Satın Alma, İstanbul-Kayabaşı Bölgesi için Konut Tasarımı Ulusal Mimari Fikir Proje Yarışması

Kabuk Konsept

1. Topoğrafyanın Bantlara Bölünmesi
Topoğrafyada potansiyel yapılaşma izlerine karşılık gelen bantlar oluşturulur. Bantlar her adada mevcut eğime paralel konumlandırılır.

2. Bantların Kabuklaşması
Bantlar topoğrafyadan koparak “hacim düzenleyici kabuklar” haline gelir. Bantların üçüncü boyuttaki kıvrımları ve yarattığı dinamik hacimler yapılaşma için zengin olasılıklar sunar.

3. Kabuk-Topoğrafya Ara Hacminin Yapılaşması
Konut dokusu kabuk ve topoğrafyanın ara kesitinde hayat bulur. Kabuğun topoğrafyayla bütünleşik çalışması arazilerin setlenmesinde yardımcı rol oynar. 16×16’lık yaşam modüllerinin esnek kullanımıyla kabuk içlerinde farklı doku kompozisyonlarına gidilir.

4. Kabuğun Yapı Adasını Şekillendirmesi
Kabuk ve konut dokusu arasındaki dinamik ilişki çevre peyzaja ve yapı adasının şekillenmesine de etkir. Kabuk, yapı adasını katederek, bina girişlerini ve çatı teraslarını oluşturur, zeminde peyzajı yarı geçirgen alanlarla düzenleyerek ana dokuya dahil eder.

Makro Tasarım İlkeleri

Peyzaj Tasarımı
Peyzaj parçacıl bir doku oluşturacak şekilde tüm parselere yayılır. Modüler iç hiyerarşisinde adaların kendi gereksinimleri doğrultusunda kullanılacak peyzaj gridlerinin nitelik ve nicelikleri kurgulanır. Dolayısıyla peyzaj konsepti farklı çevre koşul ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek, adapte olabilecek esnekliktedir.
Yaya Kullanımı
Kabuk konseptinin parselleri eğime paralel bölmesi sonucu ortaya çıkan avantajın kullanımıyla yaya akışının yapılar arası boşlukları değerlendirmesi sağlanmış ve böylece yapılar çevresinde sürekli kılınmıştır. Bu akış her parselde eğime dik sürekli bağlantılarla birbirlerine kenetlenerek yaya için her yönde ulaşım mümkün kılınmıştır.

Araç (Servis&Otopark) Tasarımı
Yeraltı otoparkları kabukların doğrultusundaki parsel içi yapı bantlarının altında düşünülmüştür. Taşıyıcı izlerinde kurgulanmaları maliyeti azaltır. Ana araç yolları parselleri çevreler, acil durumlarda yaya yolları araç trafiğine açılabilir durumdadır. Tüm çevre doku (otopark/yaya akışı/yapı dokusu) engelli dostu tasarlanmıştır.

Kabuk Konseptin Getirileri/Avantajları

1. Kütle/Konstrüksiyon/Maliyet
Kabuk, tünel kalıp sisteminin dış rijit sınırını oluşturur. 16×16’lık modüller biraraya gelerek 4/7/13 katlı temel yapı bloklarını, onlara sunulan bu hacmi değerlendirerek meydana getirirler. Böylece kalıp sisteminin kolayca uygulanabileceği 5 ve 3 metrelik akslar konutların iç hacimleri için esnek bir altlık sunar ve farklı plan tiplerine imkan verir.

2. Yön/Bakış/Vista/Gün Işığı
Kabuğun yatay ve düşey kıvrımlarının mevcut gridal bant sistemi üzerindeki organizasyonu, yapı modüllerinin birbirlerinin vista-gün ışığını kesmeyecek şekilde biraraya gelmesini sağlar ve optimum konfor şartlarını yerine getirebilecek esneklikte bir altyapıya işaret eder.

3. Peyzaj/Sosyal Yaşam/Ekoloji
Kabuk peyzaj boyunca kıvrıldığı her düzlemde arkasında yeşil teraslar bırakır. Zeminden aldığı sosyal yaşam-komşuluk ilişkilerini yapı modüllerinin içlerine (yarı özel/kamusal alan olarak) taşır ve bu ilişkileri yeşil çatı teraslarında yaşatır. Teraslar aynı zamanda yapı modüllerinin sürdürülebilir ekolojik kurgusunda önemli pay sahibidir. Gölgelik-yarı açık alan oluşturan güneş panelleri ve tüm terasta kullanılan yağmur suyu drenaj sistemi sürdürülebilir ekolojik kurgunun başlangıç noktalarıdır.

Peyzaj Rehberi

1. Çatı Teras
Yarı özel/kamusal alan olarak tasarlanan çatı terasları, kullanıcıların zeminden farklı bir kotta peyzajı deneyimleyebilmelerini sağlar, aynı zamanda komşuluk ilişkilerini geliştirmesinde yardımcı olur. Ekolojik sürdürülebilirlik kapsamında önemli yere sahip olan güneş panelleri ve yağmur drenaj sistemi çatı terasında yer alır.

2.Yarı Açık Rekreatif Bahçe/Açık Spor Alanları
Yarı açık hobi bahçeleri, peyzaj alanında kullanıcılara yarı korunaklı-gölgelik dinlenme alanları sunar. Bisiklet park yerleri burada düşünülmüştür. Açık spor alanları, çim ve tartan pist olarak ikiye ayrılır.

3. Çocuk Oyun Alanı
Peyzajın farklı noktalarına homojen olarak konumlu düşünülmüştür. Kum zemin üzerinde çocuk oyun alanı donatıları bulunur.

4. Rekreatif Gölgelikli Alanlar/Çiçek Yatakları
Peyzajın geneline yayılmış gölge alan-oturma-çiçek yatağı birimleri kullanıcılara dinlenme imkanı verir.

Cephe Prensipleri

Genel Cephe Prensipleri
Cephe, 4-7-13 katlı yapı modülleri dikkate alınarak bölümlenmiştir. Bu durum yapı modüllerinin farklı dizilimlerinin biraraya gelmesiyle, geniş kompozisyon olanağı sağlar. Cephede kullanılan içeri çekme, hareketli kepenk, metal boşluklu panel ve opak paneller kullanıcı için yaz-kış optimum gün ışığının mekanlara alınmasını sağlar. Ekonomik olması açısından, cepheye takılan tüm elemanlar tünel kalıp ile birerbir ilişkilendirilerek, seri üretime olanaklı kılınmıştır.

1. Renkli Cepheler
İlk 4 katta; yaşama mekanı cephesine geniş/hafif konstrüksiyon/konsol+içeri çekilmiş balkonlar, yatak odası cephesine ise konstrüksiyondan 80 cm içeri çekilmiş balkonlar ve cam-opak-cam bölümlenmeyle düzenlenen cepheler tasarlanmıştır. Doluluk boşluk oranları yönlenmeye ve gün ışığıyla optimum ilişkilenmeye göre parseller boyunca modüler farklılaşmalar gösterir.

2. Ahşap Cepheler
5-7 katlarında, yüksek cam bölümler önüne yatayda hareket edebilen ahşap kepenkler kullanılmıştır. Kullanıcılar istek ve ihtiyaçlarına göre cepheyi düzenleyebilmektedirler.

3. Metal Cepheler
Metal ağırlıklı 8-13 katları arasında 100 cm içeri çekilmiş balkonlar ve bunların önünde sabit metal boşluklu güneş kırıcı paneller yer almaktadır.

Ekolojik / Sürdürülebilir Stratejiler

1. Akıllı Tasarım
. Cephe tasarımında kullanılan öğeler ile güneş kontrolünün sağlanması
. Doğal havalandırmayı maksimum kullanma
. Geleceğe yönelik esnek tasarım prensibi

2. Enerji Verimliliği
. Yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı
. Isı yalıtımına önem verme
. Verimli ısıtma/soğutma ve elektrik sistemleri kullanımı

3. Su
. Yağmur suyunun toplanıp/kullanımı
. Atık suyun arıtımı ve sulamada kullanımı
. Kullanma suyunun verimli kullanımı

4. Çeşitlilik
. Farklı jenerasyon ve kültürden insanların yaşayabileceği sağlıklı tasarım
. Piyasa koşullarına uygun ekonomik yapı tasarımı

5. Araziye Uygun Tasarım
. Fonksiyonel, optimum yoğunlukta konut tasarımı
. Yaya odaklı tasarım

6. Ortak Kullanım
. Komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için ortak alanların – oyun alanları, parklar, spor alanları, rekreasyon alanları – etkili tasarımı
. Kullanıcı forum alanları

Etiketler

Bir yanıt yazın