Thula Fort Restoration

Yemen Thula'da Ağa Han Ödüllü Thula Fort Restoration.

Yol yapımı sonucu bozulma sinyalleri veren tarihi kentte, Thula halkı Kalkınma için Sosyal Yardım Fonu ile tarihi mirasını korumak adına bir dizi tarihi koruma projesini hayata geçirdi: mezarlıkların ve zirai terasların duvarlarının yeniden inşaası, Bab al Mayah kapısı, gözetleme kuleleri, su kanalları ve patikaların restorasyonu ve hala günümüzde kullanılmaya devam eden sarnıçların tamiri vs.

Thula, Seba dönemi eserleri ve prototipik masif taş mimarisi ile zaten iyi bilinmekte. Koruma projeleri sürecinde, Seba uygarlık dönemine yeni bakış açıları sağlayacak, kapıları ve duvarlarıyla yeni bir arkeolojik alan keşfedildi.

Etiketler

Bir yanıt yazın