Millstone Cave Suites Hotel

MArS - Mimarlar'ın tasarladığı Millstone Cave Suites Hotel Uçhisar'da, tahribata uğramış tarihi kent kesiminde yer alan üç küçük parsel üzerinde geliştirildi.

Ofis projesini anlatıyor:

“Uçhisar’ın doğu yamacının alt kesiminde, yerel kimliğini koruyan konutlar ve arka plandaki etkili kale siluetini arkasına alan alanda çok harap olmuş bir kaç eski ve küçük taş yapı, bir kısmının ön bölümleri yıkılmış ve kayaya oyulu hacimleri yer yer erimiş mekânlar alandaki eski yapılaşmayı oluşturuyordu. Harabiyete uğramış bu mekânsal oluşum yapılar arasındaki avlularda yoğunlaşan güçlü bir mekansal potansiyeli barındırıyordu.

Projede yapılan, yeni tasarımın var olan bu potansiyeli açığa çıkarması ve öngörülen yeni kullanım için çekici ve sürprizli mekanların yaratılması oldu. İç mimarlık tasarımının da proje grubu tarafından yapıldığı ve özgün yapı unsurlarının okunaklılığına önem veren minimalist tasarım sürecinin sonunda gerçekleştirilen uygulamada proje ekibi uygulamanın dışında kaldı. Ancak girişimci ve uygulama sorumluları tasarımın özüne sadık kalarak bazı detay ve malzeme sapmaları dışında projenin öngörüldüğü şekilde tamamlanmasını sağladılar. Uygulama sonunda ortaya çıkan mekan kalitesi ve zenginliği bunu göstermektedir.”

Etiketler

Bir cevap yazın