Sosyal Merkez (Community Center) Tasarımı

Esra Güneş’in Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3.Sınıf Bahar Yarıyılı kapsamında, Arda İnceoğlu’nun yürütücülüğünde tasarladığı Sosyal Merkez (Community Center) Projesi, İstanbul Kuzguncuk’ta yer alıyor.

Sahil şeridi üzerinde Kuzguncuk Çarşı Caddesi’nde bulunan Kuzguncuk Camii ve Surp Krikor Lusaveriç Kilisesi’nin bulunduğu alan proje arazisi olarak seçilmiş. Projenin amacı bölge insanlarının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek, bireysel değer kazanımını sağlarken toplumsal bağı kuvvetlendirecek, bir sosyal merkez tasarlamak.

Alana önerilecek kütlenin, sahil şeridi üzerinde bulunması haricinde, iki farklı dini yapıyla bir arada olacak olması ayrı bir hassasiyet gerektirmiş.

Bölgede yapılan analizlerle, tasarım sürecinde baz alınan üç temel sonuca varılmış. Cadde üzerindeki cephe sürekliliği, bu süreklilikleri kesintiye uğratan boşluklar ve kütleye dair ilk izlenimleri oluşturacak köşe noktaları. Verilen kararlar sonucunda yapılan leke çalışmasıyla, kütle önerisi ana hatlarıyla oluşmuş. Üç çizgisel kol, farklı boyutlarıyla, barındırdıkları farklı fonksiyonlarla ve bir araya geliş varyasyonlarıyla, cadde üzerindeki cephe sürekliliğine cevap verirken aynı zamanda hareketliliği de sağlııyor.

Kütlenin kiliseye bakan cephesi, kiliseyle arasında şeffaf bir sınır oluşturmak ve merdivenleri kullanan insanların kiliseyi adeta bir sergi elemanı olarak algılaması amacıyla tamamen cam olarak düşünülmüş.

Proje programı içerisinde, eğitim ve kültür başlığı altında kütüphane, temel müzik enstrümanı, dil ve tiyatro eğitimlerinin verildiği sınıflar, spor başlığı altında, fitnes, yoga ve pilates, sosyal amaçlı kafe ve çok amaçlı salon ve sağlık başlığı altında da ilk yardım odası bulunuyor.

Plan şemasına baktığımızda, bir kol tamamen sirkülasyon ve ıslak hacimlere ayrılırken, aktiviteler, işlevlerine göre diğer kollara yerleşiyor.

Tasarımcı Hakkında
1990 yılında İstanbul’da doğan Esra Güneş lise eğitimini Özel Uğur Lisesi’nde tamamladı. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde Mimarlık eğitimine başladı. Stajları süresince Emre Mimarlık, Design Office ve Akiş bünyesi altında Akbatı Projesi’nde çalıştı. ArchiCAD, AutoCAD, Sketchup, Photoshop programlarını kullanıyor. Öğrenimine halen devam ediyor.

Etiketler

1 Yorum

Bir yanıt yazın