Moda44

İstanbul Moda’da bulunan bir apartman dairesi THECATWORK tarafından, iki mimarın yaşam alanı olarak yeniden tasarlandı.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Proje, İstanbul’un Anadolu Yakası’nın güney sahil aksının başlangıç noktası olarak, 1900’lü yılların başından itibaren şekillenmeye başlayan ve çoğunluğu bitişik nizamlı yapılarla geniş iç avlulu yapı adalarından oluşan mahalle tipolojisine sahip olan Moda semtinde bulunuyor. Ana aks üzerinde, doğu-batı aksında cephe vererek uzanan mevcut yapı içerisinde yer alan ‘Moda44’ projesi; mevcut bir dairenin, iki mimarın yaşam alanına dair, hacim, sirkülasyon ve doğal ışık kararlarının mekansal nicelikten çok hacimsel niteliğin yeniden-yerinde sorgulanmasıyla ortaya çıkan deformasyon ve yeniden üretim sürecine odaklanan, ototelik bir deneyimleme sürecidir.

Mevcutta olağan tipte, farklı fonksiyonlara ayrılmış farklı birimlerden oluşan plan tipolojisine sahip yaşam alanı içerisindeki birimlerin yerleri, çevre ilişkisi ve kullanıcı profili de düşünülerek, sınırları ortadan kaldıracak şekilde, totaliter bir işleyişe kavuşturulması amacıyla yeniden düzenlenmiş ve bu sayede iç mekandaki hacmin ve doğal ışık yayılımının ve iç-dış ilişkisinin kuvvetlendirilmesi amaçlanmıştır. Doğu cephesinde denize, batı cephesinde ise yeşil avluya açılan yapının, bu cephelerde konumlanan birimleri, farklı kullanım fonksiyonlarını da içerisinde barındıran tek birer hacme indirgenmiştir. Bu sınırsız ve tek hacimli mekanların sürekliliğini ve vurgusunu artırmak amacıyla da tüm yaşam alanı içerisinde, birbiriyle uyumlu ve sade, yalnızca birkaç malzemeden yararlanılmıştır. Bu totaliterleştirme esnasında ortaya çıkan yapının taşıyıcı sistemine dair izler ise birer sergi elemanı halleriyle yalın bir şekilde kabul edilmiştir. Ortaya çıkan bu sürekli ve zamansız yaşam alanı, üzerine eklemlenen her türlü objeye ve yaşama biçimine uyum sağlayacak nitelikte, iç-dış ilişkisi kuvvetli, geniş hacimli bir mekan ortaya çıkarmıştır.  Tasarımın beklentisi; herhangi bir sonuç ürün yaratmaktan ziyade, deformasyon ve yeniden üretim süreci içerisindeki deneyimleme olgusunun, yaşamsal döngü boyunca sürekliliğinin ve deviniminin de sağlanması olmuştur.

Etiketler

Bir yanıt yazın