Armstrong Ceiling Solutions – Deneyim Ekonomisi Çağında Asma Tavanların Rolü

Asma tavanlar; titiz bir tasarım ve dikkatli malzeme seçimi yapıldığı taktirde, ışığı yayma, ortamdaki akustiği düzenleme, hava kalitesini iyileştirme ve fazlasını yapabilme performansları göstererek, basit ve işlevsel bir alanı, ilgi uyandırabilecek duyusal bir uyarıcıya dönüştürebiliyor. Bu açıdan asma tavan mekan içerisindeki en önemli mimarı elemanlardan birisi olma özelliğine sahip.

Axiom Canopy ©Simon Miles

Geçmişte her ortama belirli bir işlev karşılık geliyordu: hastane tedavilerin yapıldığı bir yerdi, okul öğrenim yeriydi, ofis sadece işe adanan bir ortamdı. Bugün ise, bir mekan artık sadece bir mekan değil.

Deneyim Ekonomisi çağında her ortam aynı zamanda yeni bir deneyim sunuyor. Mekanlar sosyal medya, Google gibi kanallar ile dünyaya açılarak bu platformlardaki yorum, paylaşım ve değerlendirmelerle aynı zamanda sanal bir yansıma ve karşılık da elde ediyor. Bu değişim en standart ortak çevrenin bile paylaşım ve sürekli geri bildirim konusu haline geldiği, hafızalarda daha fazla yer ettiği bir dönemi de beraberinde getiriyor.

Olumlu etkiler getiren bu gelişme, mekanların sorumlularını son kullanıcılar için giderek daha özel deneyimler oluşturmaya teşvik ederek, yapıcı rekabeti destekliyor. Bu etki tüm sektörlerde geçerli: örneğin eğitim sektöründe, olumlu eleştiriler almak, öğrencileri ve yatırımcıları çekmeye katkı sağlıyor, yine bunun gibi sağlık sektöründe, hastanelerin değerlendirilmesi hem konfor hem de hizmet kalitesine dayanıyor. Müşterilerin ziyaret süresini artırmayı hedefleyen perakende sektörüne ayrılmış mekanlar, her geçen gün eğlence ve zevk anları yaşanacak yerlere dönüşüyor. Bu bağlamda, tasarımcılardan ve mimarlardan beklenen, beklentileri daima yükselterek, deneyime değer katmaları oluyor. Akustik asma tavan çözümlerinin üretimi ve pazarlamasında uzmanlaşmış şirket – Armstrong Ceiling Solutions, asma tavanların tasarımının bu amaca ulaşmada nasıl merkezi bir rol üstlendiğine ilişkin derinlemesine bir bakış sunuyor.

Axiom Profile and Perla Microlook ©Nike Bourgeois

Çok yukarılara… Tavana çıkmayı hedefleyen bir deneyim

Asma tavanlar; titiz bir tasarım ve dikkatli malzeme seçimi yapıldığı taktirde, ışığı yayma, ortamdaki akustiği düzenleme, hava kalitesini iyileştirme ve fazlasını yapabilme performansları göstererek, basit ve işlevsel bir alanı, ilgi uyandırabilecek duyusal bir uyarıcıya dönüştürebiliyor. Bu açıdan asma tavan mekan içerisindeki en önemli mimarı elemanlardan birisi olma özelliğine sahip.

Duyuların etki alanında, ışık çok önemlidir. Asma tavanda ışık yansıması açısından üstün teknolojik performans garanti eden mineral fiber panellerle gerçekleştirilmiş modüler asma tavan tasarımları mekan içerisinde kilit bir rol oynuyor: Panel yüzeyindeki saf beyaz renklendirme, genel bir huzur ve refah duygusu uyandırarak, içeridekilerin verimliliğini ve konsantrasyonunu artırıyor, odaların içine doğru kalibre edilmiş doğal ışık yayıyor.

Asma tavanlar, benzer şekilde, ortamı keyifli hale getirmek için mekanların görsel algısını güzelleştirmeye katkıda bulunuyor. Ada tavan sistemleri hem tavanı gizlemeye hem de dinamik ortamları biçimlendirmeye imkan tanıyarak, aynı zamanda sesi doğru şekilde sönümleme veya yönlendirmeyi sağlıyor. Sınıflarda ve oditoryumlarda oldukça elzem olan, sesin yönlendirilmesi ve emilimi arasındaki akustik denge; öğretmenlerin sesinin duyulmasını ve öğrencilerin gürültüsünün sönümlenmesini sağlayarak daha etkili eğitim ortamını garanti ediyor.  Ada tavanlar, mekanı daha konforlu hale getiren bir mimari eleman olarak da kullanabiliyor, örneğin, hastaneleri daha samimi ve konuksever kılarken aynı zamanda mükemmel bir konsantrasyon seviyesi de sağlayarak kalabalık mekanlarda dahi gürültüyü azaltıp, hastane çalışanları için çalışmayı, hastalar için daha sakin bir ortam yaratmayı mümkün hale getiriyor.

Uyum içinde bir arada bulunan farklı unsurlar arasındaki mükemmel denge, paylaşımın mekanlara değer kattığı ve Deneyim Ekonomisi için yeni ufuklar açtığı ortamda mekanın fiziksel özelliklerinden ötesine çıkarmayı mümkün kılıyor.

Bioguard Plain ©Nike Bourgeois

Daha fazla kredi

Tasarımda giderek daha sofistike konfigürasyonlar arayışına ek olarak, yapıların BREEAM ve Yeşil Bina sertifikalarına göre belirlenen inşaat standartlarına sahip olması da amaçlanıyor. Sürdürülebilirlik protokollerini tanımlayan bu standartlar,  binaların tasarımını, inşa edilmesini ve işlevini giderek daha fazla etkiliyor.

Projenin her aşaması, bu standartlara göre belirlenen kredilerle puanlanıyor, örneğin binanın enerji performansından inovasyon seviyesine, yaşayanların refahından atık yönetimine tüm süreç puanlanarak seçkin bir proje sadece iyi olan bir projeden ayrılarak ödüllendiriliyor.

Bu süreçte de, asma tavanlar önemli bir katkı sağlıyor. Görsel, akustik ve termal konfor, VOC’nin (uçucu organik bileşikler) azaltılması geri dönüşüm ve hijyen: tüm bu unsurlar kredi elde etmeye ve mekanı sürdürülebilir ve yaşanılabilir hale getirmeye katkıda bulunuyor.

Deneyim Ekonomisi çağının da gerektirdiği gibi, bu eğilim sadece görünüşle sınırlı kalmayan, ortamda hissedilen tecrübenin boyutunu da etkileyen nesnel ve ölçülebilir faktörleri vurgulayan bir yaklaşım sağlyor.

Deneyimin ötesinde

Koşmadan önce yürümeyi öğrenmek önemlidir. Benzer şekilde, mimarların tasarımlarına temel gereksinimlerden başlamaları, yani maksimum güvenlik ve hijyeni garanti etmeleri esastır.

İlk olarak, yangın riski değerlendirilmesi gereken birincil faktördür ve asma tavan sistemleri, yangına direnç ve tepki açısından yürürlükteki düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Ayrıca, sismik risk bölgelerinde, Armstrong’un ESR-1308’e uygun Seismiç RX süspansiyon sistemleri gibi anti-sismik çözümlerine başvurulması, asma tavanların stabilitesinin artırılmasına katkı sağlar. Bu önlemler, yüksek koruma ve güvenlik sağlamanın ana unsurlarıdır.

Hastaneler, okullar, halka açık yerler veya işyerleri gibi ortamlarda, bir diğer risk faktörü bakteri ve virüslerin varlığı ile ilgilidir. Pasif inhibitörlerin seçimi, teknik olarak üstün performans garanti ederek, bu proliferasyonlara karşı bir ilk koruma sağlar: Bioguard mineral paneller buna bir örnektir. Küf, mantar ve mayaların üremesi ve yerleşimini engelleyebilen fungisitler içeren özel antibakteriyel aktif boyalarla işlenmiş bu asma tavanlar, ortamların daha fazla temizlik ve hijyen güvenliğini garanti etmede gerçek bir destek sağlıyor. Bu bir iç mekandaki teknik performans konfigürasyonunun, kullanıcıların beklentilerini nasıl karşılayabileceğinin bir başka örneğidir.

Deneyim Ekonomisi; seçimlerimizin ekosistem üzerindeki etkisini değerlendirerek sorumlu tüketime veya bireysel çıkarların ötesine gitmeye teşvik ediyor. Geri dönüşüm programları ve enerji verimliliği yönetimi aracılığıyla sürdürülebilirlik puanı kazanmak, gittikçe daha yeşil bir stili teşvik ederek, bu eğilime ekstra ivme kazandırma imkanı tanıyor. Bu sonuçların elde edilebileceği yöntemler arasında, Cradle to CradleTM sertifikalı çözümlere başvurmak bulunur. Cradle to CradleTM tüm tedarik zincirinin katılımını gerektiren ve beşikten beşiğe tüm döngüyü hesaplamayı gerektiren bir yaklaşımdır.

Mekan ve deneyimin ortaklığı

Tasarım özünde, kullanıcı ve kullanıcı merkezli tasarıma odaklanırsa, kullanıcı için yeni değerler yaratacak kaynakları harekete geçirebilir. Perakende sektörü; hedef kitlesinin yaşam tarzlarını ve zevklerini analiz ederek, piyasada farklılaşmak amacıyla; satış ortamını tanımlayan tüm unsurlarda, yani mimaride, malzemelerde, yerleşim planlarında, dekorasyonlarda ve ayrıca aydınlatma ve müzik gibi tamamen duyusal uyarıcılarda kendini ayrıştırdığı, on plana çıkarabildiği duruma bir örnektir. Benzer şekilde, ofislerde de insanlar kendi kişiliklerine uygun ortamlarda çalışmayı tercih ederler ya da hastaneleri düşünecek olursak, mekanların özellikleri tedavi sürecinde önemli bir faktördür.

Günümüzde, her mekan aslında bir vitrindir. Görsel ve estetik algı, akustik performans, çevre üzerindeki etki; hepsi mekanın nasıl algılanıp değerlendirildiğini belirleyen unsurlardır. Asma tavanlardan aksesuarlara, mobilyalara ve cephelere kadar mekandaki her seçimden beklentiler yükseltilirse Deneyim Ekonomisi‘nde göze çarpabilecek, paha biçilemez bir çalışma yaratılabilir.

https://www.armstrongceilingsolutions.co.uk/en-tr/ sayfasında Armstrong Ceiling Solutions’in ortamları özgün deneyimlere dönüştürme konusundaki katkıları hakkında daha fazla bilgi edinilebilir.

Etiketler