2023 Cumhuriyet’in 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2023 Cumhuriyet’in 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması için son teslim tarihi 1 Haziran 2022.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesince açılan yarışma; ulusal, serbest ve tek kademeli bir fikir projesi yarışmasıdır. Yarışma, Çaldağ Tepesi’nde konumlanacak bir anıt/anma mekanına dair sanatsal, mimari ve kentsel boyutları olan uygulanabilir bir çerçeve elde edebilmek amacıyla açılmıştır.

YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Yarışmayla Ankara” programı kapsamında düzenlenen yarışmanın konusu, Çankaya İlçesi, Dikmen Mahallesi, Çaldağ Tepesi’nde; Cumhuriyet’in kuruluşunun yüzüncü yılında başkentin, kadim Anadolu coğrafyasındaki anahtar görevini hatırlatacak, kuruluş döneminin değerini yüceltecek ve aynı zamanda Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken her daim çağdaş kalma inanç ve direncini simgeleyecek bir anıt/anma mekanı tasarlanmasıdır. Çaldağ Tepesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı yıl, Ankara’da ilk karşılandığı yer olarak eşsiz bir ana şahitlik etmiş; tarihi hafızaya kazınmıştır. Tepe, fiziksel anlamda da farklılaşan bir konuma sahiptir. Hem kentin pek çok noktasının panaromik olarak izlenebildiği bir noktadır, hem de kentin büyük bölümünden görülebilmektedir. Açılan yarışma ile bir anıt/anma mekanı tasarlanmasının yanı sıra, Çaldağ Tepesi’nin yeniden düzenlenmesi; böylelikle alanın içerisinde ve çevresindeki mevcut yapılaşmanın dönüştürülerek kentsel kaliteye yön verilmesi amaçlanmaktadır. Önerinin, kente yeni kamusal ve mekânsal deneyimler sunabilecek, mevcut deneyimleri çeşitlendirebilecek bir düzenlemeyle anıt kavramının ve anma pratiklerinin 21. Yüzyılda üstlendikleri çağdaş anlamlarını karşılaması beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

1. Yarışma herkesin katılımına açıktır. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türde olduğundan yarışmaya ekip olarak katılım sağlanmalıdır. Ekiplerde, mimar, heykeltıraş, şehir plancısı ve peyzaj mimarı meslek alanlarından en az bir kişi bulunmalıdır. Uygulama projesi öncesi kazanan kişi ya da ekiple İdare arasında projeyi yürütecek tasarım ekibinin profesyonel yapısı tekrar teyit edilecektir. İdare ile ilişkilerin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden bir kişinin seçilerek ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekmektedir. 1. Ödülü kazanan projenin hayata geçirilmesi hedeflendiğinden, ekip temsilcisi katılımcı şu şartları sağlamalıdır:
– Sanatçıların güzel sanatlar fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olduklarını gösterir lisans diplomalarının ve/veya vergi kaydının bulunması.
– Mimar / şehir plancısı / peyzaj mimarı olan katılımcıların ilgili meslek odasına üyeliğini gösterir belgelerinin bulunması.

2. Yarışmacıların bu şartnamenin 6. maddesinde belirtilen kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları gerekir

3. Yarışmacıların yarışma şartnamesinin 10. ve 14. maddelerinde istenenleri tam olarak teslim etmeleri şarttır.

4. Meslekten men cezası bulunmamalıdır.

5. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamalıdır.

6. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olmamalıdır.

7. Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olmamalıdır.

8. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olmamalıdır.

9. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olması gerekmektedir.

10. 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamalıdır.

Yarışmaya katılacakların yukarıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları gerekmektedir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar da, yarışmaya katılmamış sayılırlar ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı: 14 Şubat 2022, Pazartesi
 • Soru Sorma İçin Son Tarih: 9 Mart 2022, Çarşamba Saat 17:00
 • Yanıtların Yarışmacılarla Paylaşılması: 18 Mart 2022, Cuma
 • Projelerin Son Teslim Tarihi ve Saati: 1 Haziran 2022, Çarşamba Saat 17:00
 • Kargo ile Gönderilen Projelerin İdarece Teslim Alımı için Son Tarih ve Saati: 3 Haziran 2022, Cuma Saat 17:00
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 11 Haziran 2022, Cumartesi
 • Kolokyum ve Sergi Açılış Tarihi: 25 Haziran 2022, Cumartesi

