Katılımcı (SE Mimarlık), Troya Müzesi Serbest Katılımlı, Tek Aşamalı, Ulusal Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (SE Mimarlık), Troya Müzesi Serbest Katılımlı, Tek Aşamalı, Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mimari proje raporu:

Troya Müzesi tasarımı, “doğal değerler”, yani yörenin ve yarışma alanının topografik yapısı, çevrenin kırsal kimliği, zeytinlikler, tarım alanları, yarışma alanının açıldığı görünümler ve iklimsel veriler ile yörenin belirgin tarihsel zenginlik ve derinliği, Troya öreni, buluntu ve kazı alanları gibi “kültürel değerler” gözetilerek biçimlendirilmiştir. Ayrıca, mekânsal anlamda belirgin bir kimlik taşımamakla birlikte, Tevfikiye Köyü’nün kırsal ölçeği ve yaşantısı gözetilmiş, tasarımın mekânsal, işlevsel, sosyo-kültürel, ekonomik anlamlarda köy ile bütünleştirilmesi ve birlikte yaşaması önemsenmiştir.

Etiketler

Bir yanıt yazın