Otama Kırkpınar

Sapanca Kırkpınar'da bulunan mekan, "paylaşım ve dayanışmanın ön planda olduğu sürdürülebilir kozmetik ürünleri atölyesi" olarak, Atölye Kolektif tarafından tasarlandı.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Ekolojik, adil ve geri dönüşüm temelli bir üretim manifestosuna sahip Otama Kırkpınar, paylaşım ve dayanışmanın ön planda olduğu sürdürülebilir kozmetik ürünleri atölyesi olarak tasarlanmıştır. Proje kapsamında döngüsel üretim modeli ile karbon el izine örnek teşkil eden Otama Kırkpınar’ın söz konusu anlayışının fiziksel ortama yansıtılması ve yerelde konumlanan aktivist bir çevre hareketinin mekanı olabilmesi amaçlanmıştır.

Tasarım aşaması geri beslemeli bir sistem kurgusu çerçevesinde ele alınmış; böylece sadece somut üretimlerin gerçekleştirildiği değil, aynı zamanda bu üretimlerin düşünsel altyapısının tartışılabildiği bölümler mekan içinde oluşturulmuştur. Giriş bölümü mahalleli ve aynı coğrafyada bulunan küçük üreticilerin bir araya gelebileceği, birlikte üretip paylaşım yapabilecekleri bir fikir atölyesi iken; arka bölüm Good Manufacturing Practices (GMP – İyi Üretim Uygulamaları) normlarını karşılayabilen bir laboratuvar ve bağlı olduğu hammadde, bitmiş ürün depoları, paketleme alanı işlevlerinin senkronizasyonu ile oluşturulmuş bir üretim mekanıdır.

İşlev programının limitli hacimde birbiri içinde eritilerek görsel derinliklere imkan verir halde düzenlenmesi ile resmi standartların kısıtlayıcı etkilerinin en az seviyede hissedildiği esnek bir mekan çözümüne ulaşılmıştır. Programın zorunlu kıldığı mekanik –mekansal- işleyiş sürekli sorgulanarak birimlerin alternatif yollarla bir araya gelmesi sağlanmıştır. Mahaller arası geçişler gerekli yerlerde mobil çözümler üretilerek hem hijyen koşullarına uygun olacak şekilde hem de minimum sirkülasyon alanı kullanılarak çözümlenmiştir.

Yalın detay anlayışı, doğal malzeme kullanımı ve kurumsal kimliği karşılayan bir renk skalası üzerinden geliştirilen sade atmosfer, üretenleri ve üretilenleri öne çıkaran bir fon oluşturur. Bu fonun tamamlayıcı unsuru olan ve kozmetik üretiminde kullanılan birbirinden farklı bitkilerin yer aldığı raflardan yayılan ‘koku’lar ziyaretçilere yapılan üretimler hakkında ipuçları sunar. Bir üretim yeri olarak fiziksel mekan ihtiyaçlarının belirleyici olduğu süreç sonunda, doğallığıyla öne çıkan ve sahip olunan yaşam biçiminin duyumsanabildiği üç boyutlu bir Otama kompozisyonu elde edilmeye çalışılmıştır.

Etiketler

Bir yanıt yazın