Satın Alma, Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

PODYUM*

Yarışmalarda derece alan sporcuların ödül töreni sırasında çıktıkları yer *

Yoğun yapılaşma ve hızlı çalışma temposu kentlileri doğadan ve doğal yaşam ortamlarından uzaklaştırmakta, kırsal mekanlara gün içinde ulaşımı olanaksız duruma getirmektedir. Bu nedenle kent içerisinde doğal özelliğini koruyan alanların, kent ve kentlinin spor ve rekreasyon gereksinimlerini karşılamak üzere korunup geliştirilmeleri zorunlu duruma gelmiştir.

Bu noktada Bursa’nın merkezinde bulunan ve pek çok programa ev sahipliği yapan Reşat Oyal Kültür parkı “Bursalı” için büyük bir nefes kaynağı oluşturmaktadır. Parkın çeperinde önemli bir konumda yer alan “Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması” alanı ise bu büyük kentsel mekanın geliştirilmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Bu doğrultuda; Hazırlanan projenin temel amacı kentin en büyük doğal zenginliklerinden biri olan Reşat Oyal Kültür Parkı ile kent arasında bir ara yüz oluşturarak kentliye alternatif kentsel mekanlar sunmaktır. Tasarlanan yeni spor salonu ve çevresi, sportif ve rekreatif açık ve kapalı alanların ayrım gözetmeksizin tüm kentlinin ihtiyaçlarını karşılayarak gündelik yaşantısında yer alacak mekanlar oluşturmaktadır. Bu mekanlar kentliye kültürel ve sosyal etkileşim alanları oluştururken hem toplum olma bilincini güçlendirecek hem de birey olarak sağlıklı ve güçlü nesiller yetişmesine olanak sağlayacaktır.

Bugün spor, sınıfsal ayrımı en fazla gözlemleyebildiğimiz alanlardan biri haline gelmiştir. Kırdan uzaklaşan insan, hareket edebilmek için kendi ekonomik seviyesine göre salonlara gitmekte, spor etkinliklerine ekonomik gücüne bağlı olarak katılabilmektedir. Ayrıca yine ekonomik gücüne bağlı olarak bir spor dalında gelişme ve başarı elde etme şansı değişmektedir.

Proje, tüm bu ayrımı reddederek ayrım gözetmeksizin tüm kentliye eşit fırsat tanıyarak içerisinde kentsel yaşamı sürdürmeyi hedeflemektedir.

Proje, davetini kabul eden tüm insanları başardığına inanarak doğrudan PODYUMA çıkartır. Çünkü başarı aslında 620 zaferi ve 10 ulusal ünvanıyla üniversite basketbol tarihinin en başarılı koçu olan John Wooden’ın da tanımladığı gibi, kişinin diğer insanlardan çok kendisiyle rekabet etmesidir:

“En iyi olanı yapabilme gayretini ortaya koyduğunuzu bilerek, yalnızca gönül rahatlığıyla kendi kendinize tatmin olursunuz…”

Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması çerçevesinde istenilen tüm fonksiyonların tasarlanmasındaki en belirleyici unsur arazinin şekli ve topografik yapısı olmuştur. Arazide bulunan kot farklılıkları, çeperinde bulunan kentsel ve doğal mekanların yapının temel tasarım kararlarında etkisi ve katkısı fazla olmuştur.

Proje alanının en kritik ve problemli özelliği ise kentsel ve doğal mekanlar arasında bulunmasına rağmen çevresi ile ilişki kuramamasıdır. Bu anlamda alan ilk olarak çevresi ile birlikte doğrudan ele alınmıştır. Proje; millet bahçesinin genişleyerek açık spor alanları gibi fonksiyonların dahil edilmesiyle mekânsal zenginliğinin arttırılması ve İstasyon Caddesi ile Reşat Oyal Kültür Parkı arasında kentsel ara yüz yaratılması olmak üzere iki temel kentsel ölçek kararı etrafında şekillenmiştir.

İlk olarak, kapalı alanlar arazinin güney yamacına yaslanarak millet bahçesinin devamı olarak terasında açık spor alanlarını oluşturmaktadır. Böylelikle millet bahçesi ile iyi bir birliktelik oluştururken, stadyumun terasında oluşan geniş yüzeyler kentsel parçalar haline gelmiştir. Bu alanda konumlandırılan çocuk oyun alanlarında çocukların bedensel gelişimlerinin yanında yaratıcılık ve öğrenme öğeleri ön plana çıkarılmıştır. Öte yandan Reşat Oyal Kültür Parkı ile Stadyum Caddesi arasında oluşturduğu yeşil sürekliliğe cephe vererek doğal mekanlar ile görsel bütünlük kurulmuştur. Yeşil süreklilik, özellikle çocuklar için beş duyu organına hitap edecek ve keşfetmeyi vurgulayacak, hayal gücünü kullanmayı hedefleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Oluşturulan eğimlerde çocukların yazın yuvarlanabilmeleri, kışında kayabilmeleri için tırmanma ve kızak parkurları oluşturulmuştur. Aynı zamanda arazinin topografik yapısı ile birlikte şekillenen amfi ve önünde bulunan çok amaçlı çim alan kullanıcıların farklı kullanım ihtiyacını karşılayabilecek niteliktedir.

Arazinin eğiminden en fazla biçimde yaralanmayı amaçlayan proje farklı kotlar ve yönlerden aldığı girişleri ile fonksiyonun gerektirdiği izolasyonu ve aynı zamanda bütünlüğü sağlamıştır. Yapının iki ana dolaşım şeması bulunmaktadır. Kuzey kısmı (PODYUM) lineer olarak seyirci ve günlük kullanım için, güney kısmı sporcu ve personel amaçlı kurgulanmıştır. Lineer dolaşım akslarının başında ve sonunda bulunan dikey dolaşım kovaları hem acil durumlara hem de alternatif kullanım şemalarına cevap verebilecek biçimde düşünülmüştür. Yönetim birimleri ise bu iki dolaşım aksını dik keserek birleştirecek ve spor sahası ile havuz arasında kalarak yapının tümüne hakim olacak bir biçimde konumlandırılmıştır.

Tüm fonksiyonların tek merkezden hizmet verebilmesi ile görsel ve fiziksel bütünlük sağlamak ayrıca işletme maliyetlerini olabildiğince düşürmek amacıyla basketbol sahası ve yüzme havuzunun bütünlüğü ön planda tutulmuştur.

Yapının sadece içerisine değil dokunduğu tüm çeperi ile birebir ilişki kurması önemsenmiştir. Bu doğrultuda millet bahçesi ile terasında bulunan açık spor alanlarıyla ilişki kurarken Reşat Oyal Kültür Parkı (144.50) ve İstasyon Caddesi (149.00) girişlerinde konumlandırılan kafeler ile sadece sportif faaliyetler değil günün tüm saatinde farklı kullanıcılar ile etkileşim kurulması amaçlanmıştır.

Proje alanına ulaşımda farklı ulaşım tiplerine göre tasarım geliştirilmiştir. Bunlar yaya, bisiklet, toplu taşıma ve bireysel otomobillerle olmak üzere farklılaşmıştır. Bisiklet yolları kullanıcıların alan çevresinde ve yakın çevrede ulaşım rahatlığı sağlarken alan içerisinde de istedikleri her noktaya gidebilmelerini sağlayacak özellikte tasarlanmıştır.

Yapı içerisinde zemin altında toplam 3 katlı 230 araçlık kapalı otopark tasarlanmıştır. Otopark girişi millet bahçesi otoparkı ile birlikte olacak biçimde tekrar ele alınmıştır. Kapalı otoparkın her katından yapıya servis alma imkanı sağlanmıştır. Acil durumlar için (Ambulans, İtfaiye Vb.) yapının batı cephesinden (Reşat Oyal Kültür Parkı) çıkış önerilmiştir. Doğu-Batı bağlantısını sağlayan bu güzergah aynı zamanda spor müsabakalarında servis araçları için de kullanılma olasılığı mümkündür.

Öneri projemiz, kentlinin hiçbir ayrım gözetmeksizin kültürel, sportif, sosyal ve sanatsal faaliyetlerinde bulunduğu kentsel bir arayüz olma iddiası ile kullanımına olanak sağlayacaktır.

Etiketler

Bir yanıt yazın