Satın Alma, İstanbul-Kayabaşı Bölgesi için Konut Tasarımı Ulusal Mimari Fikir Proje Yarışması

Satın Alma, İstanbul-Kayabaşı Bölgesi için Konut Tasarımı Ulusal Mimari Fikir Proje Yarışması

Mimari İzah

Binaların Yerleşimi
Arazi kullanımı ve blok yerleşimleri geleneksel mimarinin vazgeçilmez kriterleri olan yön ve rüzgar gibi unsurlar gözönünde bulundurularak oluşturulmuştur.Bununla amaçlanan işletme ekonomisini öncelikle ek maliyet gerektiren yapı elemanları olmaksızın, maliyeti sıfır olan “doğal” unsurlar vasıtası ile temin etmektir.

Yazın kuzeydoğudan esen poyrazla serinlemesi, kışın güneybatıdan esen lodosla ısınması düşünülen bloklar kuzeybatı-güneydoğu ve kuzeydoğu-güneybatı istikametlerinde araziye yerleştirilmiş olup her bir yapı adasında rekreasyon alanı olarak kullanılan güney bahçeleri oluşturulmuştur.

Blokları birbirine bağlayan düşey bahçeler vasıtası ile iç bahçelerde yaz aylarında ihtiyaç duyulan hava sirkülasyonu kontrollü olarak sağlanmıştır.Havuz,çocuk bahçesi,toprak altında inşaa edilmiş olan spor salonu ve mağaza vb. birimler araç trafiğinden izole iç bahçeleri birer odak noktasına dönüştürmekte rol oynamaktadır.

Yaya ve araç trafiği
Araç yollarının ve otopark alanlarının blok yerleşiminin dışında şekillendiği planlamaya göre, blokların çevrelediği ve arka cephelerinin baktırıldığı güney bahçeleri tamamen yayalaştırılmış, araç gürültüsünden uzak, sakin yeşil alanlar olarak tasarlanmıştır. Bir grid üzerine yerleşen ve kesintisiz olarak iç bahçelerde de devam ederek yaya ulaşımını temin eden yaya yolları, oluşturmuş olduğu karolaj sistemi ile peyzaj mimarisine de katkıda bulunmaktadır.

Cephe Modül Sistemi
Hem ekonomi sağlaması hem de inşaat hızı bakımından cephe sistemi olarak ön üretim modüler panel sistem yapılması düşünülmüştür. Kendi konstrüksiyonu olan bu panellerin iç mekana göre farklı kombinasyonlarla yanyana gelerek cephe düzenine hareket getirmesi ve toplu konutlarda eleştirilen monoton cephe düzeni anlayışının bu esnek çözümle değiştirilmesine çalışılmıştır. Paneller konstrüksiyon, ısı yalıtımlı beton plak, farklı renklerde ahşap kaplama plak, doğrama, panjur, prekast saksı, klima dış ünitesi kutusu gibi farklı elemanlardan oluşmaktadır. Bu elemanların modüler olması, panel lerin eskidiğinde veya kırıldığında sökülüp yenisinin takılabilmesi açısından oldukça kullanışlıdır. Panellerin önceden üretilip yerine takılacak olması inşaatın hızlı, işçilik maliyetlerinin düşük olmasını sağlayacaktır.

Düşey Bahçeler ve Seralar
Toprağa olan özlemi giderebilmek ve buna bağlı olarak ikamet eden ailelere organik tarım yapabilecekleri ufak bir bahçe sunabilmek amacıyla oluşturulan blok bağlantı noktalarındaki düşey bahçe ve çatı katlarındaki seralar tasarımın çıkış noktalarından birini teşkil etmektedir.Planlama doğrultusunda gerek düşey teraslar gerekse çatıdaki seralar hane adedine göre eşit alanlara bölünerek daire sahiplerinin kullanımına sunulacaktır.Olası estetik endişeleri gidermek amacıyla bu alanların kullanımına dair kurallar apartman yönetimi tarafından belirlenerek apartman yönetmeliğine eklenmelidir.

Blok bağlantılarındaki düşey bahçeler vasıtası ile yerleşimin odağındaki rekreasyon alanlarına yaz aylarında kontrollü hava sirkülasyonu sağlanarak, sıcağın kullanıcılar üzerisindeki etkisi minimuma indirilmektedir.

Blok ortalarında ve çekirdeğin karşısında yeralan düşey bahçelerde bitki seçimine dikkat edilmelidir.Kışın yaprağını döken bitkiler seçilerek kışın güneş ışınlarının mümkün olduğu kadar içeri alınarak genel mahalleri ısıtmasına, yazın ise yaprakları ile güneş ışınlarına perde oluşturması temin edilmelidir.

Atık Su Yönetimi ve Geri Kazanımı
Global ısınma ve buna parallel olarak son senelerde yaşamakta olduğumuz susuzluk gözönünde bulundurulduğunda yağmur suyunun değerlendirilmesi önem kazanmaktadır.Bu doğrultuda araziye düşen yağmur suyunun yanısıra blok çatılarına ve otopark saçaklarına düşen yağmur suları da iniş boruları ile kanallara oradan da her bir parselin düşük kotunda oluşturulan sarnıçlara yönlendirilmektedir.Toplanan su bahçe sulamada kullanılarak genel giderlerin minimum da tutulmasına katkı

Etiketler

Bir yanıt yazın