Sokağı Yeniden Düşünmek

Sokağı Yeniden Düşünmek

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ayşe Nur Çağlayangil tarafından, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı, MİM 501 Proje V dersi kapsamında, Mimar Recep Akbulut yürütücülüğünde, Kayseri Eski Sanayi Bölgesi, 10. caddesi üzerinde 'Sokağı Yeniden Düşünmek' konusu çalışıldı.

Tek işlevli kent parçalarının, daha dinamik ve karma kentsel kullanım ile mekan ilişkisini Kayseri Eski Sanayi bölgesi üzerinden düşünmek, dinamiklerini belirlemek ve bu kent parçasını yeniden kurmaya yönelik bir tasarım fikrinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda, yapılan analizler sonucu 6010. Cd.’nin 8. Cd.’den daha az yoğun olması ve 6010. Cd.’deki yapıların, eski sanayinin başlangıcı hissi vermesi sebebiyle 6010. Cd.’de çalışmak tercih edilmiştir.

Projede sokağa baştan sona müdahale etmek hedeflenmiştir. Projenin en çok dikkat çeken noktası taşıyıcıların okunmasıdır. Eski sanayideki bakırcılar ve demircilere atıfta bulunulması için ve farklı boyutlarda çıkmaları taşıması için çelik gridal sistem kullanılmıştır. Bitişik nizam olan mevcuttaki yapılar, tasarlanan birimlerin ışık almasını engellediğinden ve kat bahçeleri tasarlamak hedeflendiğinden mevcut yapılara bitişik cephede tampon bölge tasarlanmıştır. Zemin katta yeme-içme, 1. ve 2. katta ofis yapısı olan farklı büyüklükteki birimler, farklı çıkma boyutlarıyla, farklı yerleşim biçimleriyle, açık ve anlaşılır bir sirkülasyon şemasıyla bir araya getirilerek kurgulanmıştır.

Etiketler

Bir yanıt yazın