The Frescoes Hotel

MArS - Mimarlar'ın en eski konaklardan birisinin bitişik parsellerle birlikte restorasyonunu yaptığı ve dönüştürdüğü The Frescoes Hotel Ürgüp'te yer alıyor.

Ofis projesini anlatıyor:

“Proje Ürgüp’ün en eski ve görkemli konaklarından birisinin bitişik parseller dizisi ile birlikte restorasyonunu, bitişik parsellerdeki kimi niteliksiz yapılaşmanın rehabilitasyonunu ve yeni bütünün konaklama amaçlı yeni kullanımını öngörüyordu. Harem ve selamlık bölümlerinden oluşan ve bir kısmı yıkık üç yapıya dağılmış olan konak sisteminin restorasyonu, zaman içinde yapılan niteliksiz eklerin ayıklanması, yıkık kısımların özgün haline iadesi projenin restorasyona ilişkin evrensel yöntem ve ilklelerin uygulandığı bölümüydü. Gerek bu kesimde, gerekse büyük ölçüde yıkılmış ve niteliksizleşmiş olan bitişik parsellerde özgün olanın belirlenmesine ilişkin restitüsyona yönelik araştırma ve analizler projenin önemli bir aşamasını teşkil etti. Arşiv belgelerinin, eski tapu kayıtlarının yetersiz olduğu bir ortamda bu analiz yerinde bulunan yapı ve temel izlerinden, farklı kaynaklardan derlenen eski fotoğraflardan, sözlü tarih saptamalarından ve benzer örneklerle yapılan karşılaştırmalardan yararlanılarak gerçekleştirildi. Sınırlı bir alanda bir tür ‘kent arkeolojisi’ çalışmasına girişildi.

Sözü edilen analize dayalı restitüsyon önerisi, yıkık kesimlerdeki yeni yapılaşma için yapılan mimari önerilere de yön verdi. Özgünlüğü iade edilerek restore edilen konak sistemi ile yeniden inşa edilecek ikincil yapılar arasındaki ifade farklılaşması tasarımın önemli mimari kararını teşkil etti.”

Etiketler

Bir cevap yazın