13. Kadir Has Ödülleri

Kadir Has Ödülleri bu yıl "Kent Çalışmaları ve Yeni Kentsel Oluşumlar” alanında verilecek. Aday gösterme ve başvuru için son tarih 2 Mart 2017.

Kadir Has Ödülleri her yıl ilgili yönerge çerçevesinde, başarılı çalışmaları sebebiyle bir veya birden fazla kişi ya da kuruma “Başarı Ödülü” olarak verilir. Kadir Has Ödülleri’ne adaylar kendileri başvurabilecekleri gibi başkaları tarafından aday gösterilebilirler. Değerlendirme Kurulu aday önerebilir.

2017 yılı 13. Kadir Has Ödülü, Kent Çalışmaları ve Yeni Kentsel Oluşumlar alanında “Üstün Başarı Ödülü” ve “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü” olarak verilecektir.

GEREKÇE

21. yüzyılın karşımıza çıkarttığı en önemli sorunlar arasında kentler, karmaşık yapıları, giderek yoğunlaşan problemleri ve disiplinler arası çözüm ihtiyaçları ile öne çıkmaktadır. Dikey kentler, kristal kentler, ülkeleşen kentler gibi kavramlardan sonra bugün yeryüzünde belli bir ekonomik gelişme düzeyine ulaşmış tüm büyük kentlerde ortaya çıkan yeni oluşumlar, sadece pratisyenleri ilgilendiren bir uğraş alanı olmayıp, bilim dünyasının çözümler sunmak zorunda olduğu bir sorunlar yumağı haline gelmiştir

Kentlerin dönüşmesi ekonomik gelişmenin bir sonucu olduğu gibi, aynı zamanda onu hazırlayan bir etmendir de. Üstelik bu dönüşümler, çözülmesi gereken önemli mimarlık ve mühendislik sorularının yanı sıra, çok ciddi sosyolojik, tarihsel, coğrafi sorunlar da doğurmaktadır. Benzer şekilde, bugünkü kültür çalışmalarının ağırlık merkezini oluşturan bellek, kimlik, aidiyet, mekan gibi olgular da kent ölçeğinde meydana gelen değişimlerden etkilenerek yeni içerikler, boyutlar kazanmaktadır. Benzer şekilde, kent ölçeğinde ortaya çıkan melez kültürler ile farklı sosyal ve siyasal aidiyetlerin çarpışması da, daha önce kent incelemelerinde ele alınmayan farklı boyutlarını ortaya çıkartmıştır.

Öte yandan bazı sosyal bilimciler ulus devletlerin yaşadığı büyük sorun ve kısıtlamalara mukabil, metropollerin çok daha iyi yönetildiğini, siyaseti yönetmesi gerekenlerin de, bu nedenle, o metropollerin yöneticileri olması gerektiğini vurguluyorlar. Bu tür tartışmalar ile yukarıda belirtilen türde sorunların kent ölçeğinde ulus devletlerin yüzleşmek zorunda kaldıkları çelişkileri üretmeden aşılması siyaset bilimi ve sosyoloji disiplinlerinde yeni incelemelere konu teşkil ediyorlar. Ayrıca kent planlaması, tarihsel mirasın korunması, kültürler arasında köprüler kurmak, varoşlarda türeyen kültürün popüler ve kitlesel boyutuyla kent merkezindeki seçkinci yaklaşımlara etkisi gibi konular bu kapsamda ele alınan diğer konular arasında görülüyor.

Türkiye’de de akademik dünya, siyasete ve ekonomik gelişmeye koşut olarak, 1960’lardan itibaren kent ve planlaması konusuyla yakından ilgileniyor. Yeni gelişmeler yeni çözümlemeleri zorunlu kılarken, hem yeni akademik alanları geliştiriyor, hem de yeni kuşakların sorunlara farklı ve yenilikçi cevaplar üretmesine imkan sağlıyor. Yine de kent sorunu birbirinden farklı ama birbiriyle ilişkili sayısız düzlemde ele alınan, alınması ve çözümlenmesi zorunlu sorunlar yumağı ile giderek büyüyor. Alt kültürlerden, ekonominin yeni üretim tiplerine, alış veriş merkezlerinden büyük ölçekli sanayi yapılarına ve bunlardaki üretimin yarattığı yeni toplumsal dinamiklere kadar sınırsız denecek kadar geniş bir alanda çoğalan sorunlarla uğraşan bilim dünyası ve akademisyenler, 13. KADİR HAS ÖDÜLLERİ için haklı bir gerekçe oluşturuyor.

Kadir Has Üniversitesi Merkez Cibali Kampüsünün önemli bir dönüşüm projesinin parçası olması, Kampüsün yerleşik olduğu bölgenin gelişim ve dönüşümüne çeşitli şekillerde katkıda bulunup, sorunlarının çözümüne bilimsel alternatifler üretmeye çalışması, Üniversite bünyesindeki Mimarlık Bölümü ve İstanbul Araştırmaları Merkezi ile önemli kent sorunları ve kentsel dönüşümün farklı akademik yönlerini düzenli şekilde ele alıyor olmaları nedeniyle “Kent Çalışmaları ve Yeni Kentsel Oluşumlar ” konusu tüm bilim alanlarına açık olacak şekilde, 2017 Kadir Has Ödülleri konusu olarak seçilmiştir.

ÖDÜLLER

  • Üstün Başarı Ödülü 50.000 TL ve Berat
  • Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü 25.000 TL ve Berat

13. Kadir Has Ödülü Değerlendirme Kurulu

  • Prof.Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi Rektörü
  • Doç.Dr. Ayfer Bartu Candan, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi
  • Prof.Dr. Murat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü
  • Prof.Dr. Hasan Bülent Kahraman, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı
  • Prof.Dr. Çağlar Keyder, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi
  • Prof.Dr. Ayşe Öncü, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi
  • Prof.Dr. Uğur Tanyeli, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi
  • Han Tümertekin, Mimar

*Soyadı sırasına göre yazılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın