Katılımcı (MİMADU Mimarlık), İnegöl Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

GENEL BİLGİLER

İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası için seçilen parsel, vaktiyle eski Devlet Hastanesi’ne ev sahipliği yapmış. Hastane binası yıkılıp yeni yerine taşınınca arkasında görkemli ağaçlarıyla birlikte 22 dönümlük bir arazi bırakmış.

MEVCUT FİZİKİ ÇEVRE, YAYA VE ARAÇ SİRKÜLASYONU

Mevcut Ağaçlar

Yarışma şartnamesinde, korunması özellikle belirtilen ağaçlar eski Devlet Hastanesi’nin binasız alanlarının (iç bahçe alanları vs.) tamamında yer almaktadır. Ağaçlar bu haliyle 22 dönümlük parselde çekme mesafelerinde sonra kalan yaklaşık 17 dönümlük alanın ancak 13 dönümlük bölümünde yerleşme imkânı tanımaktadır.

Mevcut Yaya Sirkülasyonu

Parselin kuzeyinde yer alan Adnan Menderes Caddesi’nden, meydana doğru yoğun yaya sirkülasyonu, mevcut arazinin boş olması sebebiyle parseli yararak Başaran Sokak – Kuğulu Park Sokak kesişimine doğru yeni bir aks oluşturmuş. Meydandan Kuğulu Park istikametinde güneye akan yaya trafiği ise doğu yönünde yer alan heykel parkı ve kafe mekânları, kentlinin serbest katılımıyla, meydanın yaşayan fonksiyonlarını oluşturmuş. Güney ve batı yönlerindeki tali yollarda kısmen düşük yoğunluklu yaya sirkülasyonu bulunmaktadır.

Mevcut Araç Sirkülasyonu

Yoğun taşıt trafiğinin sadece kuzey cephesinde bulunduran parselin diğer üç cephesi de tali yollarla ve düşük yoğunluklu trafik sirkülasyonunu barındırmaktadır. Kuzey ve kuzeydoğu cephesinde otobüs ve taksi durakları bulunmaktadır.

KİTLE TASARIM KARARLARI

Kitle tasarımımızı belirlerken öncelik sıralamasında en başa aldığımız aşağıdaki ana faktörler, aynı zamanda yeni hizmet binasının kimliğini belirlerken de önceliğimizi oluşturmaktadır:

– Mevcut Ağaçların korunması – “Çevre duyarlılığı olan bir Belediye Binası…”

– Mevcut yaya sirkülasyonunun parsel içinde sürekliliğinin sağlanarak bina ile ilişkisinin sağlanması – “Kentliyle dost bir belediye yönetimi”

Kentlinin “bahçe duvarının önünden öylece geçip gittiği soğuk ve itici bir bina değil; davetkâr kitle ve peyzaj kararları ile parselin içine çekilerek, burada kaliteli vakit geçirebileceği bir bina” tasarlanarak Kentli-Belediye ilişkisinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaçla parselin bir ucundan diğerine geçiş imkânı veren, binanın zemin ve birinci katları yüksekliğinde bir pasaj tasarlanarak, ihtiyaç programında talep edilen tüm farklı girişler için zengin bir dağılım mekânı oluşturulmuştur. Böylece ön ve arka olmak üzere iki adet avluya, ana girişlere saçak işlevi de gören söz konusu pasaj tarafından bağlantı kurulmuştur.

Mevcut dispanser binasının etrafındaki korunması gereken ağaçların konumları dolayısıyla bu alanda herhangi bir kapalı mekân düşünülmemiştir. Söz konusu alanda Açık Hava Kent Tarihi Müzesi tasarlanmış olup bu alanda gerek belediye çalışanlarının mesai saatleri dışında kullanabileceği alternatif dış mekan ihtiyacı karşılanırken, alanın yolun bitişiğinde olması nedeniyle kentlinin de parsel içine çekilebilmesi için bir senaryo teşkil edilmiştir.

Kafe ve Restoran fonksiyonlarının lokasyonu parselin Heykel Meydanı’na bakan aktif yoğun yaya sirkülasyonu olan doğu cephesine konumlandırılmıştır. Halen mevcut kafe fonksiyonu bulunan işletmenin bulunduğu bu konum, kentlinin alışkanlığının devamlılığını sağlamak açısından da önemli noktadadır. Şartnamede talep edilen “bağımsız bir işletmeye verilebilme” sebebiyle maksimum ticari fayda sağlanabileceği bir konum seçilen kafenin hemen bitişiğinde konumlanan restoran da, yeni oluşturulmuş iç avlu vasıtası ile Meclis Salonu, Çok Amaçlı Salon, Sergi Alanları gibi yoğun kullanımlı mekânların giriş mekânlarıyla da ilişkilendirilerek maksimum ticari fayda elde edilebilmesine imkân verilmiştir.

Kreş için parselin en sakin noktası olan güney batı köşesi seçilmiştir. Bu sakinliği ayrıca diğer fonksiyonların da konumları ile destekleyen bir kitle tasarımı oluşturulmuştur.

İKLİMSEL VE COĞRAFİ VERİLERİN TASARIMA ETKİSİ

Yukarıda bahsedilen kriterlerle belirginleşen kitle için bir başka belirleyici de iklimsel ve coğrafi veriler olmuştur. Zengin iç mekân kurgusu için kuzey yönüne bakan galeri katları oluşturularak endirekt aydınlanma da sağlanmış olup, gün ışığından maksimum fayda edilip gün içi yapay aydınlatma ihtiyacı minimize edilmiştir.

Sürdürülebilirlik kapsamında bina çatısında güneş enerjisi santrali tasarlanmış olup etüt sonucu elde edilen değerler Elektrik Mühendisliği Raporu’nda yer almaktadır.

Binanın doğu ve batısında yaralan yüksek ve sık ağaçların iç mekânda hissedilmesi için bu cepheler mümkün mertebe şeffaf bırakılmıştır. Güney cephesinde konumlanan mekânlarda, kuzey yönünde yer alan galeri boşluğundan gelen endirekt ışık ile yeterli aydınlanma sağlandığı için bu cepheler daha çok masif olarak değerlendirilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın