Satın Alma, 2023 Cumhuriyet’in 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması

Satın Alma, 2023 Cumhuriyet’in 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması

Proje Raporu

100. Yıl Anıtı’nın tasarımında, Çaldağ Tepesi’nin Ankara’nın kentsel belleğinde sahip olduğu değer göz önünde bulundurularak “yer” ile bütüncül bir yaklaşım kurgulanmaktadır.

Tepe ve yarışma alanı bir bütün hâlinde ve barındırdığı değer ile hemhâl olarak ele alınmaktadır.

Çaldağ Tepesi’nin sahip olduğu anlamın ve önemin korunması amacıyla yarışma alanı “Anıt Alan” olarak değerlendirilmekte ve “yerleşim” kurgusunda çeşitli alt parçalar barındıracak biçimde plânlanmaktadır.

Bu doğrultuda; yerleşimin sahip olduğu değer, onu meydana getiren yapısal parçalardan ve topografyadan daha fazlasını ifade etmektedir.

“Anıt Alan” ve yerleşimi oluşturan anıtsal fragmanter elemanlar, tek parça hâline gelerek “100. Yıl Anıtı”nı oluşturmaktadır.

Bu süreçte; Kapı, Atatürk Avlusu, Dikitler ve Anıt Duvar yerleşimin temel elemanter öğelerini meydana getirmektedir.

Etiketler

Bir yanıt yazın