Katılımcı (Profesyonel Kategorisi), Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması

Katılımcı (Profesyonel Kategorisi), Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması

KATILIMCI AÇIKLAMASI

Jüri Raporu:

İbrahim Ethem İlalan (Ekip Başı), Rıfat Furkan Aksakal ve Nilay Dağlar’dan oluşan ekibimizin yarışmaya A75139 rumuzu ile katıldığı ve eş değer ödüle layık görülen projemiz, jüri ek tutanağında belirtildiği üzere “ekip üyesi” başlığı altında iç mimar bulundurulması nedeniyle yarışma dışı bırakılmıştır.

Söz konusu ihlal ile alakalı olarak; katılım koşullarında iç mimarların ekip üyesi olması ile ilgili ibare bulunmadığından dolayı, bir karışıklık olmaması adına durum yarışmanın yazışma adresine mail atılarak sorulmuş ve karşılığında ‘‘iç mimarlar ekip üyesi olabilirler’’ yazılı bir geri dönüş alınmasına istinaden “Ekip Üyesi” üst başlığında ekibe iç mimar dahil edilmiştir.

Daha sonra, açıklanan ek tutanaktan öğrendiğimiz kadarıyla iptal kararı şu şekilde verilmiştir:

PROJE RAPORU

Ülkemizin önde gelen destinasyon illerinin başında gelen Denizli; kuzeyde turizminin baş aktörü olan Pamukkale bölgesini takip eden aksta; Hierapolis – Leodikya ve Tripolis Antik Kentleri, Yenicekent Kaplıcaları, Kırmızı Su ve Buldan Evleri ile ; güneyde ise Yeşidere Şelalesi ve Kent Ormanı içerisindeki çeşitli eğlence alanları ile 2 temel turizm odak noktası arasında şekillenmektedir. Kent merkezine yakın konumda bulunan Laodikeia antik kenti ve Akhan Kervansarayı üçüncül bir yan odak noktası oluşturmakta fakat bu noktadan sonra turistlerin kent merkezinde sürekliğini sağlayacak; kentin tarihi ve imgesel değerlerini yansıtacak bir odaklar sistemi bulunmamaktadır.

Yapılan sokak düzenlemesinin; yalnızca sokak kullanımı ölçeğinde kalmaması, kent ölçeğine kadar önerilen yaklaşımlar ile birlikte Denizli’nin sorunlarına çözüm oluşturması hedeflenmiştir. Bu hedefle yola çıkarak; kent merkezinin içerisinde; kuzey ve güney aksındaki potansiyel turistik odak noktalarını birbirine bağlayacak; bölgenin kentsel tarihi ve imgelerini yansıtacak bir  aks oluşturulması hedeflenmiştir.

Bunun alt başlıklarında;

Mevcutta turistler için kent merkezinin diğer kısımlarına oranla turizm potansiyeli yüksek olan Kaleiçi ve Bayramyeri bölgelerinin potansiyelleri güçlendirilmesi,

Bölge için tarihi bir öneme sahip olan fakat 1976 depremi ile büyük hasar görmüş  ve şu an gerektiği önem verilmeyen Şeytanpazarı’nın mevcut potansiyellerinin değerlendirilerek bölgeye tarihi bir kimlik katması amacıyla kent yaşamına tekrar kazandırılması;

Tüm bunların sonucunda Kaleiçinden başlayarak Bayramyeri- Delikliçınar-Meserret Sokak üzerinden devam eden ve Melekpazarı bölgesine kadar uzanan aksın kent merkezi için bir kültür-tarih-eğlence aksı oluşturarak turist çekimi sağlaması ve yine yakın ölçekte ilişkili olduğu Denizli il stadyumu, üniversite, otel ve ticari bölgeler ile oluşan kesintisiz ilişkisi sayesinde kentli içinde aktif bir çekim aksı oluşturulması temel alınmıştır.

Tüm bu aksı birbirine bağlayacak ve denizli sakinlerinin de kent içi dolaşımını kolaylaştıracak olan üst ölçek bir şehir içi raylı sistem güzergahı önerilmiştir. Bu sistemin; üniversite öğrencilerini meserret sokağa bağlaması ve kale içi tarihi bölgesindeki turistleri de yine kent merkezine çekmesi ve kent içi ulaşımını kolaylaştıracak bir rota oluşturması hedeflenmiştir.

Lise Cd. ve Çaybaşı caddeleri arasında kalan Meserret Sokak; Doğu yönünde yüksek katlı bloklar (7-8 katlı), batı yönünde 1-2 katlı yapılar ile sınırlanmıştır. Sokak üzerinde bir iz ve aks tanımlayan su arkının; işletmelerin kullanımı, bakımsızlık ve bilinç eksikliği nedeniyle sokakta etkisini kaybetmiş  olduğu tespit edilmiştir. Binalarla ve yapı duvarları ile sınırlı kullanımı geliştirmek adına sokak üzerindeki boş potansiyel mekanlar tespit edilmiştir.

Sokağın kullanım dinamikleri incelendiğinde; işlevsel kümelenmelere de bağlı olarak belirli noktalarda belirli yaş grupları tarafından öbek kullanımlar sergilendiği tespit edilmiştir. Sokakta ağırlığı bulunan cafe ve kahvehane kullanımının genç ve üniversite nüfusu için yeterince cazibe merkezi oluşturmadığı, yine cafe işlevine bağlı olarak sokağa yapılan kontrolsüz taşmaların sokağın algı ve kullanımına zarar verdiği tespit edilmiştir. Cafe işlevi dışında kentlinin-turistin bir araya gelip zaman geçirebileceği kamusal kullanımlar yalnızca bir kaç sokak mobilyası ile sınırlıdır. Mevcutta bulunan su arığının sokak üzerinde yok sayıldığı, üzerine cafe mobilyalarının taştığı, çeşmelerinin işlevsiz kalarak sokağın  su analojisinin silinmeye basladığı tespit edilmiştir.

Önerilen kurguda sokak; bir kültür ve turizm omurgası olarak ele alınmıştır. Sokağa karakterini veren su arkının kullanımını daha efektif hale getirecek düzenlemeler önerilerek; sokağın sonuna kadar bu bağlantı devam ettirilmiş; bu kamusal ve kültürel omurgayı takip ettiren bir iz olarak ele alınmıştır. Omurga etrafında genişleyen sokağın potansiyel kamusal boşlukları tespit edilmiş; buralarda sokak yaşantısını canlandıracak odaklar sistemi oluşturulmuştur. Belirlenen odakların tescilli yapılar ile olan ilişkileri değerlendirilerek; günlük kullanımı canlandırmanın yanı sıra turizm odakları olarak da ele alınmaları hedeflenmiştir.

Birinci odak; Taçev, Denizli Kadın Kooperatifi ve cafelerin yoğun olduğu bölgede şekillenen Karşılaşma Odağı,

İkinci Odak; Tarihi Konaklar ve çeşmeler etrafında şekillenen Tarihi Odak,

ve Üçüncü Odak ise Merzeci Un Fabrikası (gençlik merkezi) etrafındaki kamusal alan ile birlikte şekillenen Gençlik Odağı olarak ele alınmıştır. Tüm bu Odak noktalarının alan içerisindeki dolaşım şemaları Pafta2’de detaylı olarak ifade edilmiştir.

Sokak mobilya ve cephe noktasında; binaların cephelerinin mimari olarak  birbirinden farklı olduğu ve niteliksiz olarak tanımlaabileceği tespit edilmiştir. Caddenin güney kısmında konut işlevinin artması ve konutların girişlerinin lise caddesi üzerinden sağlanması, sokağın bu noktalarını cansız ve cephelerini niteliksiz-bakımsız hale getirmiştir. Bakımsız depo kapıları-parmaklıkları ve klimalar için tek tip doğramalar ve klima kutuları önerilmiş, zemin kat düzeyinde özellikle işletme cepheleri için bölgenin öne çıkan malzemesi olan Doğal Traverten Taş kaplama giydirmesi önerilmiştir. Yine ön görülen senaryoda binaların cephelerinin sokakta bir bütünlük ve estetik oluşturması adına renk skalası önerilmiştir.

Sokak üzerindeki özel mülklerin duvarları ve çitleri; sınır olarak ele alınmasından öte, sokağa kazandırılması gereken yüzeyler olarak değerlendirilmiştir. Üzerine monte edilebilen oturma donatıları, sergi yüzeyleri, graffiti tuvalleri gibi donatılar sayesinde sokağı canlandırmanın yanı sıra etkileşimi arttıran noktalar oluşturması ön görülmüştür.

Yine sokakta tespit edilen diğer bir problem olan kafe-işletme işgalleri için yarı açık mekan oluşturmak adına saçak kurgusu önerilmiş, bunu desteklemek amacıyla zeminde önerilen andezit küp taş kaplamalar ile muallak bir taşma sınırı oluşturulmuştur. Sokak üzerindeki zeminde bitkilendirme eksikliğine de çözüm oluşturması adına andezit küp taşların arası bazı noktalarda geniş bırakılarak sokak için bitki açıklıkları oluşturması hedeflenmiştir. Alan incelendiğinde sokakta işgal ve görüntü kirliliği oluşturan diğer bir nokta olarak esnafın dükkan önü kullanımları tespit edilmiş; yine bunlara yanıt vermek amacıyla sokak üzerinde mobil donatılar önerilmiştir.

Tüm bu öneriler ve iyileştirmeler sonucunda; sokağın kent merkezinde önemli bir aks çizen bir kültür-sanat ve turizm omurgasının bir parçası olması; yine bununla birlikte önerilen raylı sistem sayesinde üniversiteli gençler içinde bir cazibe merkezi olarak sokak kullanımının canlanması öngörülmüştür.

Etiketler

5 yorum

 • Taha günay says:

  Burda bu şekilde üzücü bir olay yaşayan bu gençlerin çağrısını böyle mükemmel bir şekilde yok saymanız, görmezden gelmeniz, göz ardı etmeniz yukarıda isimleri geçen Ethem İlalan, Rıfat Furkan Aksakal ve Nilay Dağlar başta olmak üzere birçok genç meslektaşlarınız için güven kırıcı bir durum oluşturduğunu düşünüyorum. Binlerce kişi bu durumdan haberdar şu anda ve hiçbir etkileşim alamıyorlar. Umarım gereken cesarete sahip yetkililer bu insanlara ulaşır ve bir an önce durumu açıklığa kavuşturmaya yardımcı olur.

 • Taha günay says:

  Üzücü bir karar olmuş.. Juri karar aşamasında şartnameyi esas almış olmalı fakat yaşanan mağduriyet çok açık. Proje için tüm ekibi kutlarım, geçmiş olsun

 • Nihat Kurtgözlü says:

  Merakımdan soruyorum diğer ekiplerde hangi meslek grupları vardı

  • Ethem İlalan says:

   Ekip üyesi olarak iç mimar yoktu fakat yardımcı olarak vardı.
   Ekip üyeleri mimarlık disiplini içindeki meslek gruplarından olabiliyordu.Biz buna iç mimarlık dahil mi diye sorduğumuzda yarışmanın resmi mail adresinden “evet” cevabını aldığımızdan bir arkadaşımızı “iç mimar” statüsünde ekip üyesi olarak yazdık.Ardından bundan dolayı diskalifiye edildik.

   • Nihat Kurtgözlü says:

    Eski mesajlarımı gezerken denk geldim konuyu baştan sona tekrar okudum, bağnazlık kavramının farklı alanlarda tasarım ve modern kavramlar içerisinde bile nasıl yer bulabildiğine güzel bir örnek olmuş, proje ekibinin içinde bir endrüsriyel tasarımcı olabilirdi, bir psikolok dahi olabilirdi bu ekibin projeyi hangi açılardan ele aldığını ve farklı disiplinlerin deneyimiyle neler yaratılabileceğini gösterebilirdi.

    Ekipte bir psikolok olduğu için elene de bilirdiniz yani – acaba elenir miydiniz,
    bunlar hoş olmayan şeyler jüri ekibi tarihe adlarını kazımıştır tebrik ediyorum.

Bir cevap yazın