Katılımcı (Tasarım Alanı Mimarlık), Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (Tasarım Alanı Mimarlık), Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

25/06 adıyla da bilinen Kore Savaşı, küçük bir yarımadanın yeri geldiğinde dünyanın en önemli toprak parçası olabileceğini gösteren hikayelerle dolu bir mücadeledir. Bu hikayelerin anılması ve yeni nesillere aktarılmasında Lüleburgaz Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi, Türk ve Kore halkları için önemli bir rol oynayacaktır.

UNUTULAN SAVAŞ

Diğerleri kadar sansasyonel olmadığı için çoğu zaman görmezden gelinen bu ‘unutulmuş savaş’ ancak onu tecrübe edenlerin anlayabilecekleri bir mücadeledir. Savaşa dair yapılan bu tanım, tasarım konseptinin de çıkış noktasıdır. Dışarıdan bakıldığında sade ve basit bir karaktere sahip olduğu düşünülen yapı, iç mekân ve peyzaj tasarımında farklılaşarak ziyaretçiye unutulan savaşın gerçek hikayelerini, Türk halkına ve Mehmetçiğimize hissettirdiklerini mekân deneyimleri üzerinden yansıtmayı amaçlar. Bu noktada, sergi merkezinin ihtiyacı olan açık ve kapalı alanlar arasındaki akışkan kurgu, savaşın inişli-çıkışlı sürecinde değişken duyguların mekâna aktarımında bir avantaj olarak görülmüştür.

ALANA YAKLAŞIM

Alana giriş, kullanımın daha yoğun olacağı düşünülen Pınarhisar Yolu üzerinden sağlanır. Bu karar, kütle yönelimi ve otoparkın konumu belirler.

KÜTLE

Zemin kotunun altına alınan sergi mekânına yönelen ziyaretçi, yapıya alıştığının dışında bir yolla girer. Atmosfer değişir, gece ve gündüzün bir öneminin olmadığı yerin altında tek yol; savaş alanını, karanlığın yönlendirdiği mekânlarda deneyimlemektir. Soğuk duvar diplerinden sızan zayıf ışıklar, düzensiz karşılaşılan boşluklar ve keskin çizgiler mekânda gözün aradığı sıradan kurguyu bulamaması için tasarlanmıştır.

Geçici ve kalıcı sergi alanlarının girişte ayrılarak iki farklı kolda kurgulandığı alanın kesişiminde ‘Kutup Yıldızı’ temalı enstalasyon, sergilenecek mevcut envantere ek olarak önerilmiştir. Kalıcı sergi alanında oluşturulan ışık bacaları, envanterin doğal ışık altında sergilenmesini sağlar. Geçici sergi için kullanılan sergi birimleri, bu mekânın gerektiğinde etkinlik alanı olarak kullanılmasına izin verecek şekilde seçilmiştir. Sergi alanı ve geçici etkinlik mekânına bağlanan iç bahçeler çiçekli ağaçlar ve bitkiler ile serginin bir unsuru olarak kullanılmıştır.

Zemin katı oluşturan kütle konumlandırılırken mevcut ağaç dokusunun genelinin korunarak yapının doğal çevre ile bir bütün içerisinde kurgulanması amaçlanmıştır. Korunması gereken ağaçların konumu ve girişin düşünüldüğü Pınarhisar Yolundan kullanıcıyı karşılama fikri kütlenin yönelimini belirler. Zemin katta sergi merkezini destekleyen kütüphane, kafeterya, idari birimler ve şeref salonu bulunur. Bu mekânların sergi alanıyla görsel ilişki kurması amacıyla oluşturulan galeri boşluğu altındaki enstalasyon çalışmasının görsel etkisini de doğal ışıkla güçlendirir.

TÖREN ALANI

Kütleyle bütünleşik olarak tasarlanan tören alanı, şeref salonu ve idari birimlerin doğrudan erişebileceği, sergi mekânının üzerinde oluşturulacak sert zeminde konumlandırılmıştır.

PEYZAJ

Kore Savaşı’nı özel kılan aynı safta birçok farklı ülkeden askerin bulunmasıydı. Bu yönüyle kültürümüzün ve inancımızın temsilcileri olan askerlerimiz Kore’de çok sevildiler ve bu savaş büyük bir dostluğun temelini attı.

Savaş teması üzerinden kurgulanan kuzeydeki peyzaj, sergi mekânından çıkılan merdivenle bu alanın devamı niteliğinde kullanılır. Siper fikrinden hareketle daralan ve derinleşen yolların bağlandığı alanda oluşturulan anıt iki ülkenin dostluğunu sembolize eder. Alan, kuzeyindeki iğne yapraklı ağaçlarla olumsuz iklim şartlarından korunurken güneydeki yeşil alan, oluşturulan yürüyüş yolları ile mevcut ağaç dokusu korunarak alanın kullanımına kazandırılır.

OTOPARK

Mevcut yeşil dokunun korunması ve Pınarhisar Yolu üzerinden alana giriş fikirleri dahilinde otopark için alanın kuzeydoğusu uygun görülmüştür.

Etiketler

Bir cevap yazın