La Bella Vita

La Bella Vita

ACPV tarafından tasarlanan 128 metre yüksekliğindeki konut yapısı La Bella Vita, Tayvan’ın Taichung kentinde inşa edildi.

Tasarımcılar, La Bella Vita gökdeleninin yakınında bulunan Charlotte Parkı’nın karakter ve kimliğini yapıya taşırken, kent ve bağlam ile devingen bir ilişki kurmayı amaçlamış. AVM’ler, kamu yapıları ve kültür merkezleri ile çevrili bir kent parçasına yerleşen binanın sokak kotunu, bu yoğun ve merkezi örüntü ile birlikte çalışabilmesi için mağaza ve dükkanlara ayrılmış.

Taichung kentinin yeni gelişen ve gözde mahallelerinden biri olan 7’nci Bölge’de bulunan yapının sokak kotundaki peyzaj tasarımı ve sanat eserleri, etrafındaki kamusal alanın bir devamı olacak şekilde tasarlanmış. ACPV, hem La Bella Vita hem de aynı ada içinde daha önce tasarlamış oldukları Treasure Garden rezidansının tasarım yaklaşımını “Doğu etkili İtalyan üslubu” olarak tanımlıyor. La Bella Vita’ya kendine has karakterini veren şey ise, ilk bakışta ayrıksı duran ancak birbirini tamamlayan gövdelerden oluşuyor olması. Kehribar renkli, 37 katlı, bal kovanı bezemeli uzun gövde ve onun etrafında yükselen, üst üste binmiş balkonlardan oluşan dört adet blok; farklı geometrilere, yüksekliklere ve bezemelere sahip, oyuncu ancak sofistike bir yığın ortaya çıkarıyor.

Yapıdaki ortak ve özel alanları arasında oluşturulan kesin ayrım, mimari organizasyona yansıtılmış. Ortak alanlar, dikey dolaşım şaftları ve teknik hacimlerin tümü, tüm blokların arasında, yüksek blokun arasına yerleştirilerek sokak kotundan yapının en tepesine yükselen bir çekirdek oluşturulmuş. Tüm ortak alanlar, sosyal sürdürülebilirlik adına, hem ziyaretçi hem de apartman sakinleri arasında azami etkileşim sağlayacak şekilde kurgulanmış.

Etiketler

Bir cevap yazın