Katılımcı, Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

+HEDEF

Yarışmaya konu olan Süleymanpaşa Hizmet Binası Tasarımı’nda hedeflenen Süleymanpaşa Belediyesi’nin şeffaf belediyecilik, toplum odaklı yaklaşım, eşitlik- adalet, tarihi ve çevresel değerlerine sahip çıkan anlayışını hissettiren, Belediye çalışanlarının konforlu ve sağlıklı bir çalışma alanına sahip olmasını sağlayan, çevresine duyarlı ve Tekirdağ’ın dinamik yapısını yansıtan bir bina tasarımı ortaya koymaktır.

+KAPSAM

Süleymanpaşa Belediyesi’nin vizyonu doğrultusunda, hizmet binası tasarımında kentsel hizmet birimlerinin yanı sıra kadar halkın da aktif olarak kullanabileceği mekanlar ön görülmüştür. Bu bağlamda Belediye hizmet binası kapsamında kent için bir sosyal yaşam merkezi ve açık kamusal kullanım alanları, kiralanabilir birimler düzenlenmiştir.

+YAKLAŞIM

Hizmet binası tasarım ve planlanmasında belirlenen yaklaşım, Tekirdağ halkı için sosyal bir çekim merkezi oluşturan, kentin kimliğini koruyan ve yansıtan, doğal yapıya ve çevre fiziksel koşullara uyum sağlayarak katkıda bulunan, çağdaş bir tasarım oluşturmaktır. Bu doğrultuda tasarımı şekillendiren konum, ulaşım, doğal yapı ve fiziksel yapı analizleri aşağıda detaylandırılmıştır.

+KONUM // ULAŞIM

Hizmet binası tasarım alanının yer aldığı Süleymanpaşa, Marmara Bölgesi’nde bulunan Tekirdağ ilinin yaklaşık 183.000 nüfuslu bir ilçesidir. Süleymanpaşa ilçesi, Tekirdağ’ın Çorlu, Muratlı, Hayrabolu, Malkara ve Şarköy ilçeleriyle komşudur ve Tekirdağ’ın Marmara Denizi kıyısındaki ilçelerindendir.

Hizmet binası tasarım alanı sınırlarının tüm cepheleri araç yolları ile çevrelenmektedir. Bu yollarla çevre bölgelerle ilişki sağlanabildiği gibi, alanın güneyinde yer alan İstanbul bağlantı yolu ile şehirlerarası ulaşım sağlanabilmektedir. Ancak yapılaşma alanının kuzeyinde, doğusunda ve batısında yer alan yolların eğimli yapısı nedeniyle tasarım alanına ana giriş eğimi diğer ulaşım bağlantılarına göre daha az olan alanın güneyinde yer alan yoldan sağlanmıştır. Alanın batısında yer alan Kazım Karabekir Caddesi aksından ise otopark alanına araç girişi sağlanmıştır.

+DOĞAL YAPI

Alanın doğal yapısı incelendiğinde tasarım alanının bulunduğu alandan deniz seviyesine kadar 40 metrelik bir eğim görülmektedir. Ancak yerleşim alanı sınırları +25.50 kotunda sabitlenmektedir. Bu nedenle tasarım alanını çevreleyen alan her ne kadar eğimli bir yapıya sahip olsa da yapılaşma sınırları içerisinde kalan düz bir karaktere sahip olduğu söylenebilmektedir.

Planlama safhasında alanın doğu, batı ve kuzeyinde yer alan eğimli yollar ve yerleşim alanı arasında yer alan kot farkının tasarıma olumlu bir şekilde yansıtılmasının önemli bir konu olduğu öngörülmüştür. Bu bağlamda Alanın kuzeyinden alana giriş en üstte +38.00 kotundan, yapının yerleştiği +25.50 kotuna kadar inen seyir basamakları tasarlanmıştır. Alanın doğusunda yer alan araç yolundan cephe alan kreş binasının çatısı ise kuzey- güney aksında yol ile aynı hizada +38.00 kotundan +25.50 kotuna doğru inen yaya kullanımına açık bir peyzaj alanı olarak düzenlenmiştir. Bu sayede çevre yolların kot farkı yaya- tasarım alanı ilişkisine bozmayacak şekilde kurgulanmıştır.

Yarışma sınırları içerisinde kalan alana Kuzey doğudan esen poyraz rüzgarı hakimdir. Bina yerleşimi belirlenme safhasında bu esintinin binanın doğal havalandırmasına katılarak açık alanlarda azalarak hissedilmesinin sağlanması göz önünde bulundurulmuştur.

Yerleşim alanı çevresindeki mevcut yeşil alanların %60ını mezarlık alanı ve sahil bandındaki açık kamusal alanların oluşturduğu gözlemlenmektedir. Ancak mezarlık alanı ile yerleşim alanı arasındaki eğimli yol ve sahil bandı ile tasarım alanı arasından geçen araç yolu, yeşil alan ile yerleşim arasında geçirimsiz bir sınır teşkil etmektedir. Bu nedenle yerleşim alanı içerisinde peyzaj çalışmasının en az bina yapılanması kadar büyük bir öneme sahip olduğu düşünülmektedir.

+FİZİKSEL YAPI

Yarışma alanının çevresinde yer alan yapı ve alanların mülkiyet durumu incelendiğinde, çalışma alanının Kuzey ve Kuzey batı bölgesinin konut ve özel mülkiyet alanı olduğu, doğusunun mezarlık, güneyinin belediye arazisi olarak kullanıldığı görülmektedir.

Bölgenin yapı yoğunluğunun büyük bir kısmını alanın kuzeyinde ve batısında yer alan konut yapıları oluşturmaktadır. Yerleşim alanının doğusunda yer alan mezarlık alanı ve güneyde yer alan sahil hattı ise alanda boşluk teşkil etmektedir.

+ODAKLAR

Yarışma sınırlarını çevreleyen tüm araç kesişim yollarının sirkülasyon yoğunluğu açısından fiziksel bir odak teşkil ettiği gözlemlenmiştir. Bunun haricinde bölgeye komşu odakları ise olarak İstanbul bağlantı yolunun alanın güneyindeki cadde ile kesişimi noktası ve sahil hattına bağlanan ara yolların kesişim noktası oluşturmaktadır.

+AKSLAR

Konum, ulaşım, doğal yapı, fiziksel yapı analizleri ve bölgede yer alan odaklar dahilinde tasarımı şekillendiren ana akslar belirlenmiştir.

+FONKSİYON KURGUSU

                     +CEPHE KURGUSU

                                

+MALZEMELER

+PEYZAJ

Etiketler

Bir cevap yazın