Nahr el-Bared Mülteci Kampı

Dünya Mülteci Günü, her yıl 20 Haziran'da kutlanan, mültecilerin durumunu insanlara anlatabilmek için kutlanan bir gün. Ağa Han 2013 Ödülleri adaylarından biri olan Nahr el-Bared Mülteci Kampı Lübnan'da kuruldu...

27.000 mültecinin sığındığı ve 2007’deki savaş sırasında %95’i tahrip olan kampın yeniden yapımı için topluluğun hemen hepsinin çabalarıyla bir planlama yapıldı ve bunu sekiz inşaat aşaması izledi. Sınırlı arazi alanı ile fiziksel ve sosyal dokuyu yeniden canlandırma gerekliliği ele alınan temel hususlardı. 1948 yılında kurulan kamp için genişletilmiş aile dokusu ve mülteci köylerinin yapı tipolojisi izlendi. Yolların ışık ve havalandırmayı sağladığı bir düzende hedef, yapılaşmamış alanın %11’den %35’e çıkarılmasıydı. Bu hedef her binaya dört kata kadar dikey genişleme için izin veren bağımsız bir yapı sistemi vererek elde edildi.

Etiketler

Bir cevap yazın