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

*Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Danışman Jüri Üyeleri

 • Sunay AKIN – Şair, Yazar
 • Ruşen Yalçın KELEŞ – Prof. Dr., Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimcisi, Kent ve Çevre Bilimleri – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Bekir ÖDEMİŞ – Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı
 • Hikmet ÖZDEMİR – Prof. Dr., Tarihçi
 • Alev Erkmen ÖZHEKİM – Doç. Dr., Mimarlık Tarihçisi – Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Savaş Zafer ŞAHİN – Prof. Dr., Şehir Plancısı – Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Mehmet TUNÇER – Prof. Dr., Korumada Uzman Şehir ve Bölge Plancısı, Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Asıl Jüri Üyeleri

 • Ömer Selçuk BAZ – Mimar
 • Osman Mete DEMİRBAŞ – Doç., Heykeltıraş
 • Adile Nejdet Jale ERZEN – Prof. Dr., Sanat Tarihçisi – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Oktan NALBANTOĞLU – Dr. Öğretim Üyesi, Peyzaj Mimarı – Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
 • Suha ÖZKAN – Prof. Dr., Mimar – Hon. F.AIA
 • Seval ŞENER – Doç., Heykeltıraş – Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Metin YURDANUR – Heykeltıraş

Yedek Jüri Üyeleri

 • Gaye ÇULCUOĞLU – Dr., Peyzaj Mimarı – Bilkent Üniversitesi Ve Atılım Üniversitesi
 • Emre ERKAL – Dr., Mimar – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Mihrişah Bora TÜRKKAN – Öğretim Görevlisi, Heykeltıraş – Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
 • Zeki Kâmil ÜLKENLİ – Dr. Öğretim Üyesi Şehir ve Y. Bölge Plancısı – TED Üniversitesi

Raportörler

 • Nezih Burak BİCAN – Dr. Öğretim Üyesi, Mimar – Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
 • Meryem BULUT KAHRAMAN – Mimar – Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı
 • Elif Cemre ÇELİKCAN YOZÇU – Öğretim Görevlisi, Mimar – Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Raportör Yardımcıları

 • Burak AKDERE – Bilgisayar Programcısı – Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı
 • Ahmet Emre KAYMAK – Şehir Plancısı – Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

ÖDÜLLER

 • 1. Ödül : 200.000 TL
 • 2. Ödül : 120.000 TL
 • 3. Ödül : 80.000 TL
 • 1. Mansiyon : 25.000 TL
 • 2. Mansiyon : 25.000 TL
 • 3. Mansiyon : 25.000 TL
 • 4. Mansiyon : 25.000 TL
 • 5. Mansiyon : 25.000 TL

Satın Alma Ödülleri için jürinin kullanımına 50.000 TL ayrılmıştır. Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar “2023 Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması” şartnamesini ve eklerini https://yarismayla.ankara.bel.tr/ bağlantısı üzerinden ücretsiz olarak temin edebilirler.

YER GÖRME

Yer görme zorunlu olmamakla birlikte, jüri tarafından önerilmektedir.

PROJELERİN TESLİM YERİ VE KOŞULLARI

Yarışma şartnamesinde belirtilen esaslara göre hazırlanacak proje ve ekleri, yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar elden veya kargo ile teslim adresine ulaştırılabilecektir.

Proje ve ekleri, yarışma teslim adresine elden imza karşılığı, yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen 1 Haziran 2022 tarihi, saat 17.00’ye kadar teslim edilebilir. Posta veya kargo yoluyla teslim edilmeleri durumunda, proje ve eklerinin son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösterir alındı makbuzu, “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen 1 Haziran 2022 tarihi saat 17.00’ye kadar yarışma raportörlüğünün e-posta adresine iletilecektir.

Yarışma takviminde “Kargo ile Gönderilen Projelerin İdarece Teslim Alımı için Son Tarih ve Saati” olarak belirtilen 3 Haziran 2022 saat 17.00’ye tarihine kadar teslim adresine ulaşmayan katılımlardan ve kargoda gerçekleşebilecek hasarlardan İdare sorumlu değildir.

Teslim Adresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı Kale Mahallesi Konya Sokak No: 46 Kat:4 Altındağ/Ankara

E-posta Adresi

100yilyarismayla@ankara.bel.tr

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

 • Yarışmayı Açan Kurum : Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı
 • Adres : Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Kale Mahallesi Konya Sokak No: 46 Kat: 4 Altındağ/Ankara
 • İrtibat Telefonu : +90 (312) 507 4001
 • Faks Numarası : +90 (312) 507 4954
 • E-Posta Adresi : 100yilyarismayla@ankara.bel.tr
 • Web Adresi : https://yarismayla.ankara.bel.tr
Etiketler

Bir yanıt yazın