Köprülü Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi

Eren Tümer Mimarlık [ETMO] projeyi anlatıyor:

Adana’nın Seyhan ve Yüreğir yerleşkelerinin sınırlarını belirleyen Seyhan Nehri üzerinde bulunan yenileme alanı toplamda 237.500 m2 lik bir alana sahiptir. Lokasyon olarak kentin merkezi iş alanlarına ve konut yerleşimlerine olan yakınlığı dolayısıyla merkez olarak nitelendirilebilecek bir bölgede yer almaktadır. Seyhan Nehri’ nin sosyal potansiyeli göz önünde bulundurulmuş ve tüm alanın sahil bandı ile doğrudan ilişki kurabilmesi hedeflenmiştir. Mevcut alışkanlıkların belirli ölçülerde korunabilmesi için sistem içerisine açık bir çarşı tasarlanmış ve bu çarşının kamuya ait  bir meydan ile sahil bandına bağlanması düşünülmüştür. Dolayısıyla bu merkezin sadece yenileme alanına değil nehrin iki yakasını birbirine bağlayan ve aynı zamanda tüm Köprülü mahallesi ve komşu mahallelerin kullanabileceği bir kent meydanı modeline dönüşmesi istenilmiştir. Alanda tasarlanan yapıların toplam brüt alanı 500.000 m2 civarındadır.

Etiketler

Bir yanıt yazın