Mükemmel Koruma için Çok Yönlü Çözüm: DELTA®-TERRAXX

DELTA®-TERRAXX, yapıların toprakla temas eden bölümlerinde, basınca dayanıklı su yalıtımları, perimetrik izolasyon malzemeleri (örn. EPS, XPS), su geçirimsiz beton veya DELTA®-THENE gibi kendinden yapışan soğuk uygulamalı yalıtım membranları gibi yalıtımlar ve basınca karşı dayanıklı, güç aktarımlı alt zeminlerin işlevlerini koruyabilmeleri için güvenilir bir koruma ve drenaj sistemidir.

DELTA®-TERRAXX, geleneksel drenaj levhalarına kıyasla, daha az ısı emisyon değerlerine ve buna bağlı olarak da gelişmiş ısı aktarım direncine sahiptir. Bu sayede, yapıların toprak veya zemin altında kalan bölümlerinin “sıcak ve kuru” kalmasını sağlar.

Kullanım Alanları

Temel, İstinat, Perde ve Bodrum Duvarları
Temel ve istinat duvarları için hidrostatik su basıncına, sızıntı, katman ve yüzey sularına karşı DIN 18195’e uygun üstün koruma, DIN 4095’e uygun şekilde de kalıcı filtrasyon drenajı garanti etmesinin yanı sıra yapı ve yalıtımı topraktan ayırarak topraktaki bakteri, mineral, plar sıvılar ve diğer organizmalara karşı da üstün koruma sağlar.

Su geçirimsiz betondan inşa edilmiş binalardaki yapı fiziği sorunlarını önler.

Geçirimsiz toprak nedeniyle temelde birikerek yüzeye atılamayan ve yapının strüktüründe tehlike arzeden radon ve metan gibi gazların drenajında, zahmetli ve masraflı olan geleneksel yöntemlere oranla son derece avantajlıdır. Gazın dışarı atılması esnasında 7 katına çıkan 3,1 · 10-3 m²/s’lik son derece yüksek drenaj kapasitesi ve 400 kN/m²’lik basınç direnci sayesinde DELTA®-TERRAXX, klasik filtre çakıl katmanı ile kombine edilerek taban levhasının altına dikey gaz drenajı olarak monte edilebilir. Bu bağlamda, drenaj şeridinin üst çıkış boşluğunda da gazın dışarıdaki havaya çıkmasını sağlayacak bir çakıl tabakasının olması önemlidir.

Su Depolamanın Gerekli Olmadığı, Yaya ve/veya Araç Trafiğine Açık Yeşillendirilmiş Çatı Uygulamaları

DELTA®-TERRAXX, yaya ve araç trafiğine açık, üzeri kum/çakıl ile örtülü veya taş, parke kaplı yeraltı yapılarının tavanları, teraslar, bahçe teras, kat bahçeleri ve düz çatılarda su biriktirmenin gerekmediği ekstansif yeşil çatı uygulamaları ile ters çatılarda aşınma katmanlarının altı gibi yatay yüzeylerin biriken sudan korunması için de idealdir.

1. Yalıtımın korunması
Yeşil çatılarda kullanılan yalıtım malzemeleri, üzerindeki drenaj levhası ve toprak sayesinde atmosferik etkilere (sıcaklık değişimi, UV ışınımı vb.) daha az maruz kaldığından, daha az yıpranır ve bu sayede ömrü daha uzun olur.

2. Isı yalıtımına katkı
DELTA®-TERRAXX ve toprak katmanı çatıyı bir battaniye gibi sararak binanın ısı yalıtımına yardımcı olur, yakıt tüketimini azaltır. Yapılan araştırmalar doğrultusunda yılda 2 l/m²’ye yakın yakıt tasarrufları sağlanabildiği belirlenmiştir. Buna ek olarak DELTA®-TERRAXX’ın gümüş-gri renginin ısıyı %30’lara varan oranlarda geri yansıtması da göz ardı edilmemelidir.

Ayrıca teras bahçelerinin üstündeki bitki örtüsü; karbondioksiti emerek küresel ısınmanın azaltılmasında yardımcı bir faktördür. Aynı zamanda, polen taşıyıcılar gibi çeşitli canlıların barınabilmesi için ekolojik bir mekandır.

3. Suyu doğru yönlendirin
Büyük teraslar; düz çatılar ve yeraltı otoparklarının tavanları, oyun alanları, park, yaya yolları vb. amaçlarla kullanılabilecek ideal yüzeylerdir. Ayrıca, yeşillendirmek suretiyle bu yüzeyler, betondan “grileşen” kentlere çevreci bir soluk verecektir. Bu tip uygulamalarda dikkat edilmesi gereken nokta, düşen yağmur sularının su yalıtımı üzerinde doğru bir yüzey drenajı ile yönlendirilmesidir. Aksi takdirde, biriken sular yürüme ve araç yollarında çökmelere ve yeşil örtünün çürümesine yol açacaktır. Ayrıca birikecek sular özellikle kışın don durumunda esas su yalıtımına zarar verecektir. Klasik çakıl drenajının zaman içerisinde çamurlanması ve tıkanması söz konusu olup yüksek ağırlığı ile de konstrüksiyon için büyük bir dezavantajdır.

