Sandima Köyü Koruma Projesi ve Meydanı

Partinapas Kayası'nın güney eteklerine kurulmuş olan Sandima, Yalıkavak'ın eski yerleşimidir.

Kırk yıl öncesine kadar yaşam alanı olan bu yerleşke, geçmişte hayvancılık ve zeytincilik yapılan bir Türkmen köyüdür. Köy oldukça dik ve dar bir vadinin böldüğü iki mahalleden oluşur, bütünü ile terk edilmiş olup, bir harabe görünümündedir. Olağanüstü morfolojik değerler karakteristik olarak yaşamaktadır. Kültür bitkilerinin oluşturduğu flora korunmuş, köyde yaşam olmadığı için daha da gelişmiştir. Alçak taş duvarlarla çevrili bahçe ve avlular, birbirinin önünü kesmeyen yapı kümeleri, insan ve hayvan geçişine ancak yetecek genişlikte yaya yolları Sandima köy dokusunun başlıca öğeleridir.

Geleneksel yöntemler ve yığma taş kullanılarak yapılmış mahallelerin yapısal strüktürü okunabilmektedir. Yapıların orijinal konumu ile yeniden hayata döndürülmeleri ve turizme kazandırılmaları projenin temel amacıdır.
Projenin koruma amaçlı imar planları onaylanmış olup, yürürlüğe girmiştir, rölöve ve restitüsyon çalışmaları başlamıştır, 26 adet binanın rölöve ve restitüsyon projeleri gerekli kurullara sunulmuş olup onay beklenmektedir.
Anıtlar kurulunda planlama alanı kapsamında 150 parsel ve konut bulunmaktadır.

Onaylı plan sınırları içinde 123.790 m² gelişme konut alanı bulunmaktadır. Kamu (belediye ve maliye) mülkiyetinde 3.820 m² alan, büyük mülk sahiplerinin toplam alanı 8.740 m²’ dir.

Turizm tahsis alanı 17.323 m²’dir. (İnşaat Emsali= 0,10). Köy merkezi 5.667 m² ve E= 0,20

Etrafta 461.920 m² doğal karakteri korunacak alan bulunmaktadır. İnşaat Emsali 0,05′ dir.

Etiketler

Bir cevap yazın