Sergilemeye Hak Kazanan Proje, Acıpayam Otobüs Durakları Uygulamalı Tasarım Yarışması

Sergilemeye Hak Kazanan Proje, Acıpayam Otobüs Durakları Uygulamalı Tasarım Yarışması

PROJE RAPORU

Bu rapor Acıpayam kanyonuna ve Acıpayam şehir merkezine tasarlanmış iki farklı otobüs durağının tasarım biçimlerini bulundurur.

İki noktadaki tasarımda da doğal yapı malzemesi olan ahşap kullanılmıştır. İki tasarımın da çatı kısmında kullanılan ahşabın çeşidi plywoodtur.

Bu iki farklı otobüs durağı tasarımında ahşap doğal yapı malzemesi kullanılmıştır. Birleşimlerde oturtma tekniğiyle birlikte çivi kullanılmıştır.

Acıpayam kanyon bölgesindeki otobüs durağının genel yerleşim formu kavisli bir yapıdadır çünkü doğal çevrenin yoğun olduğu bir bölgededir ve doğada keskin hatlar genelde bulunmaz.

Acıpayam kanyonuna tasarlanan otobüs durağı tasarlanırken çevresel etmenler ele alındı. Örneğin güneşin bir gün içindeki konumları ve ortaya çıkaracağı gölgeler düşünüldü.

Acıpayam kanyonundaki otobüs durağına yağmur ve kar yağışların olabileceği düşünülerek bir çatı tasarlandı. Soldan sağa gittikçe kolon boylarındaki küçük kısalmalar sayesinde solda sağa bir eğim oluşturuldu. Çatının her iki taraftan da ilerden geriye bir eğim oluşturularak suyun orta kısımda toplanıp kolon boylarındaki farklara oluşturulmuş eğim sayesinde su soldan sağa toprağa doğru atılır.

Aynı zamanda durağın içerisine bir miktar doğal ışığında girmesi gerektiği düşünülerek çatı tasarlandı. Çatı üstünde Acıpayam Kanyonunda bulunan yaprakların soyutlanmış şeklini kullanarak üstünde boşluklar açıldı. Bu boşluklardan yağmur suyunun girmemesi için üstüne aynı forma kabartmalar yapıldı ve bu kabartmalar eğimli yerleşerek suyu içine almadığı gibi güneş ışığını alır.

Acıpayam kanyonunun formu baz alarak kolonların formuna entegre edildi.

Acıpayam kanyonundaki otobüs durağında bir açık alan 2 yarı açık alan oluşturuldu. Acıpayam kanyonundaki doğal çevre açık alana günün belli saatlerinde doğal gölge oluşturuluyor bu sebeple açık alan tasarlandı.

Acıpayam kanyonundaki otobüs durağına oturaklar tasarlandı. Oturaklar farklı kot seviyelerinde oturulacak şekilde tasarlandı bu sayede Acıpayam kanyon bölgesinin eğimli topografyasına uyum sağlandı aynı zamanda bu farklılık insanlara çeşitlilik sağladı. Oturaklar arkalı önlü 2 sıra halinde tasarlandı. Çünkü Acıpayam kanyon bölgesi doğal çevresi 2 farklı bakış yönüne de elveriş sağlıyor.

Oturakların yanında bulunan eğimli tahtalar sayesinde oturma alanıyla zemin bir bütün halinden bulunarak doğanın bir parçası izlenimini sağlıyor. Aynı zamanda kanyonda bulunan karşılıklı oturaklar farklı kot seviyelerinde bulunarak kontrast etki oluşturuyor.

Acıpayam şehir merkezindeki otobüs durağının genel yerleşim formu doğrusaldır çünkü yerleştiği yer şehrin merkezidir ve doğadan uzaklaşmış ve yapılaşmanın yoğun olduğu bir yerdedir.

Acıpayam şehir merkezindeki durağın çatı kolon ve oturak biçimi kanyon bölgesindeki durakla benzerdir ve bu benzerlik kanyon bölgesindeki durağı betimlemek amacıyla oluşturulmuştur

Acıpayam şehir merkezindeki otobüs durağının çatısı önden arkaya çıkma yapacak şekilde eğimli bir şekilde yerleştirilmiştir. Bu sayede yağmur suyunu toprağa tahliye eder. Çatının üstündeki yaprak açıklıkları kanyon bölgesinde olduğu gibi doğal ışığı almak için tasarlanmıştır.

Acıpayam şehir merkezindeki otobüs durağında 1 yarı açık alan bulunmaktadır. Bunun sebebi olduğu konum gereğiyle fazla esneklik tanımayan bir bölgede bulunmasıdır. Bu sebeple tek sıra halinde bakış yönü meydana olan oturaklar tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir yanıt yazın