Yada Theater

Yada Theater

GOA (Group of Architects) tarafından tasarlanan Yada Theater Çin'in Jiangsu eyaletinin bir şehri olan Yixing'in Yangxian Xishan bölgesinde konumlanıyor.

Proje Çin’in kültürel ve doğal kaynaklar açısından zengin güneydoğu bölgesindeki Jiangsu eyaletinin bir şehri olan Yixing’in Yangxian Xishan bölgesinde yer alıyor. Yixing şehri, Song Hanedanlığı’ndan bu yana, Çin çömlek üretiminin başkenti olmuş aynı zamanda ülkenin önemli bir turistik cazibe merkezi büyük bambu ormanına da sahip olmasıyla tanınıyor. Çağdaş kentleşme bağlamında, Yangxian Xishan, Yixing’in başarılı bir kırsal canlandırma uygulaması. Kasabanın kültürel bir simgesi olan Yada Tiyatrosu, Yangxian Gölü’nün bitişiğinde bulunan, 400 hektarlık bambu ormanlarıyla kaplı engebeli bir arazide bulunuyor. Yapının bulunduğu peyzaj dağlar, bambu bahçeleri ve göllerden oluşuyor. Yada Theater, bu eşsiz coğrafi ortam içinde, var olan ekolojik estetiği tasarımına dahil ediyor. Projede mimari morfoloji doğa ile bütünleştirilerek bölgesel kimlik korunurken modernliği kucaklayan bir yaklaşımla kültürel bir mekana yeni bir yaklaşım geliştirildi.

Kültürel işlevsellik gerekliliğini mekânsal düzenlemede ilke edinmenin yanı sıra tasarımda fiziksel deneyim ile jeomorfolojik özellikler bir araya getirilerek bütüncül bir mekânsal tavır ortaya koyuldu. Bir dizi gri alan merkez avludan doğru farklı yönlerde genişletilerek her köşeye serpiştirildi. İç ve dış arayüzler avlulara doğru genişletildi ve kapalı koridorlarla birbirine bağlanarak mevcut jeomorfolojiyi maksimum düzeyde korumak için tepelerin eğimini takip eden serbest bir sirkülasyon sistemi sağlandı. Mimari ölçekte, insanlar ve çevre arasında yakın bir bağ kurmak için topografya ve beden algısı dengelendi. Arazi şekli ve yapısal morfolojinin bu ince sinerjisi ile mimari ve bağlam arasında güçlü bir görsel zıtlık oluşturuldu ve tüm yapı yerden hafifçe yüzer gibi görünecek şekilde tasarlandı.

Geleneksel bir Jiangnan bahçesi düzeni uygulanarak, çevredeki sakinler için halka açık toplantılar, kültürel etkinlikler ve boş zamanlarını değerlendirebilecekleri alanlar yaratmak için geleneksel tiyatroların aşırı kapalı alanını ve özel işlevini ortadan kaldıran bir soylulaştırma karşıtı tasarım stratejisi benimsendi. Bu düzen ile mimari okunabilirlik korunurken yapıları insan ölçeğinde manzaraya dahil etmeyi amaçlayan Doğu Kültürü’nün doğaya bakış açısı yansıtıldı. İnsanları mimari yapı ve doğa arasında dolaştırarak mekana katılmaya teşvik eden ortak kullanıma açık ve erişilebilir bir mekan oluşturuldu. Performanslar sahnede gerçekleştirilirken geri kalan alanlarda çeşitli spontan aktiviteler düzenlenebilmesi projede senaryolaştırıldı. Mimari fikrin ötesine geçen bu tasarım yaklaşımı ile yerel sakinlere, gelen ziyaretçilere, çevrede yaşayanlara fayda sağlamak hedeflendi. Yada Tiyatrosu’nun, ilçede gösteri sanatları için bir mekan olarak hizmet vermesinin yanı sıra, bölgeye canlılık ve yeni fırsatlar getiren kültürel yaşam için bir çekim alanı olması amaçlandı.

Çok işlevli oditoryum, arazide doğanın korunmasını ve mekansal niteliklerin çeşitliliğini en üst düzeye çıkarmak için arazi şekline uyum sağlayacak şekilde tepenin yamacı boyunca sahneye kadar uzanır şekilde planlandı. Sahnenin arkasında doğaya açılan, dış manzara ile iç mekan arasında mekansal geçirgenlik oluşturmak için botanik bir zemin görevi gören büyük bir cam pencere tasarlandı. Doğa performansın bir parçası haline geldikçe, oditoryumun izleyicilere çekici bir yeşil bağlam içinde yeni ve keyifli bir deneyim yaşatması hedeflendi. 530 kişi kapasiteli oditoryum, konserlerin, gösterilerin ve büyük etkinliklerinin değişen ortam ihtiyaçlarını karşılamak üzere esnek bir şekilde tasarlandı.

Cephede yerel kültüre ait mirasın korunmasına yönelik malzeme seçimi yapıldı. İlk katmanı oluşturmak için cephede bambu derzleri kullanıldı, ardından ikinci katmanı oluşturmak için yerel olarak pişirilmiş grimsi yeşil seramik panellere yer verildi. Çift katmanlı cephe sistemi ile her bir mimari detayın uzaktan yakın plana doğru kademeli olarak algılanması sağlanarak hem yerel mimari hem de modern bir mimariye sahip bir yapı ortaya çıkarıldı.

Etiketler

Bir yanıt yazın