Las Marías House

Santiago Viale and Associates, Cordoba-Arjantin'de bol ağaçlı bir bitki örtüsü arasında uzanan bir ev tasarladı.

Ev yoğun ağaçlık bir alana konumlandığı için mevcut boşlukları tespit etmek bir öncelik haline gelmiş. Bu boş alanlar evin sosyal kısmının yapılandırıcı bölümleri olurken, kuzeye doğru her ikisi de ana avluyu çevreleyen bir sirkülasyonla birbirine bağlanan özel alanları kapsayan dikdörtgenler prizması yerleştirilmiş.

Bu tasarım kararları, çevreye minimum müdahale etmek için alandaki tüm ağaçları koruma hedefini takip etmiş.
Termal durum, tasarımın başlangıcından itibaren düşünülmüş, bunun için temel güneş koruyucusu olarak sızdırmazlığın üzerindeki ağaçlardan gelen bitki örtüsü hacmi korunmuş. Ayrıca ev, sömürge dönemi mimarisinden miras kalan birkaç ara alan sunuyor.

Evin tüm özel alanları, kışın bol güneş ışığının girmesine izin veren ve yazın hiç güneş ışığı almayan beton saçaklı kuzeye bakan bir bloğa yerleştirilmiş.

Caddeye bakan cephenin batısında, garajlardan önce, malzeme ve programatik önerisiyle birlikte öğleden sonraki yoğun güneş ışığına karşı bir filtre oluşturan bir tuğla perde önerilmiş.

Çeşitli mekanlarda, sadece doğal ışığı içine alan ve enerji tüketimini azaltan bir unsur olarak çalışan çatı pencereleri önerilmiş, bu pencereler aynı zamanda hem iç hem de dış mekanlarda mimari dile da  katkıda bulunuyorlar.

Mevcut bitki örtüsünü koruma kararı, ağaçları kesmekten ve köklerine müdahale etmekten kaçınmak için seçilen yapıcı sistemle doğrudan bir ilişki anlamına geliyor.

Proje Alanı
Evin açıldığı alan, daha önce Córdoba şehrinin yeşil kuşağı olarak belirlenen alana ait olan bir mahallede bulunuyor. Bu, bu alandaki parsellerin genel durumunun, fazla bitki örtüsü olmayan düz ve muaf araziler olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte, bu özel alan, inşaat alanında 15 metre boyunda bir palmiye ağacına ek olarak bol bir ağaç bitki örtüsü sunuyor, bu nedenle bu mülkün “Quintero”nun (geniş bir tarım arazisinin sahibi) eski evine ait olduğu sonucuna varılmış.

Ağaçların konumu, onları sökmeden bir ev inşa etmeyi neredeyse imkansız kıldığından projenin ilk kararlarını verebilmek adına, gövdelerinin çapı ve yukarı çıkma yönleri dahil olmak üzere tüm türlerin araştırılmasına ihtiyaç duyulmuş.

Öneri
İlk olarak, ağaçların arasında evin programının geliştirilebileceği mevcut boşlukların bulunmasına öncelik verilmiş. Binanın sınırları bu olası alanları sınırlandırarak çizilmiş, evin sosyal alanını oluşturan üç ayrı oda da bu şekilde ortaya çıkmış.

Kuzeye doğru, özel alanı (yatak odaları) içeren dikdörtgen bir kutu bulunuyor. Tüm bu ayrı mekanlar, merkezi bir avluya biçim veren bir sirkülasyonla birbirine bağlanıyor ve bu özel mekan, ağaç tepelerinden oluşan bir örtü ile korunduğu için geniş bir galeri/ara mekan hissi uyandırıyor.

Son olarak, arsanın arkasına doğru döşeme genişletilmiş ve havuzun bulunduğu mülkün geri kalanına açılan kapalı bir galeri oluşturulmuş.

Tüm bu tasarım uygulamaları ile, arazinin mevcut çevresel durumu üzerine en az müdahaleyi yapabilmek adına sahada bulunan tüm ağaç türlerinin bakımını yapmak hedeflenmiş.

Termal Koşullar
Isıl koşullar, tasarım sürecinin başından itibaren dikkate alınmış. Mevcut ağaç kütlesini koruma çabasının her şeyden önce değer kazandığı yer burası olmuş çünkü  ağaçlar çatıya gölge düşürerek evin üzerinde ilk korumayı sağlıyor. Birkaç katmandan oluşan güneşlik cihazı, böylece, ürettiği mekânsal kaliteye ek olarak, güneşin veya diğer atmosferik ögelerin doğrudan etkisi ile ev arasında aracı bir kaynak haline geliyor.

Öte yandan, dış kabuk olarak 18 cm kalınlığında tuğladan yapılmış bir duvar kullanılmış. Buna ek olarak evin iç kısmına doğru, bu ikisi arasına cam yünü ile yarım alçı duvar bölmesi eklenerek istenen ısıl geçirgenlik katsayısı elde edilmiş.

Merkezi avlu sayesinde de rüzgarların çapraz sirkülasyonu sağlanarak iç termal korumaya katkıda bulunulmuş.

Yönelimler- Yönlendirmeler
Evin tüm özel alanları, kışın bol güneş ışığının girmesine izin veren ve yazın hiç güneş ışığı almayan beton saçaklı kuzeye bakan bir bloğa yerleştirilmiş.

Caddeye bakan cephenin batısında, garajlardan önce, malzeme ve programatik önerisiyle birlikte öğleden sonra gelen güçlü güneş ışığına karşı bir filtre oluşturan bir tuğla perde önerilmiş.

Ara alanlar
Sömürge dönemi mimarisinden gelen ve özellikle bu bölgede, dış ve iç arasındaki etki açısından verimli bir şekilde çalıştığını kanıtlamış galerilerin ve “verandaların” önemi bilindiğinden bu ev bu konuda bir çeşitlilik sunuyor.

Doğal ışık
Çeşitli mekanlarda, sadece doğal ışığı içine alan ve enerji tüketimini azaltan bir unsur olarak çalışan çatı pencereleri önerilmiş; bu çatı pencereleri aynı zamanda hem iç hem de dış mekanlarda mimari dile katkıda da bulunuyorlar.

Yapıcı Öneri
Mevcut bitki türlerini koruma niyeti, seçilen yapı sistemi ile doğrudan bir ilişki gerektiriyor. Ağaç köklerini etkileyebilecek sürekli temellerden kaçınmak için kazıklarla desteklenen bir yapı önerilmiş. Bu özel yığınlar, toprağa gömülü 10 cm çapında içi boş metal bir borudan oluşuyor ve daha sonra toplam 20 cm çapında bir çimento kaplama ile dolduruluyor.

Bu teknoloji, mevcut yapılardaki altlıklar için ortak, bu nedenle bunları gerçekleştiren makinenin yüksekliği 2 metreyi geçemiyor. Kazıklara uyan borular, zemine yerleştirildikçe birbirine bağlanan iki metrelik bölümlere ayrılıyor.

Konvansiyonel kazık sistemleri, 45 cm’den daha küçük çaplara izin vermiyor, ayrıca bu kazıkları yapan kamyonlar tüm bitki örtüsünün genel budamasını da içeriyor.

Dikkate alınan bir diğer konu da zemin kirişleri olmuş çünkü onları kazmak için geleneksel bir çözüm önerilseydi, aralarındaki yatay bağlantı köklerde kesikler oluşturacakmış. Bu nedenle, onları zemin seviyesinin üzerinde, yüzeye yerleştirme kararı verilmiş, böylece sadece ağaç kökleri ile yapısal sorunu çözmekle kalmayıp aynı zamanda evin mimari dilinin bir parçası haline gelen beton bir kaide oluşturulmuş.

Ağaç tepelerinin açılmaya başladığı yükseklikte, çevre serbest düşüş eğimleri ve metalik bir damlama kenarı ile alçak ve düz bir çatı önerilmiş çünkü mevcut bitki örtüsü miktarı başka tür bir drenaj sistemi için yüksek tıkanma riski oluşturuyor.

Tüm bu yağmur suyu tahliyesi, suyu sokağa yönlendiren bir eğim sunan, zemin seviyesinde beton bir çevre kanalı tarafından toplanıyor. Kanal, serbest akışı sağlaması ve üzerindeki trafiği düzeltmesi adına çakılla doldurulmuş.

Etiketler

Bir yanıt yazın