Katılımcı, Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Proje Alanı, Torbalı kent merkezinde İzban İstasyonunun hemen kuzeyinde ve raylı sistemin varlığı nedeni ile kentin merkezinde ancak bir anlamda da yaya ve araç trafiği açısından kentin sınırında bulunmaktadır. Bu anlamda büyük bir kamusal alanının kent sınırına dayandığı-sonlandığı bir noktadadır. Bu noktadan itibaren kent merkezi ve doğu-batı yönünde konut alanı olarak gelişmiştir. Mevcut durum incelendiğinde kentin doğusu ve batısı yaya ilişkisi olarak zayıf ve parçacıl bir karaktere sahiptir.

Tasarım yaklaşımı; pazar alanı, belediye hizmet binası, restoran, pazar yeri ve otopark alanlarını bir bütün olarak ele almakta ve alanı bölen raylı ulaşım hattı (İzban) yaya öncelikli yollar olarak düzenlenmektedir. Bu bağlamda kent meydanı bir üst kota taşınarak kapalı pazar alanı ve kapalı otopark yerin altına alınmış, kentin doğu ve batı aksında yaya ve araç ulaşımı güçlendirilmiştir.

Torbalı Belediyesi Hizmet Binası ile birlikte kapalı otopark gereksinimini karşılayacak, ayrıca haftanın bir günü ilçe pazarının kurulacağı haftanın yedi günü ise bir kent meydanı karakterine sahip olacak mekânları içeren çok işlevli, yaya öncelikli bütüncül bir kent meydanı elde edilmesi amaçlanmıştır.

Tasarım kapsamında tüm alanı düşeyde ve yatayda herkes için tasarım kriterleri ile dolaşan bir yürüyüş yolu ile belediye binası, restoran ve pazar alanı yeşil alan bütünü içinde ilişki kurmaktadır.

Söz konusu çevre düzenlemesi İzban ray hatlarının üzerinden köprü ile geçerek kent meydanı ilişkisi kurulması hedeflenmiştir. Proje bütününde; 24 saat yaşayan, çok işlevli ve esnek bir kent meydanı – rekreasyon yaklaşımı tercih edilmiştir. Böylelikle yalnızca ekonomik ve ekolojik açıdan değil sosyal açıdan da sürdürülebilir bir kent meydanı kurgusu hedeflenmiştir.

Ayrıca zemin altında İzban ray hattının böldüğü, kentin doğusunda ve batısında yer alan otoparklar tünel geçişi ile entegre edilerek kent için araç ulaşımı hafifletilmeye çalışılmıştır.

Tasarım; kent ölçeği bütününde yaya ilişkilerinin önceliğe alındığı bir vaziyet planı bütününde kent meydanı ile sonlandıracak, tüm alana kimlik katacak kamusal yaya akışlarını kaynaştırıcı bir kütle etkisi yaratmayı hedeflemektedir.

İmar sınırları içinde önerilen İzban hattının batısında bulunan restoran, güney doğusunda yer alan belediye hizmet binası ve doğusunda kent meydanı, pazar alanı ve kapalı otopark ile bütüncül bir planlamaya sahiptir. Söz konusu kent meydanı, belediye binası ve restoran ile tanımlanmaktadır.

Kent meydanı ve pazar alanına ilişkin; yılın farklı mevsim koşullarında yaya ilişkisi açısından bir bütün, sıcak yaz mevsiminde güneşten korunaklı, doğal olarak havalanan ve aydınlatılan yer altı pazar alanı kurgulanmıştır.

Ayrıca çok geniş bir alanı kaplayan kent meydanı peyzaj örtüsü çatı suyunun zeminde toplayarak peyzajın sulama giderlerini ve ihtiyaç duyulan suyun sürdürülebilirlik kriterleri altında yeniden kullanılmasını amaçlamaktadır.

Yapı Maliyeti olarak; kapalı pazar yeri ve kapalı otoparkların birim m2 maliyeti 1.000 Tl olarak, Belediye Binası birim m2 maliyeti 3.500 TL olarak, Restoran birim maliyeti 4.000 Tl olarak öngörülmüştür. Çevre düzenleme, alt yapı işleri, proje maliyetleri de katıldığında, yarışmada istenilenlerin toplam maliyetinin 48.000.000 Tl olacağı varsayılmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın