Kayseri Şeker Gölü ve Çevresi Birlikte Yaşam Merkezi ve Etkileşim Alanı Tasarımı

Kayseri Şeker Gölü ve Çevresi Birlikte Yaşam Merkezi ve Etkileşim Alanı Tasarımı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Ayça Nur Erdoğan tarafından 2020-2021 Güz Dönemi Bitirme Projesi kapsamında, Dr.Öğr. Üyesi Füsun Kocatürk, Mimar Murat Uslu ve Mimar Çağlar İşbilir yürütücülüğünde Kayseri Şeker Gölü ve Çevresi Birlikte Yaşam Merkezi ve Etkileşim Alanı Tasarımı Projesi konu olarak çalışıldı. 

PROJE RAPORU: 

Değişen koşullar ve durumlar ile birlikte tekrar gündeme gelen farklı yaş gruplarının birlikte yaşamalarına, arasındaki dinamiklere ve mekânsal gereksinimlere yönelip ihtiyaçlara göre çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda 65 yaş üzeri bireylere yönelik (yatılı ve gündüzlü) barınma olanakları olan sosyal ve kültürel etkileşimlerin sağlanabildiği bir yaşam köyü tasarlanmıştır. Bu yerleşkenin kent çevresi ile iletişime açık olması, sosyal ve açık alan etkinliklerine kent içinden farklı yaş gruplarının bir araya gelebilecekleri ele alınarak bu alanın alışılagelen ‘huzurevi’ olarak değil, benzer bir sosyo-demografik grubun gereksinimlerine yönelik mekânsal kalitesi yüksek, çekici bir yaşam ve buluşma merkezi olması hedeflenmiştir. Bu bakımdan, yaşlı dostu tasarım, erişilebilirlik, ulaşılabilirlik, sürdürülebilirlik, ergonomi ve yaşam boyu öğrenme gibi kavramlar ele alınmıştır.

Proje alanı Kayseri Şeker gölü ve çevresidir. Proje Alanına yaklaşım Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarından gelen aks ve Şeker fabrikasından gelen aksın üzerinde tasarlanmıştır. İki aksı da besleyip gölle buluşturmak hedeflenmiştir.

Yapılaşmanın formülü, kentsel yapılaşmanın (şehirciliğin) karşıtı kırsalcılık teması altında düşünülmüştür. Bu anlamda yapı yoğunluğunun düşük tutulması, çevre ve doğayla ilişki ve bütünleşme önem kazanmıştır. Önerilen yaşam biçimi doğa ile iç içe, beraber yaşamayı hedeflemektedir.

Yapılan analizler sonucunda alandaki serbest bölgeler belirlenerek ağaç ve doğa tahribatı yapmayacak esnek bir yerleşim kurgulanmıştır. Proje alanında bulunan kanallar gölle buluşturularak oluşturduğu yeşil omurga devam ettirilmiştir. Proje alanının batısında bulunan barınma birimleri lego mantığında tasarlanmış ve farklı biçimlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan alternatif plan tipolojileri ve yerleşim kararları oluşturulmuştur. Barınma birimlerinin paylaşımlı ortak alanları ve hobi bahçeleri bulunmaktadır. Kullanıcılar içim aynı zamanda tarım ve hayvancılık ile ilgilenebilecekleri üretim alanları tasarlanmıştır. Mevcut iskele yeniden düzenlenip etkinlik alanları oluşturulmuştur. Proje alanının doğusu rekreasyon alanı olarak düşünülmüştür.

Bütün bu olgular insanların kentin olumsuz etkilerinden arınabilecekleri bir ortam sunar. Dinlenme, eğlenme ve öğrenmenin bir arada kurgulandığı bir yaşam köyü tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın