Katılımcı, “Yeni Erbaa” Çamlık Sosyal Habitatı Ulusal Mimari Proje Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

Sosyal Odak

Tasarım; yapılı çevre içerisinde kalan doğal çevreninin, kente katılım sürecini hızlandırmak için arazi çeperinin her noktasından girişe olanak sağlamaktadır. Arazi bütün olarak ele alındığında net birer giriş-çıkış tanımlamamaktadır. Oluşturulan 2 odak noktasının birbirleriyle ilişkisi: bağımsız fakat bağlantılı olarak ele alınmınmıştır.

  1. Sosyal odak: ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmış ve huzur evi binasının kuzeyinde yer almaktadır.
  2. Sosyal odak: eski havuz doldurulduktan sonra üzerine otrülen bir saçakla kentlinin kullanımına bırakılmıştır.

Yatayda Süreklilik

Tasarım; çamlık arasızışın tamamında olduğu gibi, kütlelerde de geçrıgen bir üsluba sahiptir. Giriş-çıkışın esnek olduğu, bir engelle karşılaşmaksızın dolaşım sağlayan bir tasarım olması düşünülmüştür.

Düşeyde Süreklilik

Tasarım; çift cidarlı yapısının sağladığı esneklikle ıı. Cidarı yırtıp uzanan ağaçların; göğe yükselişi kadar toprak içerisinde de hareketine müdahale etmemektedir.

Yerleşim Kararları

Tasarım yoğunlukla; arazinin mevcutta bulunan 260 kötü üzerine yerleşmektedir. Kapalı havuz huzur evi binası kotuna göre toprak altında kalırken 260 kötunda kullanıma olanak sağlamaktadır. Otel yapısı biri otel nüvelerinin bulunduğu üst katından (260 kötü) diğeri otel girişin bulunduğu yavuz selim caddesinden olmak üzere 2 girişi sahiptir. Böylelikle bu iki kot arasındaki fark otel yapısı ile bir geçiş sağlamaktadır.

Doku

Yapılı çevre çamlığa doğru yönlenirken doğal çevrenin kent dokusuna akması, erbaa kent dokusunun analizi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu alanda kent dokusu ile çamlık dokusunun iç içe girmesi, böylece her iki olguyada yabancılaşmayan bir tasarım oluşturulmak istenmiştir. Iı. Cidarın beşik çatı formunu almasıyla, erbaa kent dokusu içerisinde var olan bir tasarım olması hedeflenmiştir.

Esneklik

Yapı; kullanım yükü, ihtiyaçların değişmesi vb kriterler göz önünde tutularak, kolaylıkla boyut değiştirebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu doğrultada tasarımın kullanıcı merkezli olması ve kullanıcıların taleplerine göre şekillenebilmesi tasarımın ömrünü uzatacağı ön görülmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın