Mansiyon, Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

Mansiyon, Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

BAĞDOKU
Bedenin çeşitli organ ve dokularını birbirine bağlar.

Bedenin bütününün ya da herhangi bir bölümünün yapısını korur ve bir arada tutar.

Bedene koruma sağlar ve hasar durumunda onarılmasını gerçekleştirir.

Kavramsal İlişkiler:
Yeni bir kentsel etki alanı yaratmak için mevcut parçalı imar durumunu bütünleştirerek ele almak

İçine girilen ve üstüne çıkılan yeni bir topoğrafya yaratmak

Farklı parçalı yaşam çekirdeklerini aralıklarla bağlamak

Kentsel hafızada yer edecek aralıklarla anı mekanları oluşturmak ve tarihi dokuyu yeni programlarla bağlamak

Farklı girişlerle etki alanları yaratmak

Toplumun kendini ifade edebileceği platformlar oluşturmak

Farklı kotlardaki kentsel programları platformlarla birbirine bağlamak

Ana kabuğu ve saçakları kente algısal ve işlevsel referanslar vererek tasarlamak

Farklı kotlarda kentsel fuayelerle sanata davet etmek

Mekansal diyaloglarla ötekiyi ortadan kaldırmak

Mevcut topoğrafyayı kullanarak zemini geçirgenleştirmek.

Topoğrafya -üzerinde ve altında gezinilen- ve parçalı kurgu ilişkisinde yaratılan aralıklarla yeni anı mekanlarıyla ziyaret süresini uzatmak

Yaşantının içinde bulunan bir aralık olarak girişi kurgulamak

Gridal yerleşim (yeni kent) ile organik eski kent dokusu arasında bir bağlayıcı bir doku-eşik oluşturmak

Suyu program aralıklarının içine alarak programla algısal, işlevsel, iklimsel ilişkiye geçirmek ve sınır öğesi olarak kullanmak

Bağlayıcı olarak mevcut yeşili programla ilişkiye geçirmek

Kültür Merkezi’yle meydana referans veren yeni bir nirengi noktası yaratmak

Zafer Müzesi ve Utku Anıtı’nın merkeziliğini farklı hiyerarşiler yaratarak ikincilleştirmek, sistemin birer parçası haline dönüştürmek

Program İlişkileri:
Kent meydanını ikiye bölen taşıt aksını yaya lehine dönüştürmeyi bir alternatif olarak önermek

Programı etki alanı yaratmak için kurgulamak

Program öğelerini kentsel yaşamın içine almak

Şeritlerin hareketiyle -çökertilmesi ve yükseltilmesiyle- elde edilen boşluk ile içte ve dışta mekansal diyaloglara izin vermek, programsız etkinliklere açmak

Kapalı-açık-yarı açık mekan sürekliliğini sağlamak

Gelenekselleşebilecek etkinliklere olanak verecek kamusal bir platform kurgulamak

Kent meydanına ilginin sürekliliğini sağlamak için program elemanlarının etkileşimini kurgulamak

Şeritlerle elde edilecek kent meydanı imgesini güçlendirecek yüzeyin sürekliliğini yatayda ve düşeyde sağlayan bir örüntü oluşturmak

Programı yeni topoğrafyanın altında oluşturmak

Kurgulanan yeni topoğrafyanın üzerinde yeşil çatılar yaratarak seyir terasları, etkinlik alanları elde etmek

Fuayeyi yaya yolu ve çökertilmiş düzlem ile (tören alanı-çarşı) ile ilişkilendirmek

Kültür merkezi programıyla kent meydanına yeni ekolojik bir kamusal yüz yaratmak

Fuaye ve sergi gibi ortak kullanım alanlarıyla gezi yollarının görsel ilişkisini güçlendirmek

Rampalarla engelli kullanımını özelleştirmeden programa dahil etmek

Bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmaya olanak vermek

Fuaye kotunu etkinlik zamanı dışında kullanıma açmak

Büyük salonun üst kotunu farklı açık hava etkinliklerine açarak kentsel teras elde etmek

Büyük ve küçük salon fuayelerini birbiriyle ilişkilendirmek ve aynı zamanda ayrı ayrı çalıştırmak

Küçük salonların üst kotunu kafe ve seyir terası olarak kurgulamak

Etkinlik saçakları, platformlar gibi programsız öğelerle anlık olası eylemlere mekan yaratmak

Üst kentsel terası kentin en önemli algı parçası olan kale ile ilişkilendirmek

Kültür Merkezi önünde kurgulanan kademeli çökertilmiş düzlemde tören, pazar yeri gibi etkinliklere olanak sağlamak

Çökertilmiş düzlem üzerinde tasarlanan hafif strüktürlerde güneş enerjisinden yararlanacak ve elektrik enerjisine dönüştürecek, meydanın enerjisini karşılayacak fotovoltaik panellerle bir sistem önermek

Bağlamsal ilişkiler:
Alanın bağlayıcı izlerini okumak ve sürdürmek.

Kentle ilişkiye girecek yeni bir tasarım örüntüsü oluşturmak

Bu örüntünün kent yaşamına sunacağı olasılıkları ortaya çıkarmak

Konut bölgesinden (kuzeydoğu) gelen mevcut sıralı iki sokak izini kent meydanına bağlayarak gezi yoluna dönüştürmek

Yaya sirkülasyonunu farklı etkinlik alanlarına ulaştırarak yönlendirmek

Meydandaki etkinliği ve sirkülasyonu farklı kotlardan geçirerek Kent Müzesi’nin kurgulandığı alana taşımak.

Zafer Müzesi’yle ilişkide kütle etkisini azaltmak için topoğrafyayla uyumlu eğik çim çatıların altına program elemanlarını yerleştirmek

Kültür Merkezi’nin sınırlarını geçirgenleştirerek kent meydanı ve kale ile görsel ilişkiyi kuvvetlendirmek

Kültür Merkezi’nin etki alanının oluşturduğu izlerle meydanı organize ederek şenlik standları, açık sergi alanları, seyir noktaları, canlı performans alanları gibi farklı etkinlik alanları yaratmak

Topoğrafyayı sınır elemanı olarak kurgulayarak yeşil alanı artırmak

Yeni topoğrafya ile yaratılan yeşil çatılar yoluyla Kent Meydanı ve etkinliklerini Kültür Merkezi’ne taşımak

Etiketler

Bir yanıt yazın