Nevill Holt Operası

Nevill Holt Operası

İkinci derece koruma altında eski bir ahır yapısının avlusuna yerleşen opera salonu, Witherford Watson Mann Architects tarafından tasarlandı.

İngiltere Leicestershire’da, Nevill Holt Hall’un bahçesinde bulunan yapı, 400 koltuk kapsiteli, orchestra çukuru ve sahne arkası hizmetleri olan perde-önü tip bir opera sahnesi. Fuaye ve bar hizmeti bahçenin farklı noktalarında çözüldüğü için bu projenin programına dahil edilmemiş.

İkinci derece koruma altında tarihi bir ahır yapısının içine yerleşecek olan proje dailinde tasarımcılar şu üç zorluğu aşmak zorunda kalmış: Nevill Holt Operası’nın genç sanatçılarını destekleyecek bir akustik ortam sağlamak; tarihi yapının taş duvarlarını projeye azami ölçüde dahil etmek; ve son olarak tüm projeyi 29 aydan kısa bir sürede, 2018 yılında yapılan festival yetişecek biçimde tamamlamak.

Projenin bu kısıtlı takvimi nedeniyle inşaat süreci iki etap olarak kurgulanmış. Koruma kurulunun zemin uygulamalarına onay vermesi üzerine, zamandan kazanmak adına, avluya orkestra çukurunun kazılmasını da içeren zemin işleri bir yandan sürerken, bir yandan da üst yapının tasarım süreci sürdürülmüş.

Arsa alanının bir opera sahnesi için küçük olması ve ahır duvarlarını yeni yapıya azami ölçüde dahil etme çabası, tasarım sürecini yönlendiren önemli kıstasları oluşturmuş. Her revizyon veya ek, bu kısıtlar dahilinde, detaylıca değerlendirilmiş. Bu nedenden ötürü, son derece sıkı ve deneysellikten uzak bir tasarım sürecine yürütülmüş olsa da, sıra dışı ögelere sahip bir tasarım ortaya çıkmış.

Opera sahnesinin çelik ve ahşap iskelete sahip çatısı, tarihi yapının taş duvarlarının üzerinde yükseltilmiş. Mevcut yapının duvarlarının taşıyıcı olarak kullanılması, tarihi yapının duvarlarını örtecek fazladan sütunlar kullanılmadan, avlunun tek bir hacim olarak kullanılmasına olanak sağlamış. Eski yapının duvarlarına gelecek olan fazladan yükün dağıtılması adın, mevcut duvarlar ile çatı kirişleri arasına prekast beton yastıklar yerleştirilmiş. Böylece çelik çatının kirişlerinin uygulayacağı noktasal yük dağıtılmış. Yeni duvarlar ve çatı kirişlerinin arası dolgu için, düzensiz ebatlara sahip douglas köknarı latalar kullanılmış. Bu dolgu, hem havalandırma hem de akustik avantajı nedeniyle tercih edilmiş.

Etiketler

Bir yanıt yazın