Katılımcı, Saray Alüminyum “Yükselen Yetenekler” Yarışması: Ataşehir – İstanbul Finans Merkezi Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması

Katılımcı, Saray Alüminyum “Yükselen Yetenekler” Yarışması: Ataşehir – İstanbul Finans Merkezi Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması

Mimari Açıklama Raporu
İstanbul’un sınırlarının gelişmesi, her yıl artan nüfusla doğru orantılıdır. Bu bağlamda Ataşehir, havalanına yakınlığı, şehir girişine yakınlığı ve nüfusun henmüz yeni yerleşmiş olmasından dolayı gelişmeye uygun bir ortamdır. Merkezileşmenin başında ekonomi faktörü gelir, bu sebepten dolayı; bankalara, ticari mekanlara ve finans merkezlerine geniş alanlar ayırılmıştır.

Arsa üzerine inşa edilecek olan finans merkezi çok katlı olarak tasarlanmıştır. Cephe üzerindeki dolu boş diyagramıyla da cepheye canlılık kazandırılması amaçlanmıştır. Arsanın kuzeyden güneye uzanan vadi şeklinde olması, vaziyet planının şeklini belirlemiştir. Arsa karşılıklı uçlarından tutulup, orta kotta birleştirilmiştir. Sirkülasyon alanları, ofisler, ticari mekanlar, kafeterye bu kotta yerleştirilmiştir.

Kot farkından dolayı, arsa köşelerinde oluşan üçgen eğimli alanlar yeşil bırakılmıştır.

Yapının 800 araçlık otoparkı 77.00 kotunda çözülmüştür. Otoparkın doğal ışık alması için ve acil durumlar için, sirkülasyon alanları 80.00 kotuna çıkarılmış ve cam çerçeveyle örtülmüştür. Bu çerçevelerin üst kotu ise 83.00 kotuna denk gelmektedir.

Yapıda kamuya açık ve kapalı alanlar, sergi salonu ile birbirine bağlanmıştır.

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, optimum yükseklik 60 kat olarak belirlenmiştir. Kulede, on beş katta bir hizmet için kafeteryalar vardır. En üst kat, kafe ve restorandır, bunların altındaki üç kat da spor salonu olarak düşünülmüştür.

Etiketler

Bir yanıt yazın