Katılımcı (Öğrenci Kategorisi), Cemer Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması 2018

Katılımcı (Öğrenci Kategorisi), Cemer Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması 2018

Fraktal geometrisinden esinlenerek tasarlanan kent ekipmanı, Düşten Gerçeğe 2018 Oyun Ekipmanı Tasarım Yarışması için yapılmış olup, katılımcı kategorisinde bulunmaktadır.

PROJE AÇIKLAMA RAPORU

Huizinga’ya göre kültürden eski bir olgu olarak toplumu ve kültürü şekillendiren etkinlikler olan oyun; kuralları olan, inandırıcı, kendine özgü bir zaman mekân oluşturan, sonucu önceden bilinemez, gönüllülük esasına dayalı eylemlerdir. Oyun oynamak ise Suits’e göre; belli bir duruma, yalnızca kuralların izin verdiği araç ve yöntemlerin kullanılmasıyla varılmaya çalışıldığı, kuralların salt o etkinliği okunaklı kıldığı için benimsendiği bir uğraştır. Aynı zamanda oyun, çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimi için çok önemlidir.

Fraktal, latince kırık taş anlamına gelmektedir ve Fransız Matematikçi Mandelbrot tarafından Öklid Geometrisinin doğanın geometrisini açıklamasında yetersiz kalmasından dolayı yeni bir geometrik sistem olarak keşfedilmiştir. Fraktallar, aynı fiziksel ve karakteristik özelliklere sahip sonsuz tane yapının bir araya gelerek oluşturduğu düzensiz geometrik cisim olarak tanımlanabilir ve sonsuza kadar aynı düzen içinde giden şekilleri ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Doğada bulunan; kar taneleri, akciğerlerdeki bronşlar, eğrelti otları gibi nesneler fraktallara birer örnektir.

Oyun ekipmanı tasarımı yapılırken, fraktal geometrisinden ilham alınmıştır. Özellikle kar tanesi formu, tasarımın kökenini oluşturmaktadır. Kar taneleri sayı bakımından ne kadar çok olsa da, her birinin biçimi birbirinden farklıdır. Bu fikirden yola çıkılarak; oluşturulan oyun ekipmanı tasarımında da vurgulanmak istenen çocukların hepsinin birbirlerinden farklı ve eşsiz olduğudur. Günümüz eğitim sistemi, sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, moda ve trendler gibi etkenler; kentlerden mimariye birçok şeyin tek tipleşerek asıl bağlamını kaybetmesine yol açmıştır. Çocuklar da birbirinin aynısı olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. “Frozen Fraktal” tasarımını oluşturan modüller ise hem birbirinden farklı oyunlar barındıran hem de birbirine eklemlenebilen bir yapıda olduğu için çocuklara hayal güçleri doğrultusunda sonsuz sayıda farklı oyun tipi ve onların zihin yapılarına benzer bir biçimde üretim yeteneğine sahip oyun potansiyeli sunmaktadır.

TASARIM KURGUSU

“Frozen Fraktal” ismi verilen tasarım; çocukların keşfetmek, kazmak, tırmanmak, zıplamak, sürünmek, sallanmak, kaymak, farklı yükseklikleri ve düzlemleri deneyimlemek, farklı form-renk-dokuları deneyimlemek, mevsimleri algılayabilmek, sıcağı ve soğuğu tanımak, ışık ve gölgeyi algılayabilmek, gözlem yapmak, yardımlaşmak ve sosyalleşmek gibi ihtiyaçlarını oyun aracılığıyla karşılanması düşünülerek tasarlanmıştır. Tasarım, temel altıgen bir modülün farklılaşarak 4 farklı modül biçiminde çoğalması ve diğer modüllere eklemlenmesinden oluşmaktadır. Bu modüllere 4 temel işlev verilmiştir, bu işlevler; zıplama, tırmanma, geçiş ve ışık-gölge oyunu olarak kurgulanmıştır.Tırmanma, zıplama, sürünme, atlama gibi aktiviteler çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlarken, oyun sırasında akranlar arası iletişim çocukların sosyal gelişimine de katkı sağlamaktadır.

Tasarımın Özellikleri;

Frozen Fraktal;

Kural içermez ve serbest oyuna imkân tanır. Böylece çocuklar kendi oyunlarını kendileri kurabilir. İstediği noktadan oyuna katılan çocuk istediği noktada oyunu bitirebilir. Her çocuğun birbirinden farklı olması oyunun her seferinde çeşitlenmesini sağlar. Farklı dokuları ve farklı halat biçimleriyle, çocukların hayal güçlerini kullanmalarına teşvik eder.

Yeterli dozda risk ve meydan okuma içermektedir.

Modülerdir. Birbirinden farklı olan 4 modül, mekânın ölçülerine göre isteğe bağlı olarak farklı biçimlerde bir araya gelebilir. Bu özellik tasarımı aynı zamanda estetik ve özgün kılmaktadır.

Sürdürülebilirdir. Modüllerinde kullanılan kauçuk ve halat, araba lastiğinden geri dönüştürülerek üretilmesi hedeflenmektedir.

TEKNİK ÇÖZÜM Ve ÜRETİM BİLGİLERİ

Frozen Fraktal, 6 yaş ve üzeri çocuklar için uygun bir oyun ekipmanıdır. Tasarım altıgen 4 farklı modülün istenilen miktarda ve biçimde bir araya getirilebilmesi esnekliğine sahiptir. Modüllerden üçü, her bir kenarı 100 cm olan altıgen şeklindedir ve bu modüllerin yükseklikleri 185 cm’dir. Bu üç modül; zıplama, tırmanma ve ışık-gölge oyunu gibi işlevlerle kurgulanmıştır. Modüllerden biri ise yarım altıgen şeklindedir. Bu modül ise, çocukların oyun ekipmanına kolayca ulaşması düşünülerek tasarlanmıştır. Modüllerin ön yüzeylerinde 4 farklı işlev bulunmasına karşılık; yan yüzeylerinin tümü tırmanma işlevine sahiptir. Modüllerde kullanılan kauçuk malzeme ve halatlar, ömrünü tamamlamış araba lastiğinden geri dönüştürülerek üretilmesi öngörülmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın