Katılımcı, Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması

Katılımcı, Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması

PROJE RAPORU

Proje konusu ve  kurgusu gereği tekil bir kütle gibi değil de insan sağlığını koruyan, kendi enerjisini üreten, atıklarını dönüştüren, doğayla birlikte hareket eden ve çevre içerisinde topografya ile uyumlu bir şekilde, kentin nefes alan bir noktası ve halkın üretim ve tüketime aynı alan içerisinde dahil olduğu bir mekanlar bütünüdür.

Proje alanının seçimi, planlanması, inşa edilme süreci, yapıların kullanımında ve kullanım sonrasındaki dönem içerisinde doğaya zarar vermemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda proje alanı bölgelere ayrılmış olup üretim, tüketim ve sosyal alanların gün ışığı kullanımı ve doğal havalandırma ihtiyaçlarına göre yer seçimi yapıldı. Sanat atölyelerinden  çıkan atıkları ve çevreden toplananların doğaya geri dönüştürülmesi için Atık Dönüşü Atölyesi ve burada üretilen ürünlerin satıldığı ticari yapılar, toplanma alanları, kafeler, workshop ve kütüphane yapısı bulunmaktadır. Alanın tamamı yaya,bisiklet ve engelli ulaşımına uygun tasarlanmıştır. Alan içerisinde bisiklet park alanları, engelli araçlarının şarj alabildiği istasyonlar bulunmaktadır. Malzeme seçimi​  ​ olarak ahşap tercih edilmiştir,  ahşabın dönüştürülebilirliği sayesinde, doğaya yapı öncesi ve sonrasında zarar verilmemiş olunuyor.

Atık dönüşüm atölyesi sanat atölyelerinden çıkan atıklarla ve bölgeden toplanan atıkların dönüştürülmesi için tasarlanmıştır.Ayrıca çatı sisteminde simetrik çözümden ziyade güneşin hareketine göre kontrollü mekanlar oluşturulmuştur.  Yapı içerisinde depolama , ayrıştırma ve araştırma atölyeleri bulunmaktadır. Diğer yapılar gibi kendi enerjisini güneş panellerinden sağlamakla beraber yağmur suyunu depolayabiliyor ve yapı doğal havalandırmayla temiz havaya kavuşuyor.  Sanat atölyelerinde insanların sosyal ve kültürel becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak ve aktif kullanım alanları yaratarak mekan sürdürülebilirliğini devam ettirmek için kurgulanan mekanların  eğitim ,sürdürülebilirlik, insan mottosu üzerine yoğunlaşması hedeflenmiştir. Geometriler temel olarak farklı biçimlerin stilize edilmiş haliyle sunulmaktadır. Kütüphane ve workshop yapımız bulunduğu arazinin getirdiği koşullar doğrultusunda suyla nasıl etkileşim kurarız sorusu üzerinden yola çıkarak yapının kullanıcılarının suyla dolaylı yollardan temas etmelerini istedik. Bunun sonucunda yapının temelinde yenilikçi çözümler aranmış olup sürdürülebilirliği de içine katarak farklı yaklaşımlar sergilenmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın