Seyrantepe-Alibeyköy Cep Otogarı Raylı Sistem Hattının İstasyonlarında Sanatsal Tasarım Çalışmaları

Proje Tanıtım Metninden:

Proje Kapsamı
Seyrantepe – Alibeyköy Cep Otogarı Raylı Sistem Metro Hattında yer alan 3 istasyonda, mimari tasarım kararlarına destek olacak sanatsal tasarım çalışmaları yapılmıştır. Çırçır, Hamidiye ve Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonlarının çeşitli mahallerinde yer alan (duvar yüzeyleri veya hacimler vb.), projenin işlevsel ve algısal beklentilerine uygun, mekansal niteliği arttırmaya yönelik tasarımlar yapılmıştır. Bu bağlamda 8 ayrı sanatsal tasarım çalışması 3 ayrı istasyonun farklı alanlarında ortak bir sanatsal dil ve bağlam çerçevesinde tasarlanmıştır.

Projenin Amacı
Sanatsal tasarım çalışmaları, metro istasyonlarının mimari tasarım kararları çerçevesinde ortaya konulan mekansal düzenlemeleri ve yaratılan görsel estetiğin arttırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. İstasyonların bulunduğu bölge, tarihsel ve coğrafi değişkenleri doğrultusunda hazırlanan tasarım çalışmalarını destekleyici niteliktedir. Her bir istasyonun kimlik kazanması, odak noktalar ile zihinsel haritalanma konusunda yardımcı olması, çeşitli sağır yüzeylerin niteliğinin arttırılması ve istasyonların evrensel seviyede görsel sanat ürünleri ile desteklenerek kamusal kullanımda daha etkileşimsel mekanlar yaratmak amaçlanmıştır.

Projenin Genel Konsepti
Sanatsal tasarım çalışmaları, Seyrantepe-Alibeyköy Cep Otogarı Raylı Sistem Metro Hattı üzerinde yer alan istasyonların, ortak tasarım dili ve buna bağlı yaratılmış olan biçim ve içerik olarak ele alınmıştır. Bu açıdan su öğesi ve su öğesinin çağrışımları çerçevesinde bir sanatsal dil ortaya konulmuştur. Çalışmalarda soyut bir görsel dil yaratılırken, parametrik çalışmalar, dalga etkilerini ve su moleküllerini ifade eden soyutlamalar bütüncül olarak hazırlanmıştır. Sanatsal çalışmalarda görsel algı, dokulu yüzeyler ve geçişli boyamalar ile arttırılmıştır. Mimari tasarım kararları doğrultusunda kullanılan renk paletine uyumlu renk seçimleri yapılmış, mekanlarda kullanıcıları rahatlatacak ve ışık değerlerini olumlu yönde etkileyecek malzeme seçimleri yapılmıştır. Çalışmaların simgesel etkileri hesaba katılarak bellek oluşturacak form üretimi gerçekleştirilmiştir.

Efe Korkut Kurt (Ekip Lideri)
Melike Demirbilek (Mimar)
Mecit Polat (Görsel Tasarım Uzmanı)
Selin Atacı (Y. Mimar)

Etiketler