Kayseri-Talas Bölgesinde Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Ar-Ge Merkezi Projesi

Kayseri-Talas Bölgesinde Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Ar-Ge Merkezi Projesi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Hilal Çalışkan tarafından 2020-2021 Bahar Dönemi Bitirme Projesi kapsamında, Dr.Öğr. Üyesi Fatih Kiraz, Yüksek Mimar Serkan Karaaslan, Mimar Latife Bayraktar ve Mimar Mehmet Kevseroğlu yürütücülüğünde "Kayseri-Talas Bölgesinde Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Ar-Ge Merkezi Projesi" konu olarak çalışıldı.

Proje Raporu:

Proje alanı şehir merkezine oldukça yakın olan Talas İlçesinde bulunmaktadır. Gerek şehir merkezinden gerekse yurt dışı ve şehir dışından ulaşım için ulaşım ağları mevcuttur. Halkın genel olarak Talas jandarma yokuşu olarak bildiği ve %13-15 civarında eğim içeren bir topoğrafya yapısına sahiptir ve bir vadi içinde ki yamaç özelliklerini taşır. Eğimler kuzey-güney yönünde paralel uzanırken yamaç genel olarak batıya yönelmiş durumdadır. Alanın güney kesimi ise Ali Dağı ve Erciyes manzarasına açılmaktadır. Ayrıca bu kısımda topoğrafya hareketi diğer kesimlerine göre daha sakindir.

Tasarım kapsamında tarım AR-GE yapıları, konferans yapısı, sosyal alanlar, konaklama birimi olarak; otel ve lojmanlar, deneysel sera ve açık tarım alanları , spor alanları ve küçük seralar tasarlanmıştır. Tasarımda sürdürülebilirlik ve yeşil ön planda tutulmuş bunun yanı sıra doğal ışıktan fayda sağlamak hedeflenmiştir.

Alana yerleşim kuzeyde AR-GE 1 binası ile başlayarak konferans binaları ve sosyal alanlar, AR-GE 2 binası ve en güneyde konaklama birimleri ve seralar yer almıştır.

AR-GE 1 binası eğime dik yerleşmiştir ve topoğrafyanın sağladığı eğimle birlikte hareket ederek geçişler ve atriumlar oluşturmuş bununla birlikte araştırma ofisleri ve laboratuvarların esnek şekilde kullanımını sağlamıştır. Ayrıca binaya saplanan ve galerilerle beslenen seralar, anlık deney alanlarını oluştururken aynı zamanda kış aylarında doğal ısı sağlayacak ısıtma elemanlarına dönüşmüş ve galeriler sayesinde de doğal ışık ihtiyacını karşılamıştır. Yeşil çatı mantığında çalışan teraslar yer yer açık tarım alanına dönüşürken bazı kısımlarda da keyifli vakit için açık ve yarı açık alanlara dönüşmüştür. Binanın kuzey cephesinden saplanan ofis blokları topoğrafya ile hareket etmiş ve geçişlere referans sağlamış, kısım kısım şev gibi davranarak ofislere doğal ışık ve açık alan sağlamıştır.

Konferans salonları büyük ve küçük salon olmak üzere iki tanedir. Eğim yönünde 2 salonu ayıran açık bir fuaye/ sergi alanı ile ilişkilendirilmiştir. Bu sergi alanını yer yer amfi görevi gören merdivenler sağlamaktadır ve sahanlıklarla salonlara bağlanırlar. Merdivenlerin en alt kotunda bizi açık alan ve sosyal alanlar karşılar. Ayrıca bu açık alan AR-GE 1 yapısının geçişlerinden biriyle ilişkiliyken devamında AR-GE 2 binası ile ilişkilenerek bizi günek kesimdeki konaklamalara kadar ulaştırır.

AR-GE 2 binası ise diğer binalara nazaran daha güneydedir ve daha çok araç geliştirme üzerine bir işlevi olduğu için bizi hangar yapıları ve ofis bölümleri birlikte karşılar. Çatı eğimleri güney yönünde kırıklıdır ve üzerlerinde güneş enerjisi panelleri mevcuttur. Alt kotunda oluşturduğu avlu araç yolu ile ilişkilidir böylece büyük araçlar hangar yapılarına ulaşım sağlayabilir ve açık bir deney alanı oluşturur.

Konaklama birimleri alanın en güneyine konumlandırılarak hem ısı yönetimi sağlanmıştır hem de manzara ile iç içe bir durumları mevcuttur. Lojman yapları ikiz şekilde çalışır vaziyettedir ve kendi içlerinde daha mahrem bir iç avluları mevcuttur. Spor alanları, lojmanlar ve otel birimi bir arada kurgulanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın