne Merkez, Kaleiçi Semti, Selimiye Camii, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, çarşı; batısında Kapıkule; kuzeyinde Hıdırlık Tabya, Yıldırım Mahallesi, Yeni İmaret, TEM Otoyolu; güneyinde Meriç Nehri, Söğütlük Kent Ormanı, Karaağaç Mahallesi, Meriç Köprüsü yer almaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

T.C. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından “25 Kasım 1922-2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esas alınarak “Fikir Yarışması” türünde serbest ulusal tek kademeli olarak düzenlenmektedir. Yarışmanın türü, anılan yönetmeliğin 7. maddesinin (g) bendine göre belirlenmiştir.

YER GÖRME

Yer görme koşul değildir. Ancak algılama ve çevre dokusal özelliklerinin anlaşılması bağlamında önerilmekle birlikte projenin kent siluetine etkisi açısından Kapıkule yönünden de incelenmesi tavsiye edilir.

SORU SORMA

Yarışmacılar, yarışmanın ilanından itibaren yarışma takviminde “Soru Sorma İçin Son Tarih ve Saat” olarak belirtilen 6 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar, Edirne Belediyesi 100. Yıl Anıtı Yarışma Bürosu’na, açıklanmasını istedikleri konularla ilgili soru sorabilirler. Sorular, 100.yil.anityarismasi@edirne.bel.tr e-posta adresine yazılı olarak iletilmelidir.

Yarışma takviminde “Yanıtların Paylaşılması” olarak belirtilen 20 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 17.00’de yanıtlar, soru soranın kimliği belirtilmeksizin Edirne Belediyesi’nin https://100yilanityarismasi.edirne.bel.tr web adresinde yayınlanacak ve kayıt yaptıran tüm yarışmacılara, ayrıca yazılı olarak da gönderilecektir.

Sorular, yarışma şartnamesi ve ekleri ile ilgili olmalıdır. Bunun dışına çıkan sorular jüri tarafından yanıtlanmayacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER*

Danışman Jüri Üyeleri

 • İbrahim Ay Eczacı, Edirne Eski Belediye Başkanı
 • Ender Bilar Yazar, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı (E)
 • Mehtap Cömert Yar. Doç. Dr., (E) Dekoratör, Ressam, Edirnekâri Sanatçısı, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Selçuk Çakır Edirne Belediye Başkan Yardımcısı
 • Attila Ergin Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yön. Kur. Üyesi
 • Güngör Mazlum Yazar, Edirne Yerel Tarih Grubu Başkanı, Edirne Eski Belediye Başkanı
 • Serap Yüksel Mimar, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Asli Jüri Üyeleri

 • Aydın Aşkan Yar. Doç. Dr., Heykeltıraş (E),
 • Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Emre Aysu Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Okan Üniversitesi
 • Rukiye Duygu Çay Doç. Dr., Peyzaj Mimarı, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Osman İnci Prof. Dr., Tıp Fakültesi (E),Trakya Üniversitesi Eski Rektörü (Jüri Başkanı) “Osman İnci Müzesi” Kurucusu
 • Hatice Kıran Çakır Doç. Dr., Mimar, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Ahmet Yaraş Prof. Dr., Arkeolog, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 • Gülgün Yılmaz Prof. Dr., Sanat Tarihçi, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Dinçer Asar Şehir Plancısı, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V.
 • Cenk Ergüden Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yön. Kur. Başkanı
 • Can Özal Dr. Öğr. Üyesi, Heykeltıraş, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Ercüment Tekin Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yön. Kur. Üyesi

Raportörler

 • Selin Arabulan Dr. Öğr. Üyesi, Mimar, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Anıl Biçer Sanat Tarihçisi, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Tolgahan Kazdal İç Mimar, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Raportör Yardımcısı

 • Murat Terzi Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yön. Kur. Üyesi
*Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Edirne Belediyesi, yarışma süresince raportörlere yardımcı olmak üzere yeterli sayıda teknik personel (bilişimci, teknik ressam, yazıcı…) görevlendirir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı : 15 Nisan 2022 Cuma
 • Soru Sorma İçin Son Tarih ve Saat : 6 Mayıs 2022, Cuma Saat: 17.00
 • Yanıtların Paylaşılması : 20 Mayıs 2022, Cuma Saat:17.00
 • Projelerin İlk Teslim Tarihi ve Saati : 23 Mayıs 2022, Pazartesi Saat: 09.30
 • Projelerin Son Teslim Tarihi ve Saati : 17 Haziran 2022, Cuma Saat: 17.00
 • Posta veya Kargo ile Gönderilen Projelerin Yarışma Bürosu Tarafından Teslim Alınması İçin Son Tarih ve Saat : 20 Haziran 2022, Pazartesi Saat: 17.00
 • Jüri Değerlendirme Tarihi : 22-24 Haziran 2022
 • Ödül Töreni, Kolokyum ve Sergi Açılışı : 27 Haziran 2022, Pazartesi Saat: 13.00

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak verilecektir:

 • Birincilik Ödülü : 60.000,00 TL
 • İkincilik Ödülü : 40.000,00 TL
 • Üçüncülük Ödülü : 20.000,00 TL
 • Mansiyon (3 adet) : 10.000,00 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanını izleyen 30 gün içinde, yukarıda yazılı ödüllerin ödemeleri, Edirne Belediyesi tarafından, “Kimlik Formu ve Taahhüt Belgesi”nde ekip adına belirtilen İBAN Numarasına, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak yapılacaktır.

Satın alma ödülleri için jüri kullanımına 50.000,00 TL ayrılacaktır. Jüri gerek görmesi halinde satın alma ödülünü kullanmama hakkına sahiptir.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
a) Adı : Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
b) Adresi : Edirne Belediyesi 100. Yıl Anıtı Yarışma Bürosu
Babademirtaş Mah. Yusuf Şenol Sok. No: 21 Merkez Edirne
c) Telefon Numarası : 0 284 214 19 44 – 0 284 213 91 40 (Dâhili 206)
d) Faks Numarası : 0 284 213 13 01
e) Web Adresi : https://100yilanityarismasi.edirne.bel.tr
f) E-Posta : 100.yil.anityarismasi@edirne.bel.tr 

Etiketler

Bir yanıt yazın