10. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri

13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü kapsamında düzenlenen Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri için 2018 yılının teması "Eğitim Kampüsleri" olarak belirlendi. Son teslim tarihi 6 Temmuz 2018.

AMAÇ
Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı faaliyetlerinin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi, mesleğin gelişiminin desteklenmesi ve kamuoyunun gündeminde bulundurulması amacıyla, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından her yıl 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü vesilesiyle düzenlenerek, Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri verilir. Her yıl belirli bir tema ile gerçekleşen ödüllere ilişkin Uygulanmış Proje Ödülü ve Uygulanmamış Proje Ödülü; ülkemizde eğitim alanlarının kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı ilkeleri çerçevesinde planlanmasının ve tasarlanmasının vurgulanması için “Eğitim Kampüsleri” temasıyla gerçekleştirilecektir.

KAPSAM
Projelerin; bulunduğu yörenin doğal ve kültürel değerlerini yansıtması, kamusal kullanımları desteklemesi, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, erişilebilir ve konumlandığı alana değer katmış olması gerekmektedir.

Projelendirme sürecinde, ödül teması olan “Eğitim Kampüsleri” bağlamının kurgulandığı, tüm eğitim amaçlı (üniversite, teknopark, lise, ilkokul, anaokul vs.) kampüs önceliğiyle planlanmış projelerin başvuru yapması beklenmektedir.
 

ÖDÜLLER
Ödüller toplamda 7 (yedi) farklı dalda ödül verilebilmektedir.

 • Uygulanmış Proje Ödülü
  2008 yılından sonra uygulanmış ve bitmiş, proje yöneticisinin/müellifinin Oda’ya kayıtlı Peyzaj Mimarı olması koşuluyla eser sahiplerine verilir. Bu ödül dalında 1 (bir) adet Uygulanmış Proje Ödülü verilir. Seçici Kurul değerlendirmesine göre, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Uygulanmış Proje Teşvik Ödülü verilebilir.
 • Uygulanmamış Proje Ödülü
  2008 yılından sonra projelendirilmiş, uygulamasına henüz geçilmemiş ya da uygulaması tamamlanmamış, proje yöneticisinin/müellifinin Oda’ya kayıtlı Peyzaj Mimarı olması koşuluyla eser sahiplerine verilir. Bu ödül dalında 1 (bir) adet Uygulanmamış Proje Ödülü verilir. Seçici Kurul değerlendirmesine göre, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Uygulanmamış Proje Teşvik Ödülü verilebilir.
 • Analiz ve Planlama Ödülü
  2008 yılından sonra gerçekleştirilmiş; kentsel, kırsal veya bölgesel planlama çalışmaları; terkedilmiş endüstri/maden alanları için yenileme/onarım planları; yasal mevzuat veya politik girişimlerle alakalı çevresel planlama; doğal, kültürel koruma planları vb. konularda hazırlanmış çalışmalarda, proje yöneticisinin/müellifinin Oda’ya kayıtlı Peyzaj Mimarı olması koşuluyla eser sahiplerine verilir. Bu ödül dalında 1 (bir) adet Analiz ve Planlama Ödülü verilir. Seçici Kurul değerlendirmesine göre, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Analiz ve Planlama Teşvik Ödülü verilebilir. Bu daldaki başvuruların uygulanmış olması zorunlu değildir.
 • İletişim Ödülü
  Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin çalışma alanlarının, tekniklerinin, teknolojilerinin, tarihinin veya kuramının aktarılması yönünde başarılar gösteren, Peyzaj alanlarına karşı duyarlı yayınlar yapan ve kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunan kişilere verilir. Bu ödül dalında, “Yazılı Basın”, “İnternet Gazeteciliği”, “TV Programı” ve “Radyo Programı” olmak üzere İletişim Ödülü verilir. Ödüller kişi veya kurumlara verilebilir. Bu ödül için başvuru gerekmemektedir. Adaylar, Oda Yönetim Kurulu’nun önereceği isimler üzerinden Seçici Kurul’un belirleyeceği yöntemle saptanır ve belirlenen adaylar arasında yapılan değerlendirme ile ödül verilir.
 • Mesleğe Katkı Ödülü
  Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin çalışma alanlarının, tekniklerinin, teknolojilerinin, tarihinin veya kuramının aktarılması yönünde mesleğin gelişimine katkıda bulunan kişilere verilir. Bu ödül dalında en fazla 1 (bir) adet ödül verilir. Ödüller kişi veya kurumlara verilebilir. Bu ödül için başvuru gerekmemektedir. Adaylar, Oda Yönetim Kurulu ve Oda üyelerinin önereceği isimler üzerinden Seçici Kurul’un belirleyeceği yöntemle saptanır ve belirlenen adaylar arasında yapılan değerlendirme ile ödül verilir.
 • Turgay (Türkay) ATEŞ Genç Peyzaj Mimarı Ödülü
  Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı mesleğine değerli katkı ve hizmetlerde bulunmuş olan ve 2016 yılında hayatını kaybeden değerli hocamız Dr. Turgay (Türkay) ATEŞ’in anısına verilecektir. Bu ödül için 40 yaş altı Peyzaj Mimarlarının yapmış olduğu projeler, uygulamalar veya akademik çalışmalar dikkate alınacaktır. Oda üyeleri tarafından iletilen isimlerin, Rapötörlük tarafından Seçici Kurul’a bildirimi sonrasında değerlendirmeye tabi tutulur.
 • Onur Ödülü
  Peyzaj Mimarlığına ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’na önemli katkı ve hizmetlerde bulunmuş kişilere verilir. Bu ödül dalında 1 (bir) adet Onur Ödülü verilir. Bu ödül için başvuru gerekmemektedir. Adaylar, Oda Yönetim Kurulu’nun önereceği en az 3 (üç) isim arasından Seçici Kurul’un belirleyeceği yöntemle saptanacak ve belirlenen adaylar arasında yapılan değerlendirme ile ödül verilecektir.


SEÇİCİ KURUL VE RAPORTÖRLER

Seçici Kurul

Asli Seçici Kurul Üyeleri:

 • Cengiz BEKTAŞ, Y. Mimar,
 • Belemir DALOKAY, Peyzaj Mimarı,
 • Ayşegül ORUÇKAPTAN, Dr., Peyzaj Mimarı,
 • Mehmet Nazım ÖZER, Şehir Plancısı,
 • Seda KURT ŞENGÜN, Peyzaj Y. Mimarı,


Yedek Seçici Kurul Üyeleri:

 • Bayazıt Oğuz AYOĞLU, Peyzaj Y. Mimarı,
 • Tolga Han ÖZBİLEN, Peyzaj Mimarı

(İsimler, soyadına göre sıralanmıştır

Raportörler

 • Emine CAN, Peyzaj Mimarı
 • Burak SEVİM, Peyzaj Mimarı


TESLİM

Katılımcıların/başvuru sahiplerinin; 06 Temmuz 2018 saat 17.00’a kadar, projelerini / başvurularını [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonraki katılımlar değerlendirme dışı bırakılır.

SERGİ ve ÖDÜL TÖRENİ
Ödüller her ödül dalında plaket olarak sunulur. Ayrıca, Oda’ya bağlı yayın organlarında ve ülke genelinde ödül kazananların duyurusu yapılır.

ÖNEMLİ TARİHLER

 • İlan 14 / 05 / 2018
 • Son Teslim 06 / 07 / 2018, Saat 17:00
 • Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi 13 / 07 / 2018, Saat 10:00
 • Sonuçların Açıklanması 16 / 07 / 2018

*(Ödül Töreni & Sergi daha sonra duyurulacaktır.)

Etiketler

Bir cevap yazın