12. Uluslararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri

“Kentsel Boşluğun Sokak Kütüphanesi Olarak Değerlendirilmesi” başlığıyla düzenlenen 12. Uluslararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri'ne proje teslimi için son gün 29 Mart 2017.

Amacı ve Kapsamı

Farklı işlevler doğrultusunda mekânların tanımlanmasını ve ilişkilerinin kurgulanmasını sağlayan mimari tasarımda “boşluk” tarihsel öneme sahip bir kavramdır. Mimarlık tarihinde önem taşıyan yapıtların ortak noktası, diğer birçok olumlu özelliklerine ek olarak, iç ve dış mekanlarda anlamlı boşluklar oluşturmaları ve bu boşluklara uygun işlevler yüklemeleridir. Mimarlık literatüründe kendine yer edinen veya bunları örnek alan sınırlı sayıdaki yapıtın tersine çağdaş kentsel ortamları oluşturan yapıların çoğunda niceliksel hedefler niteliksel kaygıların önüne geçmektedir. Mekânsal birim sayısı, alan, yükseklik vb. şekillerde tanımlanan niceliksel hedeflere ulaşma çabasının kentsel ortama yansıması nitelikli boşlukların oluşumundan çok kentleri azami düzeyde “doldurma” gayretidir. Kentsel mekânı olabildiğince “doldurmayı” hedefleyen kütlelerin aralarında kalanlar ise tasarlanmış boşluklardan ziyade “artıklardır”.

Dünyanın birçok bölgesinde hızlı kentleşme ve yapılaşmanın devam ettiği çağımızda mimari tasarımın evrensel problemlerinden biri olan boşluk – doluluk ilişkisinde mekânsal kalite dengesinin sağlanması mümkün müdür? Daha çok kapalı mekân ve kütle elde edilmesine yönelik kaygılar mimarlığın tarihsel hafızasındaki “boşluk” fikrini nasıl etkilemektedir? Yerleşim merkezlerini hızla ve daha çok “doldurmaya” odaklanmış bir çağda “boşlukları” da düşünerek alternatif stratejiler geliştirmek mümkün olabilir mi? Bu sorulara cevap aranırken mimarlıkta doluluk-boşluk ilişkisi konusunda eleştirel fikirlerin üretilmesi amaçlanmakta, dolu – boş, nicelik – nitelik vb. kavramsal karşıtlıkların yorumlanması hedeflenmektedir.

Katılımcı tarafından seçilen bir bağlamda “kentsel boşlukların sokak kütüphanesi işlevi için değerlendirilmesi” konusunda fikir projelerinin geliştirilmesi beklenmektedir. Kentte “boşluk” kavramı buluşma temasında ifade edildiği doğrultuda düşünülerek bu bağlamda “kütüphane” işlevinin çağdaş dönüşümleri göz önüne alınmalıdır. Okuma ve bilgiye ulaşma yollarının hızla dönüştüğü çağımızda gelenekselleşmiş bir yapı tipi haline gelen “kütüphane” ne kadar geçerlidir? Kütüphane işlevini düşünerek kentsel kütlelerden “artan” boşlukları sosyalleşme ve bilgi paylaşımını destekleyen anlamlı boşluklara dönüştürme olanağı var mıdır? Bu kapsamda, yarışmada mimarlıkta çağdaş ihtiyaçlara yönelik yeni kütüphane fikirlerinin kentsel boşluğun değerlendirilmesine koşut olarak tartışılması hedeflenmektedir.

Jüri ve Raportörler

Asıl:

 • Prof. Andre Bekhazi (Lübnan) – UMAR Başkanı-Lübnan Güzel Sanatlar Akademisi Dekanı
 • Alexandru Gavozdea, (Romanya) – Romanya Mimarlar Odası Sibiu-Vâlcea Şube Başkanı
 • Caralos Galanos, (Yunanistan) – UIA Yunanistan Bölge Temsilcisi-Dr.Mimar D.P.L.G
 • Doç. Dr. Funda Uz, (Türkiye) – İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Ayşen Ciravoğlu, (Türkiye) – Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi


Yedek:

 • Doç. Dr. Gökçeçiçek Savaşır (Türkiye) – Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Maxime Paul Marie Retailleau (Fransa) – 11.Uluslararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Birincisi

Raportör:

 • Funda Alyanak Kaya – Y. Mimar
 • Serçin Üreğen – Mimar
 • Sadık Gökhan Ekinci – Y.Mimar
 • Mehmet Keskin – Mimar
 • Özge Cevahir – Mimar

Etkinlik Takvimi

 • Etkinlik ilanı: 2 Ocak 2017
 • Soru sorma için son gün: 10 Şubat 2017
 • Proje teslimi için son gün: 29 Mart 2017
 • Finalistlerin ilanı: 18 Nisan 2017
 • Jüri final değerlendirmesi: 18 Mayıs 2017
 • Projelerin sergilenmesi: 19 Mayıs 2017
 • Sonuçların İlanı: 19 Mayıs 2017
 • Ödül töreni: 19 Mayıs 2017

Ödüller

 • 1.lik Ödülü: 2500 euro
 • 2.lik Ödülü: 1500 euro
 • 3.lük Ödülü: 1000 euro
 • Katılımcı Özel Ödülü: 1500 euro

İletişim 

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ

Meltem Mahallesi 3808 Sokak No: 16 07500 ANTALYA TÜRKİYE
TELEFON : 00 90 242 237 86 92–93-94 / 00 90 533 766 99 57
FAKS : 00 90 242 237 58 20
E-MAİL : [email protected]
WEB : www.gencmimarlarbulusmasi.com

Etiketler

Bir cevap yazın