Kayseri-Melikgazi Kadir Has Fuar Parkı Bölgesinde Uluslararası Görsel Medya Merkezi Tasarımı

Kayseri-Melikgazi Kadir Has Fuar Parkı Bölgesinde Uluslararası Görsel Medya Merkezi Tasarımı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Banu Ateş tarafından 2021-2022 Güz Dönemi Bitirme Projesi kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Füsun Kocatürk, Mimar Murat Uslu ve Arş. Gör. Betül Satoğlu, yürütücülüğünde "Kayseri-Melikgazi Kadir Has Fuar Parkı Bölgesinde Uluslararası Görsel Medya Merkezi Projesi" konu olarak çalışıldı.

Proje Raporu:

Proje konusu Televizyon Stüdyoları/ Yardımcı-Teknik Altyapı Destek Yapıları Çekim Platoları ve bu alana ilgi duyan ulusal ve uluslararası gençler için eğitim/araştırma birimlerinin tasarlanması olarak belirlenmiştir. Proje sürdürülebilir, yenilikçi ve geleceğe yönelik bir tasarım anlayışı ile ele alınmıştır.

Proje alanı şehir merkezinde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı arasında bulunmaktadır. Bu iki bulvar Kayseri’de yoğun araç dolaşımına sahiptir. Aynı zamanda Kadir Has Caddesi alanı dikey, Ihlamur Caddesi ise alanı yatay olarak kesmektedir. Alanın güney kesiminde Kayseri Dünya Ticaret Merkezi ile Haluk Pamir’in tasarladığı Eski Kent Müzesi, kuzeyinde ise Kadir Has Spor Salonu bulunmaktadır. Alanın çevresinde Kadir Has Fuar Parkı bulunmaktadır ve bölgede yeşil bir doku hakimdir. Tasarım kapsamında Kadir Has Fuar Parkı içindeki yeşiller ve mevcutta bulunun her kütle korunmuştur. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi bu kapsamda stüdyo ve canlı yayın stüdyosu, teknik birimler olarak kullanılmıştır, Eski Kent Müzesi ise işlevinin sinema müzesi olarak kullanılmıştır.. Kadir has kültür Parkı’ndaki yaya akslarının Platolar ile desteklenmesi düşünülmüştür ve alandaki yeşil doku ile doğal film platoları yerleştirilmiştir. Aynı zamanda plato akslarının kesişimlerinin girişleri tanımlayıp kamusal bir alan oluşturması amaçlanmıştır.

Tasarım kapsamında dış çekimler için film platoları, sitcomlar, stüdyolar ve 370 kişilik seyirci kapasiteli canlı yayınlar için stüdyo, gençlik eğitim birimi, idari birimler, stüdyolar için ve diğer teknik birimler, rekreasyon alanları ve 400 araçlık açık, 200 araçlık kapalı otopark tasarlanmıştır.

Proje alanındaki Eski Kent Müzesi’nin korunarak bu kapsamda sinema müzesi olarak kullanılması Dünya ticaret merkezi ile Eski Kent Müzesi’nin oluşturduğu meydanı tanımlı hale getirilmesi projenin amacıdır.

Alana yerleşim, mevcutta güneyde bulunan Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nin kullanılarak B117 Görsel Medya Merkezi yapılması ve biraz batısında gençlik eğitim birimi işlevli kullanılan ek bir kütle olarak kurgulanmıştır. Bu iki kütle ile bir bağlantı düşünülüp aynı zamanda bir meydan ve giriş tanımlaması tasarlanmıştır. Görsel Medya Merkezi ile eğitim biriminin girişleri bu bağlantının altında bulunmaktadır. Seyirci girişi ise bu girişlerden farklı düşünülüp doğu cephesinden alınmıştır ve otopark ile desteklenmiştir. Bu girişlerden farklı olarak güney cephede bir malzeme girişi, kuzey cephede ise sanatçı girişi, acil çıkış ve plato stüdyo bağlantısı bulunmaktadır.

Gençlik eğitim birimi ile medya merkezi mevcutta bulunan +6,50 kotunda birleştirilmiştir ve geçiş ile birbirlerine üst kotta bağlanmıştır. Bağlantı aynı zamanda Fuar Parkını ve meydanı gören kütüphane olarak kullanılmıştır. Tasarımda aynı zamanda mevcut strüktür de korunmuştur. Eğitim biriminin zemin katı ile Medya Merkezi’nin mevcut kotunun birbirine denk gelmesi için eğitim biriminde amfili bir merdiven tasarlanmıştır. Çatıda ise açıklık bırakılıp bu merdivene ve amfiye ışık alınması sağlanmıştır.

Kütleleri birbirine bağlayan saçaklar ile bir bütün oluşturması düşünülüp aynı zamanda platolar için seyir alanları, seyirciler için kafe olarak kullanılması ve Kent Müzesi ile de bağlantı kurması amaçlanıp tasarlanmıştır. Bu saçaklardan mevcutta bulunan ağaçlar için yırtıklar açılarak kullanıcıların yeşil ile birlikteliği kesilmemiştir.

Bodrum katta yine mevcutta olan strüktür korunularak Dünya Ticaret Merkezinin hemen yanına ek mekanlar düşünülüp bir yük asansörü ile bağlanmıştır ve malzeme girişi ile de stüdyolar arasındaki ilişki düşünülüp tasarlanmıştır. Toplam inşaat alanı 21.855 m²’dir. Cephe kurgusu olarak ise açıklıklar fazla düşünülmüş olup sade ve bütüncül bir tasarıma gidilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın