Katılımcı, Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Sanat Yapıtı Yarışması

Katılımcı, Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Sanat Yapıtı Yarışması

PROJE RAPORU

Sağlık çalışanları, toplumun sağlığını korumak ve iyileştirmek; ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin oluşmasını ve bunun devamını sağlamak amacıyla çalışan kimselerdir.

Özellikle sağlık çalışanları pandemi boyunca büyük bir özveriyle ön saflarda yer aldılar. Bu süre boyunca korkusuzca mücadele ettiler, ailelerinden, sevdiklerinden günlerce uzak kaldılar, bitkin düştükleri de oldu, hayatlarını kaybettikleri de ama sağlık çalışanları pes etmediler, virüsle mücadeleyi kesintisiz olarak sürdürmeye devam etmektedirler.

Covid – 19 salgını sürecinde sağlık çalışanlarının eşsiz ve onurlu mücadelesinde hayatını kaybedenlerin anısını geleceğe taşımak amacıyla, hatırlama ve farkındalık sürecine dahil olan bir anma yapıtı tasarlanması amaçlanmıştır. Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını sonsuza kadar yaşatabilecek amacıyla çemberler anma mekanını oluşturmuştur. Çember içinde yaşadığımız evreni, Dünya’yı, sonsuzluğu ve yaşamı sembolize eder. Farklı anlamlar yüklenen çemberler alanın merkezine konumlandırılmıştır. Bu çemberler yaşam, dayanışma ve bellek çemberi olarak sağlık çalışanlarını anma yapıtı oluşturmuştur.

1.Yaşam Çemberi

Yaşam çemberi, kullanıcıların anma mekanının girişinde ve çıkışında karşılaştığı ilk mekan olması sebebi ile yaşadığımız bu sürecin bir döngü olduğunu ifade eder. Sağlık çalışanlarının hayatlarından fedakarlık yaparak yaşamın devam etmesi ile döngü sağlanır. Bu sebeple yaşamın devam etmesi onları ölümsüz kılar ve ilk mekan yaşam çemberini oluşturur. Bu alan oturma mekanı ile kamusal bir alan olarak tasarlanmıştır.

2.Dayanışma Çemberi

Pandemi boyunca insan ilişkilerinin zayıfladığı bir dünyada yaşadığımız için bir pandemi metaforu olarak insanların izole olması seçilmiştir. Kullanıcıların çevresindekilerin  farkında olacağı ama sınırlayıcılarla temassızlık sağlanacağı bir mekânsal kurgu amaçlanmıştır. Bu mekanın sınırlayıcılarında malzeme olarak transparan beton seçilerek, kullanıcıların pandemi süresinde hayatımızda olan temaslı/temassızlık kavramlarının deneyimlenmesi sağlanmıştır.

Bu mekan ile sağlık çalışanları ve halkın pandemi boyunca dayanışma içinde olduklarının göstergesi olarak; birbirlerini görüp birbirlerine dokunamadığı ama hep birbirlerine destek oldukları bir dayanışma çemberi oluşturulmuştur.

3.Bellek Çemberi

Covid – 19 salgınında insanüstü bir çabayla ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarını anmak ve onların belleğimizdeki yerini korumak için bir anı duvarı tasarlanmıştır. Bu anı duvarında pandemi boyunca hayatını kaybetmiş sağlık çalışanlarının isimleri yazılmıştır. Anı duvarının tanımladığı bellek çemberinin esas varlık sebebi, zamanı durdurmak, unutma işini engellemek, ölümü ölümsüzleştirmektir. Bellek çemberinde bizim için hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını hatırlamak ve unutturmamak hedeflenmiştir.

Sonuç

Farklı anlamlar yüklenen çemberlerden oluşan anma yapıtında; yaşam, dayanışma ve bellek gibi kavramlar sembolleştirilmiştir. Bütün kavramlar birbirleri ile ilişkili olduğu için çemberler iç içe geçmiştir. Oluşturulan anma yapıtın üstü açık bırakılmıştır. Üstünün açık olması güneş, toprak, hava, görsel imgeler ve ses gibi çeşitli unsurların birleştiği, dairesel alanlar oluşturmuştur. Bu dairesel alanlar zeminde taş malzeme ile bütünlük sağlamıştır.

Oluşturulan anma mekanının, işlevinin durağan niteliğinden kopartılarak, katılımcı ve üretken bir süreç üzerinden sürekli yeniden yorumlanması hedeflenmektedir. Sonsuzluk ve varoluşun, kalıcılığın ve sağlamlığın simgesi olan anma mekanları ile kolektif bir şekilde hatırlanma sağlanmıştır.

Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Sanat Yapıtı Yarışması

Sağlık Çalışanlarına Adanmış Bir Sanat Yapıtı Yarışması Sonuçlandı

Etiketler

Bir cevap yazın