4. Yatay drenajda yüksek performans
Üstün nitelikli drenaj ve koruma levhası DELTA®-TERRAXX’ın yatay kullanımı inşaat sektöründe yeni ufuklar açıyor. Düşük kesit yüksekliği ve az statik yükü ile artık projelendirmedeki sorunlar tarihe karışıyor. Yüksek drenaj kapasitesi ve hızlı işleme özellikleri, çakıl gibi mineral dolgu yöntemlerine ekonomik bir alternatif teşkil ediyor: k değeri 10 -2 m/s olan 30 cm kalınlığında bir çakıl katmanına eşdeğer drenaj özelliklerine sahip.

İki katmanlı bu drenaj levhası çok düşük kesit yüksekliğinde klasik çakıl drenajına oranla çok daha yüksek bir drenaj kapasitesi sunuyor ve su yalıtımının ömrünü arttırıyor. Mekanik yüklere karşı drenaj ve koruma levhası olarak büyük bir emniyet sağlıyor. 400 kN/m²’lik yüksek basınç dayanımı ile uzun yıllar koruma ve drenaj fonksiyonunu yerine getiriyor. Aynı zamanda bir rulosu ile 30 m²’lik bir alan metrekaresi 1 dakikadan az süren bir işçilikle drenaj yapabilir hale getirilebiliyor.

5. Paket çözüm
Yüksek dayanımlı koruma ve drenaj sistemi Delta-Terraxx yatay uygulamalar için en uygun çözümü oluşturuyor. Kabarcıklı levha ve filtrasyon jeotekstil tabakadan oluşan kompozit yapı verimli bir drenaj tabakası sunuyor. Yatayda yukarı doğru bakan geotekstil alttaki kabarcıklı levha için bir filtre tabakası oluşturuyor. Kum, çakıl ve toprak dolgularında levhaya termik olarak kaynaklanmış olan filtre tabakası, kabarcıklı yapının tıkanmasına engel oluyor ve sisteme etki eden fazla suyun engellenmeden ve birikmeden drene edilmesine olanak sağlıyor. Kendinden yapışkanlı kenarlar uygulamayı kolaylaştırıyor ve bitki köklerine karsı daha iyi bir koruma sunuyor. Pürüzsüz arka yüzeyi sayesinde gelen yükler su yalıtımına tam olarak dağıtılıyor. Bu sayede, inşaat devam ederken su yalıtımlarının üzerinde rahatça çalışılabiliyor, su yalıtımı mekanik ve termik etkilerden korunuyor.

DIN 4095 Drenaj Normu’nda belirtilen 20 kN/m2‘lik yükleme altında 0,03 l/(mxs)’lik minimum drenaj kapasitesi talebi de yatay ve düşey kullanımda DELTA®-TERRAXX drenaj levhası tarafından büyük bir emniyetle karşılanabilmekte.

Eğim (%)                  Debi max. l/(s.m)  Gider aralığı max. (m)
100 (düşey kullanım)  3,1                        —-
2                              0,32                      ~30
3                              0,42                      ~42

Tüneller ve Mühendislik Yapıları
Aynı zamanda, mühendislik yapılarında temel çukurunun korunması ve iksasına yönelik bir sistem olarak DELTA®-TERRAXX, toprak ve beton basıncına ve büyük oranda su girişine karşı mükemmel bir filtreleme ve sızdırma tabakası oluşturur.

Tünellerin inşasında statik ve hareketli yük olarak suyun gözardı edilemez bir etkisi vardır. Bu bağlamda, tünel inşaatlarında su drenajının çözümü büyük önem taşımaktadır. Aç-kapa metodu ile direkli galeri veya büyük geçitli yapı olarak inşa edilecek tünellerde de DELTA®-TERRAXX zeminden ve geri dolgudan sızacak suyu tahliye etmekte kullanılır.

Levhalar, tünel kabuğunu tamamen saracak şekilde dışarıdan monte edilir. Bu montaj sırasında, DELTA®-TERRAXX’ın yüksek esneklik kabiliyeti, tünel kesitini bütünüyle sararak etkin bir drenaj sistemi oluşturur ve yalıtımın uzun süre etkinliğini korumasını güvence altına alır.

W: www.doerken-sistem.com

Etiketler

Bir yanıt yazın