Katılımcı (Özlem Erdoğdu Erkarslan), Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (Özlem Erdoğdu Erkarslan), Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Çaycuma Havuz Kompleksi için önerilen projenin konsepti batı yönünde kıyı şeridini tutan ve özellikle genç nüfusun ilgisini çekecek canlı bir kamusal alan oluşturmak ve kıyı şeridi ile batıdaki park arasında geçişkenlik sağlamaktır. Bu amaçla kütle doğu batı yönünde kıyı ile parkı birleştiren ve çift yönlü sirkülasyon alan lineer bir alleye takılmış iki birimden oluşturulmuştur.

Doğu plazası kentsel bir plaza karakterindedir. Bu plaza hem öneri yapının hem arsa sınırının geometrik referanslarını tutar ve yol kotundan 60 cm kadar yükselerek oturur. Plaza sert zemin ağırlıklıdır ve allenin lineer etkisini güçlendiren peyzaj elemanları ile donatılmıştır. Bu plaza yapı ve kentli arasında doğrudan iletişim kurar ve kentin prestij vistalarından birisini oluşturur.

Yapı doğudaki giriş plazasından başlayarak yalın ve net bir mimari dil üzerinden kurulmuştur. Heykelsi bir tavır yerine siluette okunurluğu olan ancak tektonik ifadesi ile bellekte yer eden bir tavır tercih edilmiştir. Doğu plazasına bakan cephede başlayan, yatay ve düşeyde süreklilik gösteren yapı kabuğu ve havuzdaki geniş açıklığı üç boyutta ifade eden çelik V kolonlar bu anlamda yapının imgesine en çok katkıda bulunan elemanlardır.

Lineer ve dikey bir mekan olan allenin yanı sıra havuz kitlesini yatay keserek dışarı çıkan teras bu plazanın üç boyutlu deneyimini zenginleştirmeye katkıda bulunur. Alle dikey yeşil duvarlara yaslanır ve spor salonunun ve havuz tribünlerinin düşey sirkülasyonları ile nitelikli perspektifler oluşturmayı amaçlar.

Dikey yeşil duvarlar ve çatıda açılmış ışık bantları alleyi sürdürülebilirlik ve doğa ile barışıklık vaad eden bir mekana dönüştürür. Kuzey yönünde yer alan havuz kompleksi zemin kotta giyinme ve soyunma mekanları ile alleye bağlanır.

12X25 metrelik havuz, sauna ve çocuk havuzu 7,70 metre yüksekliğinde narin bir çelik strüktürün okunduğu bir mekan içinde yer almaktadır. Tribünler giyinme soyunma mekanlarının üzerinde +3,30 metrekodundan başlayarak +4,10 metre koduna kadar çıkan basamaklı kesit ile çözülmüştür. Tribün kodundan bağlanan ofisler ve kafe, geniş açıklıklı bu mekanı ve giriş plazasını farklı bir yükseklikten deneyimlemeye olanak tanımaktadır.

Havuzun denge tankında gerektiği zaman bakım yapılmasına da olanak verecek şekilde zemin altında depo ve mekanik oda çözülmüştür. Spor salonu hem giriş plazasına hem de alleye şeffaf yüzeyler verebilmesi amacıyla zeminde çözülmüş, bu bölüme özel giyinme soyunma ve saunalar ise 4.10 koduna yerleştirilmiştir. Yapı alanı dışında kalan ve yarışma şartnamesinde tasarım alanına dahil edilmeyen batı yönündeki parkın öneri yapı ile arasında formal dil bağıntısı kuracak şekilde peyzaj bütünlüğünü koruması önerilmektedir.

Açık otopark trafik akışı açısından en uygun şekilde güney sınırında çözülmüştür.

Etiketler

Bir cevap yazın