Taurus Alışveriş Merkezi

Proje alanı, Ankara'nın önemli bir ulaşım aksı olan Konya Yolu üzerindedir.

Bölgenin potansiyeli de düşünülerek içerisinde karma fonksiyonları barındıran bir yapı programı önerilmiştir. Mevcut topografyanın eğimi kullanılarak farklı kotlardan girişler sağlanmış ve ticari katların birbiriyle olan bağlantısı güçlendirilmiştir. Konya yolu üzerinde oluşan ticari aks yapı içerisine alınarak, dış ortam kabuğu içinde yeni bir ticari sokak kavramı oluşturulmuştur,

Yüksek katlı ofis bloğu ile yatay düzlemde ilişki kuran ticari katlar, biryandan kompleksin öte yandan yakın çevre içerisinde bulunan konut dokusunun sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Doğal malzemelerin ve doğal ışığın kullanımı, yapının içindeki doğal hava sirkülasyonu sayesinde alışveriş merkezlerinin enerji verimli ve çevre duyarlı olarak gerçekleşmesi hedeflenmiş, iklimlendirme yüklerinin ortak alanlarda minimuma indirilmesine gayret edilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın