Katılımcı, Saray Alüminyum “Yükselen Yetenekler” Yarışması: Ataşehir – İstanbul Finans Merkezi Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması

Katılımcı, Saray Alüminyum “Yükselen Yetenekler” Yarışması: Ataşehir – İstanbul Finans Merkezi Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU
Geleneksel merkez ve kuzeyinde gelişen Levent –Maslak aksı İstanbul’un merkezi alanını oluşturmaktadır. Ancak bu tek merkezli yapı kentin yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte başka yoğun trafik sıkışıklığı olmak üzere yoğun yapılaşma, otopark sorunu gibi bir çok sorunu beraberinde getirmektedir. İstanbul için yürürlükte olan 1/100000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı kararınca Ataşehir birinci derece merkezi iş alanı olarak belirlenmiştir. Mevcut iş merkezi ofis stoğunun yetersiz kalması da yatırımcıya farklı alternatifler arayışına sokmaktadır. Ataşehir oluşan bu talebi alana çekme konusunda diğer alternatif merkezlerden farklı olanaklar sunmalıdır. Bulunduğu konum itibari ile güçlü ulaşım bağlantılarına sahip olması özellikle de Sabiha Gökçen Havaalanına olan yakınlığı ile yatırımcı açısından cazibe merkezi haline gelmektedir. Mevcut komforlu konut stoğu, gelişen iş merkezleri ile Ataşehir İstanbul’un değişen bir yüzü haline gelmiştir.

Tasarım sürecinde iki farklı amaç etkili olmuştur. Söz konusu amaçlar, atırımcıyı alana çekecek prestijli , güçlü mimari özelliklere sahip nitelikli, konforlu ve değişmekte olan mevcut dokuya uygun, İstanbul ‘ da yaşayan kentlilere alternatif olanaklar sunacak proje tasarlamak olmuştur. Ataşehir dönüşmekte olan bir dokuya sahip olmasına karşın söz konusu değişimin kısa bir sürede gerçekleşmeyeceği göz önene alınmıştır. Mevcut dokuda kaybedilmeyen başlanan mahalle kavramı projede insan ölçeğinde geçirgen, toplayan ve dağıtan mekanlar yaratmada etkili olmuştur.

İki farklı kule tasarlanmıştır. Kule1 Ziraat Bankası Merkez ofisi olacak şekilde Klasik kat planlarının yanı sıra açık ofislerin de yoğunlukta olduğu plan çözümleriyle tasarlanmıştır.

Kule2 kiralanabilinecek veya satın alınabilinecek şekilde daha küçük ofislerin yer aldığı katlar ve Ziraat Bankasıyla ortak çalışan firmaların yer bulabileceği açık ofis katlarının da yer aldığı planlarla yükselmiştir. Kamuya kapalı sosyal birimler tasarlanan botanik bahçesiyle görsel temas içinde bulunan +80 ve +83 kotlarında ve kentle görsel temas halinde olan +135.5 kotlarında yer almıştır. Bölgeye rekreatif faaliyetlerle gelecek kentlilere yönelik spor, park, dinlenme, açık alanlar, botanik bahçesi, bütün alan içinde olabiliceği düşünülerek yürüyüş ve bisiklet parkuru tasarlanmıştır. Otoparklar zeminaltında konumlanmış olup ofis ve genel otopark girişleri farklı alanlardandır.

Kulelerde oluşan teras ve şeffaf yüzeyler kentle teması arttırmada soyutlanma hissini azaltamada önemli rol oynamaktadır. Söz konusu projenin prestij bölgesi oluşturmada öenmli rol oynayacağı planlanmaktadır.

Etiketler

Bir yanıt yazın