“10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri” Proje Yarışması

“Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi”nde terör eyleminin yaşandığı 10 Ekim 2015 tarihinin toplumsal hafızada canlı tutulması, İzmir içinde 10 Ekim’in hatırlanacağı ve anılacağı bir kamusal alanın kente kazandırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri” Proje Yarışması'na proje teslimi için son gün 14 Aralık 2020.

GÖRÜŞ:
Türkiye bundan 5 yıl önce, 10 Ekim 2015 sabahı saat 10.04’te tarihinin en kanlı terör eylemiyle sarsılmıştır. Türkiye’nin farklı illerinden katılımlarla KESK- DİSK- TMMOBTTB ve pek çok sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi” için Ankara Garı önünde toplanarak yürüyüş alanına kortej hâlinde ilerleyen grupların bulunduğu kitleye Tren Garı kavşağında, 3 saniye arayla 2 canlı bomba saldırısı düzenlenmiştir. Olayın ardından 3 gün ulusal yas ilan edilmiştir. Bu katliamda; en küçüğü 8 yaşında olan 103 insanımız yaşamını yitirmiş, 450’den fazla insanımız yaralanmış ve 30 insanımız ömür boyu engelli kalmıştır. Halen birçok yaralımızın tedavisi devam etmekte olup, 10 Ekim Katliamı olarak bu olay, orada bulunan ve bulunmayan milyonlarca insanın bedeninde, ruhunda, hayatında derin yaralar ve travmalar bırakmıştır. 10 Ekim Gar katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamıdır. Bu katliamı, organize eden ve gerçekleştiren birçok sanık yakalanamamıştır ve hukuki süreç devam etmektedir. 10 Ekim; savaşa karşı barışı ve kardeşliği savunmayı, zora ve hukuksuzluğa karşı demokrasi ve özgürlükleri savunmayı, toplumsal vicdanı ve adalet çağrısını simgeler. İnsanlığa karşı işlenen bu suçun üzüntüsünü derinden yaşarken, bu proje yarışması ile, umut ve direnç içinde kalmayı söyleyen, yaşamdan ve dayanışmadan söz eden, kayıplarımızı anacak ve adalet çağrısını hatırlatacak, bizleri etrafında birleştirecek bir Anıt ve Anma Yeri Projesi elde edilmesi amaçlanmaktadır.

YAŞAMINI YİTİREN BARIŞ MİTİNGİ KATILIMCILARININ İSİMLERİ:
Abdülkadir Uyan, Metin Kürklü, Gökhan Akman, Orhan Işıktaş, Gülhan Karlı Elmascan, Yılmaz Elmascan, Nevzat Sayan, Bilgen Parlak, Hacı Kıvrak, Rıdvan Akgül, Hacı Mehmet Şah Esin, Gökmen Dalmaç, Elif Kanlıoğlu, Hakan Dursun Akalın, Ercan Adsız, Ayşe Deniz, Berna Koç, Fatma Esen, Gülbahar Aydeniz, Eren Akın, Canberk BakıŞ, Tayfun Benol, Nizamettin Bağcı, Kasım Otur, Başak Sidar Çevik, Nilgün Çevik, Resul Yanar, Mehmet Ali Kılıç, Tekin Arslan, Sezen Vurmaz, Dilaver Karharman, Onur Tan, Umut Tan, Sarıgül Tüylü, Dilan Sarıkaya, Ali Kitapçı, İsmail Kızılçay, Muhammet Demir, Korkmaz Tedik, Veysel Atılgan, İbrahim Atılgan, Emine Ercan, Kübra Meltem Mollaoğlu, Meryem Bulut, Seyhan Yaylagül, Ebru Mavi, Ali Deniz Uzatmaz, Ziya Saygın, Vahdettin Özgan, Cemal Avşar, Ahmet Katurlu, Selim Örs, Azize Onat, Dicle Deli, Güney Doğan, Binali Korkmaz, Mehmet Zakir Karabulut, Leyla Çiçek, Metin Peşman, Mesut Mak, Adil Gür, Gökhan Gökbönü, Şebnem Yurtman, Osman Turan Bozacı, İdil Güneyi, Abdullah Erol, Mehmet Hayta, Özver Gökhan Arpaçay, Şirin Kılıçalp, Uygar Coşgun, Ahmed Alkhadi, Nurullah Erdoğan, Gözde Arslan, Aycan Kaya, Yunus Delice, Sevgi Öztekin, Mehmet Tevfik Dalgıç, Sevim Şinik, Emin Aydemir, Fatma Karabulut, Ramazan Tunç, Erol Ekici, Feyyat Deniz, Necla Duran, Osman Ervasa, Ramazan Çalışkan, Vedat Erkan, Abdülbari Şenci, Niyazi Büyüksütçü, Gazi Güray, Sabri Elmas, Erhan Avcı, Ümit Seylan, Serdar Ben, Nevzat Özbilgi, Hasan Baykara, Fatma Batur, Bedriye Batur, Ata Önder Atabay, Mustafa Budak, Ağa Bayar.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri: 10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri Yarışması Raportörlüğü
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü, Mimar Sinan Mahallesi, Şair
Eşref Bulvarı Kültürpark Hizmet Binası No:50 35250 Konak / İzmir
Tel: 0232 2931090 – 293 11 09
Faks:0232 2934044
Web: www.izmirworkshop.org
E-Posta: [email protected]

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine uygun tek aşamalı Tasarım Proje Yarışması olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

YARIŞMANIN YERİ
Yarışmanın konusu olan anıt ve anma yeri, İzmir Alsancak semti, Umur Bey Mahallesi, Asteğmen Besim Bey Parkı olup, bu Şartnamede “Park” olarak anılacaktır. Öneri projeler, ekli krokide sınırları verilen yarışma alanı kapsamında tasarlanacaktır.

YARIŞMANIN ADI KONUSU VE AMACI
Yarışmanın adı “10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri” Proje Yarışması’dır. Yarışma ile, Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör eyleminin yaşandığı 10 Ekim 2015 tarihinin toplumsal hafızada canlı tutulması, İzmir içinde 10 Ekim’in hatırlanacağı ve anılacağı bir kamusal alanın kente kazandırılması amaçlanmaktadır.

Yarışma alanı olarak belirlenen park, Alsancak Garı karşısında tramvay durakları ve otobüs duraklarının kesişim noktasında bulunan, yayalar tarafından hem geçiş hem de dinlenme
amacıyla yoğun olarak kullanılan bir alandır. İzmir’in kamusal yaşantısının ve kıyı kullanımının odağı niteliğindeki 1. Kordon (Atatürk Caddesi), bu noktada kent içi toplu ulaşım olanakları ve Konak – Bornova – Karşıyaka bağlantılarını sağlayan ana trafik akslarıyla buluşur. Kentin önemli ticaret, iş ve rekreasyon odaklarından biri olan Alsancak’ın kıyısında yer alan bu park, yoğun bitki dokusu ve anıtsal nitelikteki ağaçların gölgelendirdiği, kentlilerin gündelik hayatı içinde dinlenme amaçlı olarak sıklıkla kullandıkları bir kent parkı niteliğindedir.

Yarışmanın amacı, parkın kentliler için bir nefes alma alanı niteliğini devam ettirirken,10 Ekim ve temsil ettiği değerleri hatırlatacak, yaşatacak bir anıt/anı mekanının kente kazandırılmasıdır. Mevcut parkın konumu, mevcut bitki dokusu, fiziksel nitelikleri ve kentli tarafından kullanım alışkanlıkları göz önüne alındığında, 10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri’nin, bir toplanma mekanından çok bir anımsama, anımsatma ve anma mekanı niteliğini taşıması beklenmektedir. Bu anlamda yarışmacı ekiplerden, mevcut bir park içine yerleştirilmiş bir anıt önerisinin ötesine geçen ve alanın çevresel ilişkilerini de gözeterek parkın bütününe yönelik, bütüncül bir kamusal alan elde etmeyi hedefleyen, yapısal ve bitkisel tasarım önerileri getirmeleri beklenmektedir. Tasarım önerileri getirilirken, Şartname ekinde sunulan ve yerleri değiştirilemeyecek/ kaldırılamayacak olan bitki varlığının mutlak gözetilmesi yarışmacılardan beklenmektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın ilanı : 10 Ekim 2020
 • Soru sormak için son gün : 30 Ekim 2020 (Saat: 17:00’a kadar)
 • Yanıt vermek için son gün : 04 Kasım 2020
 • Teslim için son gün :14 Aralık 2020 (Saat: 17:00’a kadar)
 • Jüri değerlendirme çalışması : 24 Aralık 2020
 • Sonuçların ilan edilmesi : 29 Aralık 2020
 • Ödül Töreni ve Kolokyum : Yeri ve tarihi www.izmirworkshop.org adresinde bildirilecektir.

