Katılımcı, Van İpekyolu Belediye Merkezi Hizmet Binası Yarışması

Mimari Proje Raporu

KENTSEL KARARLAR

Adını aldığı tarihi “İpekyolu” ismi, Çin’i Asya üzerinden Anadolu ve Avrupa’ya bağlayan tarihi kervan yoludur. En çok taşınan ticaret eşyası ipek olduğu için, bu yola İpek Yolu adı verilmiştir. İpek Yolu milattan önce kullanılmaya başlanmış ve İpek Yolu esas itibariyle Antakya’dan başlayarak İran ve Afganistan’ın kuzeyinden geçerek Pamir Ovasına kadar varırdı.

Şehri ilk kuran Asur kraliçesi Semiramis’tir. Bu bölgeye önce Huriler yerleşmiştir. Sonra Urartular, Medler, Persler, Makedonyalılar, Büyük İskender, Partlar, Sasaniler ve Bizans hakim olmuştur. M.S 675 yılında Müslümanlar bu bölgeyi fethetmiş, Abbasi, Emevi, Safaviler daha sonra bölge yine Bizanslılara, bunları yenen Selçuklulara, Eyyübiler, Mervaniler, İlhanlılara, Akkoyunlara yurt olmuştur. VAN, Anadolu’nun en büyük havzası olan Van gölü kıyısında toprakları verimli akarsuları bol iklim koşulları oldukça elverişli bir yerleşim merkezidir. Bu yüzden tarihinin en eski çağlarından beri birçok medeniyetin hakim olduğu bir yer olmuştur. İşte böyle tarihi ve coğrafi bir eşiğin merkezinde bulunmaktadır.(GRAFİK 1)

İpekyolu Caddesi bağlantısı doğrultusunda ki büyüme şekli diğer birçok şehrimizde olduğu gibi burada da bütüncüllükten uzak, parçalı bir büyümenin söz konusu olduğunu bizlere gösteriyor. 1/1000 nazım planlarında gösterilen yeni gelişim lekeleri bu parçalılığı arttırarak kentin odak noktalarının kaymasına neden olacağı açıktır (Grafik 2).

PROJE KARALARI

Proje kararları, projenin kentten rahat algılanmasına ve yapının yaya aksı bağlantısına katılımına olanak sunmaktadır. Yapının peyzaj ile olan bağlantısı yapı yöneliminde önemli bir yeri oluşturmaktadır. Van İpekyolu Belediye Hizmet Binası, şehrin yeni kent merkezinin en önemli ilgi odağı olması planlanmaktadır. Yapının kentin yeni odak noktasında yer alacak önemli bir imgesi olarak tasarlamak ve bu anlamda kentin her yerinden zarif bir şekilde algılanabilir olması ana tasarım kararlarındandır. Hizmet mekânlarının yalnızca İpekyolu Belediyesi ‘ne hizmet veren bir mekan olarak değil aynı zamanda kentliyle kurumu bir araya getiren; yeşili ve peyzajı ile kentliyi davet eden bir ara yüz oluşturması planlanmaktadır. Bu anlamda İpekyolu Belediye Binası’nın kentliyi çekmesi ve davet etmesi, yerleşim kararında ana fikri oluşturmaktadır. Üst ölçekte çevrenin hareketine yön veren ve ana dolaşım hattı olan yeşil koridoru içine alacak şekilde konumlanmıştır. Kuzeyindeki yaya aksı hizmet binasına ve sosyo-kültürel donatıya sırtını dönmeyecek şekilde yaya aksını batıdan ve kütle içinden alarak kamusal alana taşınması ön görülmüştür. Ofislerin peyzaja ve yeşile yönelmesi tasarımın temel kararlarındandır. Ofis katlarında yer yer konteyner planlanarak kat kurgusunda mekânsal farklılaşmalara gidilmiştir. Yükselen ofis bloklarının arasında çözülen düşey sirkülasyon galeri ile desteklenerek gün ışından maksimum faydalanmak istenilmiştir. Bunun yanı sıra kamusal alanları maksimum düzeyde kullanmak adına, temel kullanım alanlarını; kafeterya, kütüphane ve çok amaçlı salon zemin kattan erişim verilerek kurgulanmıştır. Zemin katta yeşil bir yırtık ile bizi karşılayan çok amaçlı salon fuayesi bizi davet etmektedir. Fuayeye eşlik eden yasıma havuzu ve kafeterya alana ve kuruma hizmet etmektedir. Mesai saatleri dışında şehir halkı kullanımına açılabilecek şekilde tasarlanarak alanın gece ve gündüz canlı bir merkez olması sağlanmıştır. Yapının tamamın rasyonel bir aks düzeninde olmasına rağmen kamusal rampaların, yırtıkların ve boşlukların organizasyonu bize dinamik bir mekân kurgusu sağlamaktadır. Rasyonel aks sistemi değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek müdahale imkânı vermektedir.

2011 Van depreminden sonra oluşan Konteyner Kent olgusu, kent hafızasında önemli bir yer edinmektedir. Bu kent imgesinin kent hafızasındaki yerine vurgusu adına cephelerde kurgulanan mekanlar çelik konteyner ile zenginleştirilerek mekânsal çeşitlilik kazandırılmıştır. Bu kurgu tarihteki deprem olgusuna da atıfta bulunmaktadır. Hem cephe ögesi hem de mekânsal çeşitlilik adına kolay tüketilemeyen mekanlar sağlanmıştır.

Protokol kapalı otopark birimi mevcut yol kotundan doğrudan giriş sağlanarak eğime oturması düşünülmüştür. Kapalı otopark için düşünülen yansıma havuzları sayesinden peyzaj ögesinden gelen kırılmış ışık otopark mekanında mekânsal bir öge olarak kendini göstermektedir. Aydınlanan ve ışığa yönelen bitki türleri ile kapalı otoparkın sıkıcı ve kapalı etkisi kırılmıştır. Alanın güneyinde kalan açık otopark ise halkın ve gündelik kullanım için uğrayanların alternatif park seçeneğini oluşturmaktadır. Yapının kendisi, yalnızca geçilip gidilen mekânlar yerine; zaman zaman doğrudan kullanılan, kitap okumak için uğranan, bir organizasyon sonrası davetlilerin kutlama yaptığı, kreşteki çocukların oyun oynadığı, yemek sonrası açık havada çay içmek için çıkılan, konforlu mekânlar tanımlar. Böylece yapı; zeminde farklı işlev alternatifleri ve mekânsal çeşitlilik yaratarak konforlu bir fiziksel çevre yaratır ve İpekyolu Belediyesi Hizmet Binası bir çekim alanına dönüştürür.

KATLARA GÖRE İNŞAAT ALANLARI DAĞILIMI

Bodrum: 2.394 m²
Zemin Kat: 1.309 m²
Üst Zemin: 1.749 m²
Birinci Kat: 1.977 m²
İkinci Kat: 1.977 m²
Üçüncü Kat: 706 m²
TOPLAM: 10.112 m²


 

 

Etiketler

Bir cevap yazın