Proje Önerisi (Kadıköy, Hasanpaşa: Yaş Alanlar Kulübü ve Konaklama Birimi), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

Proje Önerisi (Kadıköy, Hasanpaşa: Yaş Alanlar Kulübü ve Konaklama Birimi), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

Proje teslim edilmemiştir.

YER

Hasanpaşa’nın tarihi dokusunun hissedilebildiği bir alan içerisinde konumlanan yarışma sınırı, yakın bir zamanda açılacak olan Gazhane Kültür Merkezi ve ulaşım bağlantılarının düğüm noktası olan Söğütlüçeşme durak hatlarına yürüme mesafesindedir. Bölgedeki ahşap yapıların bazıları yitirilmiş, bazıları korunabilmiş, bazıları yeniden işlevlendirilerek kent yaşamına dahil edilebilmiştir. Karikatür Evi binası bu bakımdan, yarışma alanına etki eden başlıca nitelikli yapı olarak dikkat çekmektedir.

FİKİR

Yaş alan insanların sosyalleşme alanlarını tasarlama fikri ile başlayan düşünsel süreç, farklı yaş gruplarından insanlar ile karşılaşma/kesişme anları yaşanabilecek bir mekânsal organizasyon oluşturma çabası ile devam etmiştir. Bu karşılaşmalar planlı ve tesadüfi karşılaşmalar olabilir. Planlı karşılaşmalar, yapılar içerisinde düzenlenecek aktiviteler etrafında gruplanabilir. Plansız/tesadüfi karşılaşmalar ise yapıların etkileşiminde olacağı bir meydan, yarı açık / açık rekreatif alanlar çerçevesinde oluşacaktır.

BOŞLUĞUN TASARIMI

Merkez için gerekli olan mekânsal ihtiyaç, boşluk içerisinde birbirine bağlanan hacimler çerçevesinde gelişir. Tesadüfi kent açılımları, açılan boşluklardan yeşil alan kazanımları, yapı – meydan, meydan-kent ilişkileri, projeyi ‘ boşluğun tasarımını’ oluşturmaya iten bir düşünsel süreç olarak geliştirir. Bu boşluklar içerisinde, planlı – plansız karşılaşmalar için zengin mekânsal sonuçlar ortaya çıkarır. Özellikle yapının açık alanları için düşünülen karşılaşmalar, yaş alan grupların farklı yaş gruplarıyla sosyalleşebileceği, çevre ile ilişki kurabileceği, hayata karışabileceği imkanlar doğuracaktır.

YEŞİL KORİDOR

‘Boşluk’ hem kendi yeşilini üretecek hem de çevredeki mevcut ve potansiyel yeşil alanları birbirine bağlayacaktır. 1/1000 plan notlarında görülen, 469 nolu ada içerisinde planlanan yeşil alan, tasarım aşamasında göz önüne alınarak, yarışma alanının potansiyel açılımını yapacak rekreatif alan olarak değerlendirilmiştir. Aynı zamanda belediye binası bahçesindeki yeşil alan, duraklar bölgesinde bulunan atıl yeşil alan, iç avlu içerisinde yer alan yeşil parça, yol kenarları, boş refüjler, birbirine bağlanan yeşil boşluklar olarak önerilmektedir.

YAPI

• Kulüp

Yaş Alanlar Kulübü, blok sınırı içerisinde üç temel bölüme ayrılır; ‘Destek’, ‘Hizmet’ ve ‘Omurga’.

Destek bölümü, komşu parsele bitişik olan cephe alanında, içerisine yangın merdiveni, ıslak hacimler ve asansörlerin yerleştirildiği kısımdır.

Hizmet bölümü, yapının meydana açıldığı, kente katıldığı alanı oluşturur. Ön cephede açılan boşluklar, yapı girişini ve üst kat terasları oluşturarak, kademeli ve az katlı olarak düşünülmüştür. Karikatür evine cephe vermesi nedeniyle, mevcut ahşap yapıyı baskılamayacak, tarihe ve çevresine saygılı bir kütle hareketi ortaya çıkmıştır. Yapı girişini tanımlayan arkadlı boşluk, yapının kente açılımını sağlayan bir arayüz olarak oluşturmakta, meydan ile ilişkisini güçlendirmektedir. Aynı zamanda bir iç sokak gibi çalışarak, Bağlar sokak ve meydanı birbirine bağlaması hedeflenmiştir. Araç ile gelen kullanıcılar, bu kısımdan korunaklı bir şekilde yapı girişine ulaşmaktadır. İlk katta oluşan teras hem ana salonun hem yemek salonun açıldığı boşluk olarak, ikinci katta oluşan teras, spor ve dans stüdyosunun açık alanı olarak çalışmaktadır.

Omurga, yapının ve çevresinin en önemli yapısal elemanıdır. Boşlukları bağlaması, kendi içerisinde boşluklar oluşturması, yapı dışında başlayan hikayesini yapının içine yansıtması, destek ve hizmet birimlerinin arasına girmesi ile yapının en önemli simgesel faktörü olacaktır. Kulüp binası ile, 61 parsel arasında kalan açık alanın üzerini örterek kurulmaya başlayan sistem, üst katlarda peyzaj ve gölgelik unsurları içerisine alarak yapının merkezine devam etmekte, iç alandaki yatay sirkülasyonu sağlamaktadır. Oluşturmuş olduğu şeffaflık, arka tarafında bulunan konut grubunun iç avlusunu ve barındırdığı yeşil alanın görsel sürekliliğini devam ettirecektir. Çatı kısmında kontrol edilebilir tekstil elemanlar ile güneş kontrolünü sağlamakta, açılabilir doğramalar ile hem pasif iklimlendirmeye katkı sağlamakta hem de yapının açık alan oranını artırmaktadır. Aynı zamanda kendi içerisinde oluşturduğu saksı alanlarında ekme-biçme işlevlerinin yapılabileceği boşluklar meydana gelmektedir. Bölgede bulunan ahşap karkas yapılardan malzeme dilini referans alarak, Gazhane yapısının endüstriyel dilini dışarıya yansıtmayı amaçlamaktadır.

• Konaklama Birimi

Sınırlı bir cephe yüzeyi ve kütlesel boşluk içerisinde değerlendirilen konaklama birimi, zemin katta hem meydan hem Sararyardı caddesi tarafından giriş almaktadır. Mevcut kot farklılığı göz önüne alınarak +10.00 kotuna oturan yapı, meydandan başlayan bir rampa ile giriş alanın ulaşılmaktadır.

Giriş kat lobi ve küçük bir kafeterya ile hizmet vermektedir. 1. Katında yönetim 2,3 ve 4. Katlarında yatak odalarına ayrılan yapı, çekirdeğin karşısına konumlanan galeri boşluğu ile tüm iç mekana ışık düşürmektedir. Cephe dili kulüp yapısına benzeşerek, alan içerisinde bütünlük sağlanması hedeflenmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın