Threshang

Muğla Araştırma Platformu (MAP) bünyesinde bir bağlam kritiği olarak faaliyet gösteren özgün araştırma odaklı mimarlık stüdyosu MAParchs, katıldığı Trieste Çağdaş Tasarım Yarışması’nda “Threshang” isimli projesi ile Özel Mansiyon Ödülü aldı.

“Bir duvar vardı. Önemli görünmüyordu. Kesilmiş taşlardan örülmüş, kabaca sıvanmıştı; erişkin biri üzerinden uzanıp bakabilir, bir çocuk bile üzerine tırmanabilirdi. Yolla kesiştiği yerde bir kapısı yoktu; orada yerin geometrisine indirgeniyordu: bir çizgiye,, bir sınır düşüncesine. Ama düşünce gerçekti. Önemliydi. Yedi kuşak boyunca dünyada o duvardan daha önemli bir şey olmamıştı.

Bütün duvarlar gibi iki anlamlı, iki yüzlüydü. Neyin içeride, neyin dışarıda olduğu, duvarın hangi tarafından baktığınıza bağlıydı.”*

Tespitler:

Yüzey Kaybı

Sürekli değişen, dönüşen, varlığını sürdüren sınır algısı var olabilmek adına yeryüzünde kullanılmayan ‘yerler’ oluşturmuştur. Bu durum bir tür yüzey kaybına sebep olmaktadır.

Yer Değiştirme

Dünya üzerinde süregelen ‘göç etme’ durumu günümüzde yoğunluğunu artırmıştır. Tüm sorun ve potansiyelleri ile birlikte, bu durum bir ‘yer değiştirme’ hareketi olarak algılanıp sonsuz bir döngüde süreceği tespit edilmiştir.

Eşik –Hiçbir Yer

Tüm bu yer değiştirme sürecinde, kitlelerin yüzey kaybı dolaylarından an’larının, anı’larının askıda kaldığı hikaye örüntüleri keşfedilmiştir.


Hayali Sınırlar

Bu eşik bölgesinde konumlanarak sınır kavramını yeniden yorumlanabilir hale getirmeye yeltenen bir ütopyadır. Sistem kendi içerisinde bir bütün olma potansiyeli ile deniz üzerinde yer alan ‘hayali sınırları’ eritebilme kurgusu üzerinden programlanmıştır. Bu kurgu Trieste ölçeğinde limanın ve kentin esas fonksiyon ve potansiyelleri ile şekillenerek; kentin gündelik yaşantısı ile bir sistematik etrafında işlerken geleceğe yönelik bir takım anahtarlar oluşturmaktadır.

Esas Tektonik – Mendirek

Ana kurgu 4 ana yönelim üzerinden oluşturulmuştur. Tarihi kent merkezinden, tren istasyonundan ve konut bölgesinden gelen akslar mendireğe paralel olarak konumlanan dördüncü aks etrafında kurgulanmıştır. Mendirek limana ulaşma eyleminde bir ‘eşik’ olarak algılanmış ve bu tektonik, sistemi sadece kent içerisinde değil, dünya suları kapsamında da ‘eşik’ durumuna sokmuştur.


 

Esas Fonksiyon – Liman

Alan, tarihi kent ve konut bölgesi arasında bir eşik görevi görüyor ve bir buluşma noktası olarak tasarlanma potansiyeli barındırıyor. Yeni gar ve eski gar ile bitişik konumlanması ise kente gelen ziyaretçiyi de hikayenin parçası haline getiriyor. Liman içerisinde yer alan müzeler, okullar ve sosyal tesisler kendi dönüşüm senaryoları ile kurguya dahil olmuş; vinçler ve endüstriyel atmosfer liman ile birlikte kentin algısında bir değer olarak görülerek sistemin önemli bir parçası haline gelmiştir.Ütopya – “threshang”

Tüm bu sistemler bütünü, hareketli ray sistemler, konteynır modülleri, vinçler; limanın potansiyelleri içerisinde eriyen bir ‘yer değiştirme’ kurgusunun başlangıcıdır. Bu öneri yakın gelecekte var olabilecek durumların bir varyasyonudur. Aynı kurgu kullanıcı ihtimalleri ile birlikte bambaşka bir senaryoda var olabilir.


 

*Mülksüzler, Ursula K.Le Guin


Etiketler

Bir cevap yazın