Katılımcı (OFİS MPU), Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (OFİS MPU), Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

TEMEL YAKLAŞIM

Yapı ve tören alanını keskin bir çizgiyle birbirinden ayıran ana duvar eşik niteliğinde bir anıt olarak konumlanmıştır. Kullanıcıyı bu duvara yönlendiren peyzaj; arazide bulunan mevcut ağaçları korumaya yönelik şekillenmiştir. Peyzajdaki yönlendirici hareketlilik duvar ile ani kesintiye uğrayıp dar bir geçitle eşiğin diğer tarafına sızmaktadır. Bu ani geçişle savaşın halk üzerindeki etkisi, unutulmuşluk; eşikten sonra kayboluşla vurgulanmıştır. Kore savaşı şehitleri anısına yapılan dikili taşlarda, ana anıt duvarında ve sert zemin döşemesinde malzeme olarak traverten tercih edilmiştir. Kullanılan lineer su ögesi, eşikteki geçidi işaret etmektedir. Peyzajla inilen tören alanı anıt duvara yönelmiştir. Duvar ardındaki tasarlanan kabuk altında çözülen mekânlarda taşıyıcı sistem iç duvarlar ile sağlanmıştır. Kabuk ve döşemede açılan ve güneye yönlenen ışıklıklar sayesinde iç mekâna doğal ışık alınmıştır.

DOLAŞIM KURGUSU

Proje alanının güney batısına konumlandırılan otopark alanı peyzajın başlangıç noktasını işaret eder. Ziyaretçilerin alanda mevcut bulunan ağaçlarla birlikte karşılaşmaya başladığı duvarlar seyrekten yoğuna doğru ilerler. Peyzajda sert zemin ve peyzaj ögeleri arasında belirsiz geçişler sağlanmıştır. Başlangıç noktasından itibaren kendini gösterecek ölçülerde tasarlanan ana duvar, tören alanına inilmesiyle bir anıt haline gelir. Duvarın arkasında konumlandırılmış yapı serbest dolaşıma imkân sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

PEYZAJ KARARLARI

Bölgede mevcut olan neredeyse bütün ağaçların korunması tasarım ilkelerinden biri olarak belirlenmiştir. Peyzaj tasarımı olabildiğince basit müdahalelerden oluşmakta ve yalnızca bölgeye ait bitkilerin kullanılmasını önermektedir. Bölgede yaygın şekilde bulunan Günlük otu (Ferulago confusa) ve Kelebek Orkidesi (Orchis papilionacea) nin peyzajda kullanılması ve bölgeye ait endemik bitkilerden Yabani Siklamen (Cyclamen coum) ve Kum Emziği (Onosma propontica) bitkilerinin kullanılması düşünülmüştür. Toprağı örtmek için mevcutta bulunan çim (Lolium) kullanılmıştır. Peyzaj tasarımı ziyaretçileri bir aşağı kota (-2.00) indirir ve önce anıt görevi gören duvara; ardından kabuk şeklinde tasarlanan yapının giriş kısmına ulaştırır. Tasarımda traverten duvarlar önerilmiştir. Bazı kısımlarda oturma donatılarına da dönüşen bu duvarlar ziyaretçilerle görsel/yazılı iletişim kurma görevi görürler. Üzerlerinde Kore Savaşı’nın tarihçesi ve savaşla ilgili önemli detayların paylaşılması önerilmektedir.

Yapının yürüyüş yollarında kullanılan modüllerin, yoğundan seyreğe doğru malzeme sıklığının azalması; bu sayede altında kalan doğal bitkileri kontrollü şekilde dışarı yansıtması düşünülmüştür. Aynı modül sistemi tören alanında da kullanılmıştır. Birbirinden farklı eğimler kullanarak bu modüller 0.00 ve -2.00 kotlarını birbirine bağlar. Peyzaj tasarımında anıt duvarı bir eşik görevi görür. Duvarın arkasında (kuzey) bu modül sistemleri kullanılmamıştır. -2.00 kotundan tekrar 0.00 kotuna hafif eğimlerle yükselen doğal peyzaj projenin mevcut ile olan ilişkisini tamamlar.

Etiketler

Bir cevap yazın