SORU SORMA
Yarışmacılar, 30 Ekim 2020 Cuma günü, saat 17:00’a kadar Yarışma Raportörlüğüne ulaşacak Şekilde, açıklanmasını istedikleri konularla ilgili sorularını [email protected] e-posta adresine yazılı olarak ileteceklerdir. Yanıtlar 04 Kasım 2020 tarihinde, soru soranın kimliği belirtilmeksizin www.izmirworkshop.org adresinden yayınlanacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ (DANIŞMAN, ASIL ve YEDEK) VE RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

 • Ertuğrul TUGAY – İzmir Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.) Genel Sekreter Yardımcısı
 • Hasibe VELİBEYOĞLU – Şehir Plancısı – İ.B.B. Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürü
 • Binnaz Bilge ERSAN DÜZGÜN – Peyzaj Mimarı – İ.B.B. Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürlüğü
 • Hasan Gazi GÜLAY – Heykeltıraş, Kamu Emekçileri Sendikası Temsilcisi
 • Mustafa ÖZDAĞ – 10 Ekim Barış Derneği İzmir Temsilcisi

Asil Jüri Üyeleri

 • Doç. Bülent ÇINAR – Heykeltıraş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Heykel Bölümü Öğretim Üyesi, Jüri Başkanı
 • Doç. Dr. Hanife Neris YÜKSEL – Heykeltıraş, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Dr. Emel KARAKAYA AYALP – Şehir Plancısı, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Üyesi
 • Özlem ŞENYOL KOCAER – Şehir Plancısı, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Üyesi
 • Özay YERLİKAYA – Peyzaj Mimarı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi Üyesi
 • Serdar USLUBAŞ – Mimar, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Üyesi
 • Erce FUNDA – Mimar, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Üyesi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Dr. Feral GEÇER SARGIN – Şehir Plancısı, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Üyesi
 • Ayşe GEVREK GÖZSOY – Peyzaj Mimarı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Raportörler

 • Erdem DENİZLİOĞLU – Arkeolog, İ.B.B. Kültür ve Sanat Şubesi Koordinatörü
 • Esen KESECİOĞLU – Proje Sorumlusu, Heykeltıraş, İ.B.B. Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü
 • Neşe TAŞKE ARIKUT – Şehir Plancısı, İ.B.B. Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü

ÖDÜLLER

Yarışmada; 3 Başarı Ödülü ve 3 Mansiyon Ödülü verilecektir. Jüri tarafından uygun görülmesi halinde, sayısı ve tutarı Jüri tarafından belirlenecek Satınalma Ödülü verilecektir.

Başarı Ödülü;

 • Birinci için net : 60.000 TL
 • İkinci için net : 45.000 TL
 • Üçüncü için net : 30.000 TL

olarak belirlenmiştir.

Mansiyon Ödülü;

 • Mansiyon net : 15.000 TL
 • Mansiyon net : 15.000 TL
 • Mansiyon net : 15.000 TL

olarak belirlenmiştir.

Satınalma Ödülü: Jüri emrine toplam 30.000 TL verilmiştir. Jüri uygun bulduğu takdirde proje sayısına göre dağıtım yapacaktır.

Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller İzmir Büyükşehir Belediyesince net olarak ödenecektir. Kazanan yarışma ekibinin kimlik zarfında belirtecekleri banka hesabına, sonuçların ilanından itibaren 30 gün içerisinde ekip başına ödeme yapılacaktır.

ŞARTNAME

Etiketler

Bir cevap yazın